Objavljena knjiga BAŠTINSKE TEME BOKE KOTORSKE Vinicija B. Lupisa

Kao 17. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Vinicija B. Lupisa BAŠTINSKE TEME BOKE KOTORSKE. Knjiga je izbor znanstvenih radova, eseja i ogleda autora koji se dva desetljeća sustavno bavi kulturnom baštinom Boke kotorske i hrvatske autohtone zajednice u susjednoj Crnoj Gori

Boka nasl s

Knjiga je prilog poštovanju nacionalne baštinske cjelovitosti i sagledavanju Boke kotorske kao integralnoga hrvatskog kulturnog i duhovnog prostora koji se sada nalazi izvan političkih granica Republike Hrvatske, poštujući pritom političke i povijesne stvarnosti suvremenih europskih standarda. – Iz Uvoda

Vinicije B. Lupis
BAŠTINSKE TEME BOKE KOTORSKE
Biblioteka Studije – Knjiga 17.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik i Gospa od Škrpjela – Perast
Dubrovnik – Zagreb, 2013. – Str. 436.
ISBN 978–953–6666-99-7

Omot / Impresum / Sadržaj / Iz recenzija

 
Sadržaj

Omot / Impresum / Kazalo
Uvod

ZLATARSTVO, KIPARSTVO, SLIKARSTVO
Kult i štovanje sv. Petilovrijenaca u Dubrovniku i Kotoru
Kult u Dubrovniku
Kult u Boki
Crkve posvećene Petilovrijencima
Moćnici sv. Petilovrijenaca
Zaključak
Marin de Gosti – darovatelj dvaju moćnika kotorskoj prvostolnici tijekom prve polovine XIV.stoljeća
Iz prošlosti srednjovjekovnog zlatarstva u Baru
Likovne teme u slavu grada Kotora
Raspelo iz crkve sv. Marije od Rijeke
Kipovi sv. Vinka Ferrerskog i Gospe Snježne iz Škaljara te Gospe od Milosti ispred Tivta
Jakov Kotoranin i njegove umjetnine
Raspelo pripisano Jurju Petroviću iz crkve sv. Eustahija (Stasija) u Dobroti ili novi Fulgencije Bakotić?
O moru i Gospinu štovanju u Boki kotorskoj
Povijest i sakralna baština crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi
Liturgijski predmeti, ex vota i crkveno zlato
Ophodna raspela
O svećenicima glagoljašima
O društvenom životu i običaju svibanjskog stabla
Svećenici u Gornjoj Lastvi
Sakralna baština franjevačkog samostana sv. Klare u Kotoru
Povijesni uvod
Franjevački samostan sv. Klare
Arhitektura
Kiparstvo
Slikarstvo
Zlatarstvo
Crkvena zvona
Crkveni tekstil
Pisana riječ
Nepoznata grafika s prikazom Gospe od Škrpjela
Bokeljski Ritzos
Poznavanje sakralne baštine Tivta
Iznova o korčulanskoj sakralnoj baštini
Kulturne i povijesne veze Blata i Boke kotorske

ARHITEKTURA
Prilozi poznavanju arhitekture XIX. i početka XX. stoljeća u Boki kotorskoj

KNJIŽEVNOST
Pohođenje crkava koje su u Kotoru od Bratstva sv. Križa, i prvom Svetomu Križu
Predgovor
O Živu (Ivu) Bolici Kokoljiću
O nepoznatoj pjesmi o bokeljskom jedrenjaku

ESEJI
Don Srećko Vulović i fra Frane
In memoriam: dr. sc. ilija Mitić (26. prosinca 1921. – 1. veljače 2009.)
Bokeljska mornarica, fides et honor – vjera i poštenje
Peraški boj, 15. svibnja 1654. Godine
Suvremena sakralna baština Boke
Biskup Pavao Butorac – još jedna zaboravljena godišnjica
Tri bokeška zvonika
Blažena Ozana – poveznica svjetova
Luka Brajnović – bokeljski novinar
Osvrt na knjigu Željka Brguljana Pomorstvo Boke kotorske na slikama Bazija Ivankovića

Sažetak
Summary
Izvori i literatura
Popis likovnih priloga
Kazalo imena i zemljopisnih pojmova
Iz pera recenzenata
Bilješka o autoru

 
Iz recenzija

U novoj knjizi Vinicija B. Lupisa Baštinske teme Boke kotorske ujedinjen je niz studija i znanstvenih radova te kritičkih prikaza vezanih uz povijesnu, povijesnoumjetničku i književno-povijesnu baštinu Boke kotorske, stvorenu tijekom stoljećâ unutar autohtone hrvatske zajednice, koja danas pripada teritoriju Crne Gore. Unutar sustavnoga Lupisova stručnog praćenja bokokotorskog područja zastupljene su na više mjesta književno-povijesne teme, a dvije veće zasebne studije u epicentar autorova zanimanja postavljaju poeziju (…) Možemo zaključiti da knjiga Vinicija B. Lupisa pruža važno vrelo pomno istraženih arhivskih podataka, koje autor uklapa u sintezu multidisciplinarnog proučavanja bokokotorskog područja, pružajući nam na uvid potpuno nove činjenice ili dovodeći postojeću poznatu građu u iscrpne komparativne odnose europskoga umjetničkog civilizacijskog kruga i konteksta. Budući da je bokokotorsko područje još uvijek nedostatno proučavano od hrvatskih znanstvenika, tim više je ova knjiga s obiljem novoistražene i višestruko proučene tematike dragocjena i iznimno potrebna.

Dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek

U knjizi Baštinske teme Boke kotorske u različitim se tematskim cjelinama, istančanim stilom i dojmljivom znanstvenom erudicijom, prezentiraju probrani samostalni znanstveni članci, studije, osvrti i eseji povijesnog, povijesnoumjetničkog, relikviološkog, martirološkog i književnog karaktera, koji međusobno konvergiraju u interdisciplinarnu kulturološku studiju kojoj je zadaća ne tek zahvaćati nego i bistriti u dubokom i neiscrpnom, ali i dobrano zatravljenom bazenu hrvatskoga povijesnog i kulturnog naslijeđa Boke kotorske (…) Autor Vinicije B. Lupis, poput pravog bašćinca, jasnim stilom i znanstveno utemeljenim i nepobitnim činjenicama, ali ne bez duše i osjećaja, jer “rasutu bašćinu” ne skuplja da bi sebi nešto ušićario, nego da bi obilato i drugima davao, otvara niz tema koje su na izgled unaprijed bile osuđene na zaborav. Upravo je zaborav jedna od bolnih činjenica koja se proteže na otkrivanje, čuvanje i tumačenje tema vezanih uz naš nacionalni povijesno-kulturološki okvir izvan državnih teritorija Republike Hrvatske. Vinicije B. Lupis ne zaboravlja, štoviše, vrlo dobro pamti i zna “što je bilo i kako je bilo”, i ne ustručava se to reći.

Dr. sc. Branko Matulić

>>> PODRUČNI CENTAR DUBROVNIK

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština