Naslovna / Novosti (page 70)

Novosti

COST-ISCH Action IS1004

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu WEBDATANET: web-based data-collection – methodological challenges, solutions and implementations (COST-ISCH Action IS1004) Projekt je jedinstvena multidisciplinarna europska mreža koja okuplja vodeće web-stručnjake za prikupljanje podataka, psihologe, sociologe, lingviste, istraživače medija, ekonomiste i istraživače javnog mnijenja iz 27 europskih zemalja članica. Projekt će …

VIŠE

VDAACTM – Vocational Development in Adolescence

Institut društvenih znanosti provodi projekt VDAACTM – Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model Projekt Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata (Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model) usmjeren je upoznavanju ključnih odrednica uspješne tranzicije iz škole na studij ili posao. …

VIŠE

PILAROV BAROMETAR – proljeće 2015.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Pilarov barometar hrvatskog društva 2015. – proljeće Institut Pilar provodi anketno istraživanje o relevantnim političkim, gospodarskim i društvenim odnosima i procesima u Republici Hrvatskoj. Istraživački projekt financira se namjenskim financijskim sredstvima odobrenim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Teme obuhvaćene anketnim istraživanjem …

VIŠE

Leksikon hrvatskog iseljeništva

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, temeljem narudžbe i uz suradnju Hrvatske matice iseljenika, radi na projektu izrade Leksikona hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina Naziv projekta LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA Voditelj dr. sc. Vlado Šakić Zamjenica voditelja dr. sc. Ljiljana Dobrovšak  ljiljana.dobrovsak@pilar.hr ▪ leksikon@pilar.hr ▪ tel. +385 1 4886 804 Konzultantski tim dr. sc. …

VIŠE

Kada mladi prestaju vjerovati da je inženjersko zanimanje odličan izbor?

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Kada mladi prestaju vjerovati da je inženjersko zanimanje odličan izbor za njih? Moderna društva prepoznaju važnost obrazovanja u osiguravanju ekonomskog prosperiteta, kvalitete života i blagostanja svojih članova i ukupnog društva. Ne čudi što danas postoje brojne međunarodne usporedbe postignuća učenika (npr. PISA, PIRLS, …

VIŠE

Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu Cilj projekta je analizom kvalitete života u Gradu Zagrebu (objektivni i subjektivni indikatori) dijela osoba s invaliditetom utvrditi stvarnu potrebu i probleme s kojima se susreću. Analiza se provodi u tri etape: 1) …

VIŠE

Interes učenika Grada Daruvara za STEM zanimanja

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi istraživanje o interesu učenika završnih razreda osnovnih škola za inženjerska i srodna zanimanja (STEM zanimanja)Cilj je projekta istražiti interese učenika završnih razreda osnovnih škola na području Grada Daruvara za inženjerska i srodna zanimanja (tzv. STEM zanimanja). Nakon terenskog istraživanja organizirat će se unos podataka, …

VIŠE

Stradanje Roma na području NDH za vrijeme Drugog svjetskog rata

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Stradanje Roma na području Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata Istraživanje povijesti stradanja Roma na području Nezavisne Države Hrvatske slabo je istražena tema. Hrvatski znanstvenici, ponajprije povjesničari, poput Narcise Lengel – Krizman i Slavice Hrečkovski 1980-ih su godina počeli istraživati …

VIŠE

iPRESENT – Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship

Institut društvenih znanosti provodi projekt iPRESENT – Installation Project for REsearch about Social ENTrepreneurship iPRESENT ̶ Installation Project for REsearch about Social ENTrepreneurship uspostavni je istraživački projekt koji sljedeće tri godine financira Hrvatska zaklada za znanost. Razdoblje trajanja projekta: 15. 9. 2014. ̶ 14. 9. 2017. Voditelj projekta je dr. …

VIŠE

SHSSLCC – Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia.− Novosti Znanstvenoistraživački projekt Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia usredotočen je na problem utjecaja sekundarnog stanovanja na socijalnu strukturu i socijalne procese u sredini u kojoj se intenzivnije pojavljuje. …

VIŠE