Objavljena knjiga EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE?

Kao 26. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Drage Čengića EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE? Prilozi ekonomskoj sociologiji. – Svrha je ove knjige istražiti mjesto ekonomske elite u sociologiji (elita) te proces socio-ekonomske evolucije (novih) ekonomskih elita koje su se u europskim zemljama razvile uslijed financijalizacije globalnoga gospodarstva i sloma socijalizma (komunizma)… – Iz predgovora

Elite nasl

Znanstveni doprinosi ovog djela su brojni… U cjelini, radi se o doista originalnom teorijsko-empirijskom djelu s detaljnom analizom poduzetničkih elita u Hrvatskoj. – Iz recenzije prof. dr. sc. Vjerana Katunarića

Drago Čengić
EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE? Prilozi ekonomskoj sociologiji
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 26.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2016. – Str. 320.
ISBN 978-953-7964-24-5

– Omot | Impresum | Sadržaj | Iz predgovora

>>> Predstavljanje: EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE?; Zagreb, 26. rujna 2016.

 
Sadržaj

– Omot | Impresum | Sadržaj

Umjesto predgovora: čemu ova knjiga?

I. SOCIOLOGIJA ELITA I EKONOMSKA ELITA
Uvodna određenja: tko je elita?
Klasični teoretičari elita: usmjerenost na političku elitu
Funkcionalistička paradigma: ekonomska elita kao dio strateških elita
Ekonomska elita kao dio elite moći
Razumijevanje ekonomske elite u P. Bourdieua
Ekonomska elita u istraživanjima M. Hartmanna
Društveno podrijetlo i obrazovanje europske korporacijske elite
Moderna korporacijska elita, financijalizacija i restrukturiranje poduzeća
Ekonomske elite i korporacijsko upravljanje: neki empirijski uvidi
Ekonomska elita kao istraživačka tema: teorije elita i društvena stvarnost nakon sloma realnog socijalizma

II. HRVATSKI SLUČAJ: EKONOMSKA ELITA KAO SUDIONIK KAPITALIZMA PERIFERIJE
Postsocijalističke ekonomske elite i poduzetništvo: prilog analizi tipologije poduzetnika
Tipovi poduzetnika, strategije i percipirane granice rasta
Habitus, tržište i proizvodnja tržišnoga sudionika: slučaj kutjevačkih proizvođača vina
Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta vina
Menadžerska elita i neke dimenzije socioekonomske kulture u Hrvatskoj
Hrvatski poduzetnici i tržište: od euforije rasta do protukriznih strategija
Hrvatska mala i srednja poduzeća i kriza rasta: u potrazi za novim nositeljima rasta?
Bez „sretnog završetka“: tko je zapravo nova hrvatska ekonomska elita?

Sažetak
Summary
Napomena
O autoru

>>> Puni tekst knjige

 
Iz predgovora

 

Svrha je ove knjige istražiti mjesto ekonomske elite u sociologiji (elita) te proces socio-ekonomske evolucije (novih) ekonomskih elita koje su se u europskim zemljama razvile uslijed financijalizacije globalnoga gospodarstva i sloma socijalizma (komunizma), te njihovu vezu s poduzetništvom, tržištem i društvenom moći.

Na tragu te ideje u prvome dijelu obrađujemo temu “Sociologija elita i ekonomska elita”. Tema je razložena kroz manje cjeline, kao što su: Uvodna određenja: tko je elita?; Klasični teoretičari elita: usmjerenost na političku elitu; Funkcionalistička paradigma: ekonomska elita kao dio strateških elita; Ekonomska elita kao dio elite moći; Razumijevanje ekonomske elite u P. Bourdieua; Ekonomska elita u istraživanjima M. Hartmanna; Društveno podrijetlo i obrazovanje europske korporacijske elite; Moderna korporacijska elita, financijalizacija i restrukturiranje poduzeća; Ekonomska elita i korporacijsko upravljanje: neki empirijski uvidi; te Ekonomska elita kao istraživačka tema: teorije elita i društvena stvarnost nakon sloma realnog socijalizma.

U drugome dijelu, “Hrvatski slučaj: ekonomska elita kao sudionik kapitalizma periferije”, pokušat ćemo nešto više reći o razvoju hrvatske ekonomske elite te o razvoju poduzetništva i problemima legitimacije političke i ekonomske moći u našim prilikama. Slijedom takve nakane obrađuju se teme kao što su: Postsocijalističke ekonomske elite i poduzetništvo: prilog analizi tipologije poduzetnika; Tipovi poduzetnika, strategije i percipirane granice rasta; Habitus, tržište i proizvodnja tržišnih sudionika: slučaj kutjevačkih proizvođača vina; Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta vina; Menadžerska elita i neke dimenzije socioekonomske kulture u Hrvatskoj;Hrvatski poduzetnici i tržište: od euforije rasta do protukriznih strategija; Hrvatska mala i srednja poduzeća i kriza rasta: u potrazi za novim nositeljima rasta?; Bez “sretnog završetka”: tko je zapravo nova hrvatska ekonomska elita? U tom dijelu svjesno smo analitički naglasak stavili na mala i srednja poduzeća jer ona čine 99 posto poduzeća u ukupnoj strukturi hrvatskoga gospodarstva.

Jesmo li ovim temama odgovorili na neke od važnijih društvenih tema koje nas muče kao istraživače društvenih pojava i procesa? Nadam se da jesmo. No konačnu ocjenu o tome reći će, kao i uvijek, zainteresirani čitatelj. Kojemu želim ne samo kritičnosti pri ulasku u ove radove, već i strpljenja u njihovom čitanju.

Autor

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština