Novosti

COST-ISCH Action IS1207

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Local Public Sector Reforms: An International Comparison (COST-ISCH Action IS1207) Cilj projekta je osigurati platformu za uspostavu novog skupa komparativnog znanja o reformama lokalnog javnog sektora radi komparacije europske javne uprave. Projekt je započeo u ožujku 2013. godine i trajat će do… Pročitaj više o COST-ISCH Action IS1207

VIŠE

COST-ISCH Action IS1206

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Femicide across Europe (COST-ISCH Action IS1206) Projektom se uspostavlja prva paneuropska koalicija koja okuplja znanstvenice i znanstvenike iz europskih zemalja koji se bave femicidom, najvećim uzrokom prerane smrti žena u svijetu, kako bi pridonijeli uspostavljanju jasne terminologije i metodologije te izradi učinkovitih… Pročitaj više o COST-ISCH Action IS1206

VIŠE

COST-ISCH Action IS1205

  Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union (COST-ISCH Action IS1205) Cilj projekta jest unaprijediti znanja o ulozi društvenih predodžaba povijesti u procesima konstrukcije etničkih, nacionalnih i europskih identiteta i međugrupnih sukoba. Projekt potiče znanstvenu suradnju socijalnih psihologa… Pročitaj više o COST-ISCH Action IS1205

VIŠE

COST-ISCH Action IS1204

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) (COST-ISCH Action IS1204) Projekt istražuje potencijal interdisciplinarne suradnje u području turizma, rekreacije, blagostanja, zdravlja i ekosistemskih usluga. Također, projekt nastoji izgraditi suradničke platforme kao i kanale za transfer znanja između istraživača, praktičara i upravnih tijela, kako… Pročitaj više o COST-ISCH Action IS1204

VIŠE

COST-ISCH Action IS1106

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Offender Supervision in Europe (COST-ISCH Action IS1106) Cilj je projekta potaknuti suradnju institucija i pojedinaca u različitim europskim zemljama te među stručnjacima različitih disciplina koji provode istraživanja vezana uz probaciju.  Projekt je započeo u ožujku 2012. godine i trajat će do ožujka… Pročitaj više o COST-ISCH Action IS1106

VIŠE

COST-ISCH Action IS1007

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Investigating Cultural Sustainability (COST-ISCH Action IS1007) Krajnji cilj projekta jest povećati razumijevanje i odrediti ulogu kulture u održivom razvoju temeljenu na multidisciplinarnim načelima. Rezultati projekta bit će dostupni za znanstvenu zajednicu, političare i administrativno osoblje koje radi na održivosti i kulturi, od… Pročitaj više o COST-ISCH Action IS1007

VIŠE

COST-ISCH Action IS1004

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu WEBDATANET: web-based data-collection – methodological challenges, solutions and implementations (COST-ISCH Action IS1004) Projekt je jedinstvena multidisciplinarna europska mreža koja okuplja vodeće web-stručnjake za prikupljanje podataka, psihologe, sociologe, lingviste, istraživače medija, ekonomiste i istraživače javnog mnijenja iz 27 europskih zemalja članica. Projekt će… Pročitaj više o COST-ISCH Action IS1004

VIŠE

VDAACTM – Vocational Development in Adolescence

Institut društvenih znanosti provodi projekt VDAACTM – Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model Projekt Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata (Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model) usmjeren je upoznavanju ključnih odrednica uspješne tranzicije iz škole na studij ili posao.… Pročitaj više o VDAACTM – Vocational Development in Adolescence

VIŠE

PILAROV BAROMETAR – proljeće 2015.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Pilarov barometar hrvatskog društva 2015. – proljeće Institut Pilar provodi anketno istraživanje o relevantnim političkim, gospodarskim i društvenim odnosima i procesima u Republici Hrvatskoj. Istraživački projekt financira se namjenskim financijskim sredstvima odobrenim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Teme obuhvaćene anketnim istraživanjem… Pročitaj više o PILAROV BAROMETAR – proljeće 2015.

VIŠE

Leksikon hrvatskog iseljeništva

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, temeljem narudžbe i uz suradnju Hrvatske matice iseljenika, radi na projektu izrade Leksikona hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina Naziv projekta LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA Voditelj dr. sc. Vlado Šakić Zamjenica voditelja dr. sc. Ljiljana Dobrovšak  ljiljana.dobrovsak@pilar.hr ▪ leksikon@pilar.hr ▪ tel. +385 1 4886 804 Konzultantski tim dr. sc.… Pročitaj više o Leksikon hrvatskog iseljeništva

VIŠE