Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Objavljen zbornik RURALNA OPĆINA: SUTRA


Zbornik RURALNA OPĆINA: SUTRA. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju objavljen je prosinca 2014. kao 46. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta Ivo Pilar. Zbornik su uredile Maja Štambuk i Lynette Šikić-Mićanović a priloge su objavili Marijan Jukić, Jasenka Kranjčević, Marica Marinović Golubić, Tereza Rogić Lugarić, Lynette Šikić-Mićanović i Maja Štambuk

RO nasl Zbornik obuhvaća osnovna obilježja modela organizacije teritorija u Hrvatskoj i dominantne socijalne, demografske i razvojne tendencije; potom aspekte normativne decentralizacije, napose financijske te njezine glavne učinke, riječju, "pogled izbliza" u financijske prilike i značaj decentralizacije za male ruralne lokalne jedinice
RURALNA OPĆINA: SUTRA. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju
Uredile: Maja Štambuk i Lynette Šikić-Mićanović
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 46.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2014. – Str. 140.
ISBN 978-953-7964-03-0
- Omot / Impresum / Sadržaj / Uvodna napomena / O autorima


 
Sadržaj

- Omot / Impresum / Sadržaj

Uvodna napomena
Maja Štambuk: Razvojna samoodrživost na ruralnom teritoriju
Maja Štambuk: O istraživanju
Marijan Jukić: Demografski resursi ruralnog prostora u kontekstu razvojne samoodrživosti
Tereza Rogić Lugarić: Decentralizacija u malim lokalnim jedinicama: pogled izbliza
Jasenka Kranjčević, Marica Marinović Golubić: Prostor kao element ruralne rekonstrukcije
Lynette Šikić-Mićanović: Biste li vi živjeli ovdje? Socijalna uključenost u ruralnim općinama
Maja Štambuk: Općina kao prostor razvitka
Literatura
Summary
O autorima
>>> Puni tekst

 
Uvodna napomena

Projekt pod naslovom Društvena rekonstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost (194‑1941535‑1509) financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Radi se o empirijskom istraživanju društvenih i razvojnih problema i posljedica upravno‑teritorijalne razdiobe hrvatskog teritorija, i to onoga dijela koji pripada ruralnom segmentu hrvatskog društva. Terenski dio istraživanja obavljen je u trima županijama sjeverozapadne Hrvatske: Međimurskoj, Varaždinskoj i Krapinsko‑zagorskoj. U konceptualizaciji projekta pošlo se od teritorijalnog pristupa što će, pretpostavljalo se, omogućiti potpunije razumijevanje modernizacijskih procesa u ruralnom svijetu s obzirom na to da je ruralno u svim svojim aspektima određeno (i) fizičkim obilježjima prostora. Takvim polazištem znatno je olakšana suradnja s drugim znanstvenim područjima i disciplinama. U projektu su, osim sociologa, antropologa i demografa surađivali pravnik i arhitekt.

Sadržajno, studija obuhvaća osnovna obilježja postojećeg modela organizacije teritorija u Hrvatskoj i dominantne socijalne, demografske i razvojne tendencije; potom aspekte normativne decentralizacije, napose financijske te njezine glavne učinke, riječju, „pogled izbliza“ u financijske prilike i značaj decentralizacije za male ruralne lokalne jedinice. Poseban naglasak je na analizi stanja, uvjeta i potreba žena i muškaraca na selu. Autori se potom osvrću na osobitu važnost prostora u planiranju razvitka u jedinicama lokalne samouprave te osobito na mogućnosti heterogenizacije seoske socijalne i gospodarske strukture kao preduvjeta samoodrživosti što je jedno od polazišta u analizi upravno‑administrativnog položaja ruralne općine kao realnog okvira za razvojne procese. U tom smjeru, interdisciplinarni i intersektorski pristup i suradnja nezaobilazni su u pripremi razvojnih
projekata u ruralnom području.

Na kraju, valja nam istaknuti da se radovi u ovom zborniku temelje na ograničenom uzorku što djelomice ograničava njegove dosege. Držimo da bi ova tema, osobito u svjetlu (najavljenih) promjena u teritorijalno‑administrativnom ustrojstvu zemlje, trebala pobuditi više pažnje društvenih planera prije svega zato što će se promjene ponajviše odnositi na lokalne zajednice u ruralnom prostoru koje još uvijek ne sudjeluju ravnopravno u raspravama o vlastitoj budućnosti.

Urednice


SEKUNDARNO STANOVANJE... - Plan aktivnosti u 2. projektnom razdoblju


U četvrtak, 10. rujna 2015. održan je sastanak suradnika na projektu Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia. Priprema anketnog istraživanja koji se planira za proljeće 2016. godine bila je središnja tema sastanka

second s

- Prezentacija: Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj. Plan aktivnosti u 2. projektnom razdoblju; Zagreb, 10. rujna 2015.

Planirano anketno istraživanje bit će provedeno u općini Okrug koja se nalazi na otoku Čiovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na sastanku su prezentirane osnovne informacije o lokaciji prve studije slučaja te je dogovorena dinamika izvođenja pojedinih aktivnosti u drugom projektnom razdoblju.


>>> PROJEKT: Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia 

Objavljena knjiga "Environmentalism in Central and Southeastern Europe"


U izdanju nakladničke kuće Lexington Books iz SAD-a objavljena je knjiga Environmentalism in Central and Southeastern Europe: Historical Perspectives urednika Hrvoja Petrića i Ivane Žebec Šilj. - Iz recenzije | Sadržaj

 environmentalism 1 s  environmentalism 2 s- LEXINGTON BOOKS: Environmentalism in Central and Southeastern Europe: Historical Perspectives

Kroz 12 poglavlja knjiga predstavlja uspon i razvoj zaštite okoliša, povijest okoliša kao discipline i povijest okolišnih pokreta u Središnjoj i Jugoistočnoj Europi iz međunarodne perspektive. Autori poglavlja, znanstvenici iz Velike Britanije, Italije, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Slovačke, Rumunjske, Srbije, Grčke i Turske, pokrili su široku lepezu tema od uspostave zaštićenih područja, razvoja ekološke svijesti do evolucije čovjekova odnosa prema okolišu i percepciji okoliša kroz različite discipline. Međunarodni pristup rasvjetljava složen povijesni razvoj spomenutog područja od 18. do 20. stoljeća. Tri povijesno različite tradicije – habsburška, osmanska i mletačka uzajamno se prožimaju na ovom području te knjiga naglašava suptilnosti tih ponekad isprepletenih tradicija. Zastupljene teme variraju s obzirom na različit fizičko-geografski okoliš, obilježja regije i, naravno, protagoniste koji su aktivno sudjelovali u promjeni odnosa prema okolišu. Zajedničko svim poglavljima jest međutim povijesni kontinuitet što je i naglasak izdanja.


 
Iz recenzije

This is an unmatched book that opens up the environmental histories of various modern countries from the eighteenth century to the present. Both an intellectual history of how people have thought about their environments and a material history of how they have lived with them, the empirical stories offered here reveal an enormous amount about Central and Southeastern Europe and offer environmental historians of other places and times new ideas for thinking about the role of nature in history and the role of history in nature. This study is an important contribution to global environmental history. — Alan Mikhail, Yale University


 
Sadržaj

Preface, Ivana Žebec Šilj
Introduction, Hrvoje Petrić and Ivana Žebec Šilj

Part I: Environmentalism and Environmental Movements

Chapter 1: Where Technology and Environmentalism Meet: The Remaking of the Austrian Danube for Hydropower, Angelika Schoder and Martin Schmid
Chapter 2: Environmental Thought in Slovenia, Katarina Polajnar Horvat, Aleš Smrekar, and Matija Zorn
Chapter 3: Civil Society and Environmental Protection NGOs in Croatia, 1989–2014, Vladimir Lay and Jelena Puđak
Chapter 4: Religion and Ecology in Croatia, Vine Mihaljević
Chapter 5: Something Old, Something New: Historical Geography and Environmental History Discourse in Serbia, Jelena Mrgić
Chapter 6: Environmental Narratives and Sociopolitical Agendas in Greece in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Vaso Seirinidou
Chapter 7: The History of Environmental Movements and the Development of Environmental thought in Turkey, 1850–1980, Selçuk Dursun

Part II: Nature Protection and Specific Landscapes

Chapter 8: Man and Nature in Central Europe during the Long Nineteenth Century from the Slovak Point of View, Roman Holec
Chapter 9: Protecting the Alps: Italian-Protected Areas in the Alpine Range, 1911–91, Luigi Piccioni
Chapter 10: The Origins and Developmental Course of Plitvice Lakes National Park: From “The Devil’s Garden” to the UNESCO World Natural Heritage Register, Ivan Brlić and Anita Tonković Bušljeta
Chapter 11: Contrasting the “Sunny Side”: Goli otok and the Islandness of a Political Prison in the Croatian Adriatic Sea, Milica Prokić
Chapter 12: The Development of the Concept of Forest Sustainability in Transylvania, the Banat, Bukovina, Moldavia, and Wallachia until 1918, Dorin Ioan Rus

Bibliography
Index
About the Editors and Contributors


>>> Nakladnik knjige LEXINGTON BOOKS


 

Novi projekt: STRADANJE ROMA U HRVATSKOJ ZA VRIJEME 2. SVJ. RATA

 

EWZ


U Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar započet je projekt "Roma Suffering in Croatia during the Second World War: Documents, Memories, Education" koji financira berlinska fondacija  Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft". Projekt završava 1. siječnja 2019., a njegova vrijednost je 22.478 eura. Članovi projektnog tima su: dr. sc. Danijel Vojak (voditelj projekta; Institut Pilar), Ivo Pejaković (Spomen-područje Jasenovac, Jasenovac), Goran Lapat (Učiteljski fakultet, Zagreb) i Neven Kovačev (doktorand, Filozofski fakultet, Zagreb).

>>> EZV Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"

Stradanje Roma u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata i dalje je slabo istražena tema unutar hrvatske znanstvene zajednice. Izostanak sustavnih znanstvenih istraživanja stradanja Roma odrazilo se i na nedovoljnu prisutnost te teme u hrvatskom obrazovnom sustavu. Zbog navedenih razloga potaknuto je osmišljavanje znanstvenog projekta koji bi imao za cilj da na temelju znanstvenih istraživanja u hrvatskim arhivskim, muzejskim i knjižničnim institucijama pronađe relevantne dokumente na temelju kojih bi se osmislila muzejska izložba o stradanju Roma u Drugom svjetskom ratu. Izložbu se planira postaviti na pet lokacija u osnovnim školama u Hrvatskoj, uz predavanja tamošnjim učenicima. Nakon toga pristupilo bi se izradi obrazovnog priručnika za nastavnike povijesti.


>>> STRADANJE ROMA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ          

 

 

Zbornik ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup


U sunakladništvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Udruge Posmrtna pripomoć objavljen je zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa "Čovjek i smrt" održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu. Glavni urednik zbornika ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup je prof. dr. sc. Ivan Markešić a urednici su prof. dr. sc. Gordan Črpić, dr. sc. Boris Kozjak, doc. dr. sc. Marko Marinić i prof. dr. sc. Ivan Markešić. – Sadržaj zbornika | Iz recenzija | Iz medija

CS nasl ČOVJEK I SMRT. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup
Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu, Klovićevi dvori
Glavni urednik: Ivan Markešić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište i Udruga Posmrtna pripomoć
Zagreb, 2017. – Str. 624.
ISBN 978-953-7964-55-9 (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
ISBN 978-953-8014-09-3 (Hrvatsko katoličko sveućilište)
ISBN 978-953-59621-0-6 (Udruga Posmrtna pripomoć)
- Omot | Impresum | Sadržaj | Predgovor | O autorima


>>> Predstavljanje zbornika ČOVJEK I SMRT; Zagreb, 13. srpnja 2017.

 

Sadržaj

- Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor (Ivan Markešić)

POSMRTNA PRIPOMOĆ, ZAGREB: U POVODU 85. OBLJETNICE OSNUTKA

Boris Kozjak (Posmrtna pripomoć, Zagreb): Posmrtna pripomoć, Zagreb, Gajeva 29. Povijesno-društveni aspekti (u povodu 85. obljetnice osnutka)

TEOLOŠKI PRISTUP

Ante Vučković (Katolički bogoslovni fakultet, Split): Čovjek i smrt
Mijo Nikić (Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb): Smrt nije definitivni kraj. Psihološko-duhovni pristup
Dubravko Habek (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Perinatalna smrt i krštenja u pogibelji
Porfirije Perić (Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd): Iz smrti u život — život u Crkvi kao jedini način nadilaženja straha od biološke smrti
Kotel Da-Don (Katedra za judaistiku, Filozofski fakultet, Zagreb): Smrt i duša — bioetika u židovstvu. Odnos judaizma prema tijelu i prema duši u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi
Enes Karić (Fakultet islamskih nauka, Sarajevo): Tematiziranje smrti u komentarima Kur'a ¯na
Mersad Kreštić (Islamska zajednica u Hrvatskoj, Zagreb): Čovjek i smrt u temeljnim islamskim vrelima
Danijel Berković (Biblijski institut, Zagreb): Biblijski Psaltir kao ars moriendi
Darko Pirija (Adventističko teološko visoko učilište, Maruševec kraj Varaždina): "I smrti više neće biti": kristološki i eshatološki temelji adventističkog razumijevanja smrti i umiranja
Zoran Turza (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Povratak smrti u redovito. Teologija smrti Karla Rahnera

MEDICINSKI PRISTUP

Marijan Kirin (Klinička bolnica Dubrava, Zagreb): Kad srce stane i disanje prestane
Elvira Koić (Opća bolnica Bjelovar, Bjelovar): Suicidalnost, beznađe i doživljaj gubitka smislenosti života

FILOZOFSKI PRISTUP

Željko Pavić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb): "Smrt je 'Meister iz Njemačke'". Razumijevanje smrti u njemačkoj filozofiji egzistencije i filozofijskoj antropologiji XX. stoljeća
Nenad Malović (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb): "Smrt" u povijesti filozofije

BIOETIČKI PRISTUP

Marko Marinić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Društvena percepcija (ne)opravdanosti nekih oblika namjernog izazivanja smrti
Ivana Brstilo, Damir Mravunac (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Kroz tajno ogledalo ili o smrti u tradicionalnome, modernom i postmodernom društvu
Suzana Vuletić (Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo), Željko Rakošec (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek), Štefica Mikšić (Medicinski fakultet, Osijek), Brankica Juranić (Medicinski fakultet, Osijek): Duhovna skrb umirućih i ožalošćenih u sklopu palijativne medicine

SMRT U MEDIJIMA

Marija Gačić (Muzej Đakovštine, Đakovo): Smrt na Facebooku: kulturnoantropološki pristup proučavanju smrti
Lovorka Magaš Bilandžić (Filozofski fakultet, Zagreb): Ceremonija sprovoda u hrvatskoj reportažnoj fotografiji i tiskanim medijima između dva svjetska rata
Mateja Plenković (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb), Vanesa Varga (Sveučilište u Zagrebu, Zagreb): Virtualna groblja kao čuvari sjećanja na umrle

SMRT U ARHITEKTURI

Dragan Damjanović (Filozofski fakultet, Zagreb): Arhitektura zagrebačkog središnjeg groblja Mirogoja, između Italije i Srednje Europe

DRUŠTVO I SMRT

Vesna Kovač (Posmrtna pripomoć, Zagreb): Pravna povijest pogrebničke djelatnosti u neovisnoj Hrvatskoj
Vine Mihaljević, Stipe Tadić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Smisao smrti i umiranja. Religiozno iskustvo hrvatskih branitelja
Marija Selak (Filozofski fakultet, Zagreb): Zlo(čin) smrti. Sudbina zajednice zahvaćene epidemijom u Camusovu romanu Kuga
Juraj Kolarić (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb): Pisma osuđenih. Oproštajna pisma osuđenika na smrt
Renato Matić (Hrvatski studiji, Zagreb): Društvo i profit od smrti
Dražen Živić, Ivo Turk, Nikola Šimunić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Promjene u dobnom sastavu stanovništva Hrvatske kao indikator demografskog starenja
Monica Priante (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Posljednji građanski pozdrav: smrt i pogrebni rituali u Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća
Ivan Markešić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Društveno značenje smrti. Socijalna smrt za života i socijalni život nakon smrti

PRILOZI

O autorima

Pozivnica za izložbu Put u vječnost
Plakat za izložbu Put u vječnost
Korice kataloga Put u vječnost
Pozivno pismo za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Pozivnica za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Plakat za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Program Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt

>>> Puni tekst zbornika


CS omot1

 

Iz recenzija

Znanstvena i stručna važnost zbornika Čovjek i smrt očituje se na četiri osnovna načela. (1) On unosi u hrvatsko javno znanje brojne uvide u fenomen smrti i odnose društva prema smrti koji su do sada bili ili zanemareni ili nepoznati. (2) Potvrđuje nužnost multidisciplinarnog pristupa fenomenu smrti (kao i drugim fenomenima u životnosti tijela). (3) Djelovat će nadalje kao mobilizacijski poticaj mlađim znanstvenim i stručnim istraživačima jer donosi množinu posebnih pitanja i istraživačkih tema. (4) Više radova u Zborniku upućuje na praksu oblikovanja i izgradnje specifičnih načina socijalizacije smrti. Stoga treba očekivati da ponuđeni uvidi posluže i pri oblikovanju javnih politika usmjerenih na skrb o umirućima, na odnos spram onih koji "gube" smrću bližnjih, na načine održavanja socijalnog sjećanja na umrle itd.

Dr. sc. Ivan Rogić, red. prof. u trajnome zvanju

Zahvaljujući pristupu tematici te karakteru priloga, za zbornikom Čovjek i smrt posegnut će znanstvenici i istraživači koji se bave fenomenom smrti i njezinih "odjeka" u društvu i u privatnosti čovjekove egzistencije: liječnici, sociolozi, teolozi, filozofi, a ne bi valjalo isključiti ni umjetnike koji na svoj način tematiziraju iskustvo umiranja i samu smrt. Tu su i stručnjaci i djelatnici u službama vezanim uz razne oblike pomoći u terminalnim stanjima te studenti koji će se susretati s tematikom umiranja i smrti. I na kraju, jer smrt je stvarnost koja pogađa svaki ljudski život, Zbornik će i u općoj javnosti naći svoje čitatelje. U tom će smislu pridonijeti detabuiziranju smrti, dakako u mjeri u kojoj je ona ponegdje još uvijek (ili opet) društvena i privatna tabu-tema.

Dr. sc. Stjepan Kušar, red. prof.

 

Iz medija


- https://m.hina.hr/#content/9540720
- http://www.posmrtna-pripomoc.hr/pozivnica-na-predstavljanje-zbornika-radova-covjek-i-smrt-clanak-492.aspx
- http://www.pilar.hr/novosti/sve-novosti/20-izdvojeno/904-predstavljanje-zbornika-covjek-i-smrt-13-7-2017
- https://www.facebook.com/pg/Institut-Ivo-Pilar-314900351976522/posts/?ref=page_internal
- http://www.unicath.hr/predstavljanje-zbornika-radova-covjek-i-smrt
- http://www.nacional.hr/predstavljen-zbornik-radova-covjek-i-smrt/
- http://www.zvu.hr/predstavljena-knjiga-zbornik-radova-covjek-i-smrt/
- https://www.akzvu.hr/2017/07/14/predstavljena-knjiga-zbornik-radova-covjek-i-smrt/
- http://culturenet.hr/default.aspx?id=77323
- http://www.historiografija.hr/?p=5247
- http://trecadob.com/dodite-i-podrzite-covjek-i-smrt/
- https://www.youtube.com/watch?v=vAwYB88fHPE
- https://laudato.tv/izdvojeno-14-7-2017-izdan-zbornik-radova-sa-znanstvenog-skupa-odrzanog-na-temu-covjek-i-smrt/
- https://hrti.hrt.hr/video/show/3671056/mir-i-dobro-16-srpnja-2017
- https://www.obavjestajac.hr/988484/predstavljen-zbornik-radova-covjek-i-smrt
- https://ramski-vjesnik.ba/clanak/poziv-predstavljanje-zbornika-radova-covjek-smrt/89593/
- http://www.hkr.hr/?sec=3&tid=6&cid=65631
- https://www.academia.edu/33878442/TEMATIZIRANJE_SMRTI_U_KOMENTARIMA_KURANA?auto=download
- https://fr-fr.facebook.com/pg/ghb.ba/posts/?ref=page_internal
- https://www.vecernji.hr/vijesti/smrt-je-do-danas-ostala-jednom-od-najtezih-ali-i-potpuno-nerjesivih-zagonetki-zivota-1188222
- https://www.pressreader.com/croatia/vecernji-list-hrvatska/20170812/282982515069043
- http://www.casopiskvaka.com.hr/2017/07/predstavljanje-zbornika-covjek-i-smrt.html
- http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=77323
- https://www.knjizara-dominovic.hr/Artikl/COVJEK-I-SMRT-teoloski-filozofski-bioeticki-i-drustveni-pristup.html?q=cGdcOTQscHJcNzgyMTk%3D
- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10213707741075809.1073741899.1473696845&type=3
- Novi list: Što je vječno - život ili smrt?, 15. srpnja 2017.
- Glas koncila: Smrt nije tabu, 30. srpnja 2017.

Nova knjiga dr. sc. Vinicija B. Lupisa: Srednjovjekovna raspela iz Stona

Matica hrvatska - Ogranak Ston objavila je novu knjigu dr. sc. Vinicija B. Lupisa Srednjovjekovna raspela iz Stona i okolice.  Autor obrađuje skupinu kovinskih ophodnih raspela i jedan križ – pacifikal iz Stona, Malog Stona i Dube Stonske koji potječu iz 14. i 15. stoljeća

Raspela-nasl

Nova knjiga dr. sc. Vinicija B. Lupisa obrađuje nedovoljno poznat segment hrvatske srednjovjekovne kulturne baštine sagledan u cjelovitom europskom baštinskom kontekstu

 
Vinicije B. LUPIS
SREDNJOVJEKOVNA RASPELA IZ STONA I OKOLICE
Matica hrvatska - Ogranak Ston
Ston, 2013.


- Ovitak knjige s bilješkom o piscu


Na temelju povijesnih izvora i komparativne građe knjiga problematizira odnos dubrovačkog zlatarstva toga doba s onodobnom Europom. Ophodno raspelo iz crkve sv. Ane u Malom Stonu pripada iznimno zanimljivoj skupini raspela dubrovačkog kraja i povezuje se s paralelnim primjerima u Hrvatskoj i Italiji te oltarnom palom iz Caorlea u Italiji. U Malom Stonu u župnoj crkvi sv. Antuna Opata čuva se ophodno raspelo iz sredine XIV. st. koji ima najbližu likovnu paralelu u mjestu Bassegliji. Iz crkve sv. Nikole u Dubi Stonskoj potječe ophodno raspelo koje se povezuje s skupinom raspela na hrvatskoj obali i s dvjema regionalnim skupinama u Italiji. Dva ophodna raspela koja se čuvaju u župnom uredu u Stonu iznimno su vrijedna ostvarenja dubrovačkih zlatara. Mali pacifikal – raspelo iz bivše župne crkve  Stonskog Polja – Gospe Luncijate, kvalitetan je primjer gotičkog zlatarstva u stilu internacionalne gotike. Stonska skupina raspela najbrojnija je skupina srednjovjekovnih raspela na hrvatskom jugu.
Nova knjiga dr. sc. Vinicija B. Lupisa obrađuje nedovoljno poznat segment hrvatske srednjovjekovne kulturne baštine sagledan u cjelovitom europskom baštinskom kontekstu.

>>> PODRUČNI CENTAR DUBROVNIK

 

Objavljene DUBROVAČKE SREDNJOVJEKOVNE ZLATARSKE TEME V. B. Lupisa


Kao 22. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Vinicija B. Lupisa DUBROVAČKE SREDNJOVJEKOVNE ZLATARSKE TEME. – "Zlatarstvo, a naročito sakralno zlatarstvo, nije nikada sustavno promišljano u cjelovitosti interdisciplinarnog istraživanja. Autor je na nov i suvremen način multidisciplinarno obradio posve nepoznate teme, a što je posebno važno, prvi su put na znanstveno vidjelo izišli desetci srednjovjekovnih umjetnina od plemenitih kovina." – Iz recenzija | O knjizi

zlatar nasl

"Stvarajući sveobuhvatnu kulturološku studiju o ovom slabo poznatom i gotovo nevidljivom umjetničkom mikrokozmosu ... Lupis daje sveobuhvatan znanstveni zaron u magmu zlatnih i srebrenih talina, u maglicu brušenja dragog i poludragog kamenja, koralja, biserja i sedefa ... otkrivajući, za našu kulturnoumjetničku baštinu, slabo ili nikako poznato blago naših, prvenstveno sakralnih riznica i u doslovnom i u prenesenom značenju..." – Iz recenzije dr. sc. Branka Matulića

Vinicije B. Lupis
DUBROVAČKE SREDNJOVJEKOVNE ZLATARSKE TEME
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 22.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb – Dubrovnik, 2015. – Str. 488.
ISBN 978-953-7964-14-6
Omot / Impresum / Sadržaj / O knjizi / Iz recenzija 
Sadržaj

- Omot / Impresum / Sadržaj

Uvod

Iznova o lopudskim moćnicima
Historijat istraživanja i novi prilozi poznavanju najstarijeg sloja moćnika dubrovačke prvostolnice
   Prilog: Popis moćnika iz 1335. godine
Liturgijski predmeti i zavjetni darovi
   Liturgijska oprema
   Zavjetni darovi
Moćnik katedrale
   Povijesna slojevitost Moćnika dubrovačke prvostolnice
   Stilska slojevitost Moćnika
   Zaključna razmatranja o podrijetlu i brojnosti moćnikâ
   Katalog
Emajlni reljefi na moćniku glave i desne ruke sv. Vlaha
   Staurotheca iz Dubrovnika
   Moćnik glave sv. Vlaha
   Moćnik desne ruke sv. Vlaha
O moćnicima u obliku glave iz Moćnika dubrovačke prvostolnice do kraja 15. stoljeća
O kasnobizantskim zlatarskim likovnim utjecajima u Dubrovniku
Staurotheca di Gerusalemme u Dubrovniku
O dubrovačkim moćnicima sv. Vlaha iz 14. stoljeća i vrličkom pojasu
Prilog poznavanju gotičkog zlatarstva u Dubrovniku
Nikola Paskov Papac, dubrovački zlatar iz prve polovine 14. stoljeća
O srebrnoj pali i srebrnom reljefu sv. Vlaha
Nove spoznaje o starijem dubrovačkom zlatarstvu
Zlatarske veze Dubrovnika i Mađarske
   Povijesni uvod
   Moćnici ugarskih kraljeva svetaca u dubrovačkim riznicama
   Primjeri mađarskog zlatarstva u Dubrovniku
Dubrovački moćnik glave sv. Stjepana Ugarskog u Stolnom Biogradu
   Povijesni uvod
   Moćnici glava iz dubrovačkoga dominikanskog samostana
   Moćnik glave sv. Stjepana Ugarskog iz Stolnog Biograda
Liturgijski predmeti iz crkve sv. Andrije na Pilama
Dva raspela iz crkve sv. Ane na Brgatu
Prilog poznavanju dubrovačkog zlatarstva 14. stoljeća
Srednjovjekovna raspela iz Stona i okolice
Prilozi poznavanju utjecaja toskanskog zlatarstva na dubrovačko zlatarstvo 14. stoljeća
Benediktinci i njihova baština na dubrovačkom području
Prilozi poznavanju sakralne baštine Vrbice, Lozice i Mokošice
Ophodno raspelo dubrovačkog nadbiskupa Reinalda Gratiana iz 1516. godine
Dubrovnik i Poljska. O kulturnim vezama hrvatskog juga i Poljske
   O prvim vezama Dubrovnika i Poljske
   Stopnički kalež

BOSANSKOHERCEGOVAČKE ZLATARSKE TEME

Moćnik sv. Luke evanđelista iz stolnoga grada Jajca
Nekoliko podataka o liturgijskim predmetima s područja Trebinjsko-mrkanjske biskupije

Sažetak
Summary
Izvori i literatura
Popis likovnih priloga
O autoru
About the Author

>>> Puni tekst knjige


 
O knjizi


Dubrovnik je vječna tema, a na području povijesti umjetnosti neiscrpno vrelo. Zlatarstvo, a osobito sakralno zlatarstvo, nikada nije sustavno promišljano u cjelovitosti interdisciplinarnog istraživanja. Ovdje se donosi niz spoznaja mukotrpno istrgnutih iz skrivenih kutaka sakristija i riznica. Tako se prvi put u cjelini od šest starokršćanskih moćnika razmatra skupina s otoka Lopuda, upoznaje prvi poznati dubrovački zlatar Nikola Papac i njegova sačuvana umjetnina. Isto tako, obrađena je oltarna pala – sačuvani reljef svetog Vlaha iz njegove crkve. Prikaz svetog Vlaha stoljećima je utkan u sve sastavnice kulturne baštine Dubrovnika. Njegov je lik tijekom dugog niza stoljeća omiljena likovna tema u primijenjenoj umjetnosti, a najstariji Svečev lik sačuvan je u Dubrovniku na moćniku glave sv. Vlaha. Dolazak moći sv. Vlaha zbio se, prema lokalnoj tradiciji, u vrijeme bizantskog cara Konstantina VIII. (1025.—1028.), nasljednika velikog Bazilija II., koji je učvrstio granice Carstva mačem i diplomacijom, te u vrijeme gradskog suca Lampridija i nadbiskupa Vitala. Vrijeme Vitalova nadbiskupovanja bilo je važno za sudbinu Dubrovnika kao regionalnog središta i zbog preklapanja političkih i crkvenih interesa. Nazočnost moći sv. Vlaha u tom razdoblju potvrđuje njegovu iznimnu važnost za bizantsku politiku na jadranskom području. Danas se samo na osnovi iznimno škrtih povijesnih izvora može zamisliti trenutak kada je u grad Ragusium došao srebrni moćnik sa zlatnim emajlima jer u prvom sačuvanom popisu moći iz 1335. godine stoji: "Capud Beati Blasijepi. inbacino argeti (argenti)". Ragusium se, preuzevši novog sveca zaštitnika, koji je zamijenio ratničke svece sv. Srđa i sv. Bakha, te Pankracija i ostale, od bizantskog castruma s vojnom posadom emancipirao u glavno gradsko središte Gornje Dalmacije, za koje je bilo potrebno imati zagovor moćnog sveca – biskupa.


 
Iz recenzija


Zlatarstvo, a naročito sakralno zlatarstvo, nije nikada sustavno promišljano u cjelovitosti interdisciplinarnog istraživanja. Autor je na nov i suvremen način multidisciplinarno obradio posve nepoznate teme, a što je posebno važno, prvi su put na znanstveno vidjelo izišli desetci srednjovjekovnih umjetnina od plemenitih kovina. Prvi se put u cjelini od šest starokršćanskih moćnika razmatra skupina s otoka Lopuda, upoznaje prvi poznati dubrovački zlatar Nikola Papac sa sačuvanom umjetninom, obrađena je oltarna pala – sačuvani reljef sv. Vlaha iz Parčeve crkve... Emajlni reljefi s moćnika sv. Vlaha otkrili su začudno bajkovit svijet XI. i XII. stoljeća, potvrđujući kult sv. Petilovrijenaca početkom XII. stoljeća. Relikviologija kao posebna pomoćna disciplina potvrdila je postojanje moćnika koje spominje car-pisac Konstantin VII. Porfirogenet, ali prvi je put uočen jedinstveni moćnik sv. Križa iz X. stoljeća u Moćniku dubrovačke prvostolnice. Brojne zlatarske teme iz visokog srednjeg vijeka
prikazuju Dubrovnik kao važan europski centar zlatarstva.

Dr. sc. Tomislav Šeparović


Stvarajući sveobuhvatnu kulturološku studiju o ovom slabo poznatom i gotovo nevidljivom umjetničkom mikrokozmosu čija je vrijednost obrnuto proporcionalna dosadašnjoj površnoj valorizaciji, Lupis daje sveobuhvatan znanstveni zaron u magmu zlatnih i srebrenih talina, u maglicu brušenja dragog i poludragog kamenja, koralja, biserja i sedefa pretvorenih, bolje rečeno, međusobno sklopljenih u zanatske i umjetničke oblike, otkrivajući, za našu kulturnoumjetničku baštinu, slabo ili nikako poznato blago naših, prvenstveno sakralnih riznica i u doslovnom i u prenesenom značenju. (…) Zapanjujući je to umjetnički izričaj koji uvijek ima jednu zadaću: vlastitim jezikom naglasiti teološki ili još bolje liturgijski, ponekad i paraliturgijski čin štovanja pri čemu je votivni čimbenik u pravilu nezaobilazan. U nijednom umjetničkom stvaralačkom činu kao u sakralnom zlatarstvu ne očituje se tolika povezanost materije i duhovnog sadržaja. Nema prikladnijih od usjajenih površina plemenitih kovina i dragih kamenova za slutnju idealnog zrcaljenja svetopavlovskog "praga nade" pred kojim s ove strane vječnosti makar naslućujemo taborovsku svjetlost Stvoritelja. Ova knjiga govori upravo o ovozemnom odsjaju kroz zlatom i srebrom materijaliziranu molitvu: "Svjetlost vječna svijetlila im Gospodine" u novom Jeruzalemu kako nas Otkrivenje uči: "Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu."

Dr. sc. Branko Matulić>>> PODRUČNI CENTAR DUBROVNIKObjavljeni elaborati: DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U HRVATSKOJ I EUROPI


U sklopu projekta iPRESENT Instituta Ivo Pilar objavljeni su izvještaji: (1) Mapiranje novih obzora - izvještaj o društvenom poduzetništvu u Hrvatskoj 2015 | Mapping New Horizons - report on the state of social entrepreneurship in Croatia 2015 i (2) Preko granica - društvena ekonomija u Europi | Across the borderd - social economy in Europe - Puni tekstovi

map1  mapping1 
 preko nasl novo1  across nasl novo1


 
Puni tekstovi

- Mapiranje novih obzora
- Mapping New Horizons
- Preko granica
- Across The Borders

Mapiranje novih obzora

Mapiranje novih obzora - izvještaj o stanju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj 2015., prvi je izvještaj/publikacija prema radnom planu u sklopu projekta iPRESENT. Stanje društvenog poduzetništva se analizira kroz tri glavne tematske cjeline:

1. Povijesnog pregleda pojave i razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.
2. Analize Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
3. Prezentiranja baze trenutačnih i/ili mogućih društvenih poduzeća i/ili tome bliskih pravnih subjekata u Hrvatskoj.

Preko granica

Drugi Izvještaj iPRESENT projekta Preko granica - društvena ekonomija u Europi ima za cilj prezentirati značenje i utjecaj društvene ekonomije u Europi, posebno različit odnos i usvajanje tog modela ekonomskog i društvenog razvoja u pojedinim europskim zemljama. Društvena ekonomija se analizira preko dvije glavne tematske cjeline:

1. Pregleda osnovnih definicija i koncepata sektora s posebnim naglaskom na samu društvenu ekonomiju
2. Komparativne analiza stanja društvene ekonomije u Hrvatskoj i pojedinim članicama EU

Prva godina projekta iPRESENT

Za vrijeme trajanja prve godine projekta iPRESENT članovi projektnog tima su proveli sljedeće aktivnosti:

 osnivanje i sastanak SEPAG (Social Economy Policy Advisory Group) grupe od petero znanstvenika koji savjetuju projektni tim;
 trening za članove tima koji su pružili znanstvenici i znanstvenice centra EURICSE - European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises u talijanskom gradu Trento;
 sudjelovanje na EMES-ovoj međunarodnoj konferenciji u Helsinkiju (Finska) s javnim izlaganjem istraživanja Solidarity Economy in Croatia - The Case Study of City Split. U Splitu su testirani razmjeri solidarne ekonomije te je tokom svibnja 2015. provođeno terensko istraživanje metodom polustrukturiranog intervjua na uzorku od 21 ispitanika te su podaci obrađeni. Tema istraživanja je prihvaćena za prezentiranje. U tijeku je i pisanje znanstvenog rada o istraživanju i dobivenim podacima nakon obrade;
 sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji 5th CIRIEC International Research Conference on Social Economy u Lisabonu, Portugal.15-18.07.2015. s radom Social Economy in Croatia - from importation to important.>>> Projekt iPRESENT

Objavljena knjiga EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE?


Kao 26. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Drage Čengića EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE? Prilozi ekonomskoj sociologiji. – Svrha je ove knjige istražiti mjesto ekonomske elite u sociologiji (elita) te proces socio-ekonomske evolucije (novih) ekonomskih elita koje su se u europskim zemljama razvile uslijed financijalizacije globalnoga gospodarstva i sloma socijalizma (komunizma)… – Iz predgovora

Elite nasl

Znanstveni doprinosi ovog djela su brojni… U cjelini, radi se o doista originalnom teorijsko-empirijskom djelu s detaljnom analizom poduzetničkih elita u Hrvatskoj. – Iz recenzije prof. dr. sc. Vjerana KatunarićaDrago Čengić
EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE? Prilozi ekonomskoj sociologiji
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 26.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2016. – Str. 320.
ISBN 978-953-7964-24-5

– Omot | Impresum | Sadržaj | Iz predgovora>>> Predstavljanje: EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE?; Zagreb, 26. rujna 2016.


 
Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Umjesto predgovora: čemu ova knjiga?

I. SOCIOLOGIJA ELITA I EKONOMSKA ELITA
Uvodna određenja: tko je elita?
Klasični teoretičari elita: usmjerenost na političku elitu
Funkcionalistička paradigma: ekonomska elita kao dio strateških elita
Ekonomska elita kao dio elite moći
Razumijevanje ekonomske elite u P. Bourdieua
Ekonomska elita u istraživanjima M. Hartmanna
Društveno podrijetlo i obrazovanje europske korporacijske elite
Moderna korporacijska elita, financijalizacija i restrukturiranje poduzeća
Ekonomske elite i korporacijsko upravljanje: neki empirijski uvidi
Ekonomska elita kao istraživačka tema: teorije elita i društvena stvarnost nakon sloma realnog socijalizma

II. HRVATSKI SLUČAJ: EKONOMSKA ELITA KAO SUDIONIK KAPITALIZMA PERIFERIJE
Postsocijalističke ekonomske elite i poduzetništvo: prilog analizi tipologije poduzetnika
Tipovi poduzetnika, strategije i percipirane granice rasta
Habitus, tržište i proizvodnja tržišnoga sudionika: slučaj kutjevačkih proizvođača vina
Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta vina
Menadžerska elita i neke dimenzije socioekonomske kulture u Hrvatskoj
Hrvatski poduzetnici i tržište: od euforije rasta do protukriznih strategija
Hrvatska mala i srednja poduzeća i kriza rasta: u potrazi za novim nositeljima rasta?
Bez „sretnog završetka“: tko je zapravo nova hrvatska ekonomska elita?

Sažetak
Summary
Napomena
O autoru

>>> Puni tekst knjige


 
Iz predgovora

 

Svrha je ove knjige istražiti mjesto ekonomske elite u sociologiji (elita) te proces socio-ekonomske evolucije (novih) ekonomskih elita koje su se u europskim zemljama razvile uslijed financijalizacije globalnoga gospodarstva i sloma socijalizma (komunizma), te njihovu vezu s poduzetništvom, tržištem i društvenom moći.

Na tragu te ideje u prvome dijelu obrađujemo temu "Sociologija elita i ekonomska elita". Tema je razložena kroz manje cjeline, kao što su: Uvodna određenja: tko je elita?; Klasični teoretičari elita: usmjerenost na političku elitu; Funkcionalistička paradigma: ekonomska elita kao dio strateških elita; Ekonomska elita kao dio elite moći; Razumijevanje ekonomske elite u P. Bourdieua; Ekonomska elita u istraživanjima M. Hartmanna; Društveno podrijetlo i obrazovanje europske korporacijske elite; Moderna korporacijska elita, financijalizacija i restrukturiranje poduzeća; Ekonomska elita i korporacijsko upravljanje: neki empirijski uvidi; te Ekonomska elita kao istraživačka tema: teorije elita i društvena stvarnost nakon sloma realnog socijalizma.

U drugome dijelu, "Hrvatski slučaj: ekonomska elita kao sudionik kapitalizma periferije", pokušat ćemo nešto više reći o razvoju hrvatske ekonomske elite te o razvoju poduzetništva i problemima legitimacije političke i ekonomske moći u našim prilikama. Slijedom takve nakane obrađuju se teme kao što su: Postsocijalističke ekonomske elite i poduzetništvo: prilog analizi tipologije poduzetnika; Tipovi poduzetnika, strategije i percipirane granice rasta; Habitus, tržište i proizvodnja tržišnih sudionika: slučaj kutjevačkih proizvođača vina; Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta vina; Menadžerska elita i neke dimenzije socioekonomske kulture u Hrvatskoj;Hrvatski poduzetnici i tržište: od euforije rasta do protukriznih strategija; Hrvatska mala i srednja poduzeća i kriza rasta: u potrazi za novim nositeljima rasta?; Bez "sretnog završetka": tko je zapravo nova hrvatska ekonomska elita? U tom dijelu svjesno smo analitički naglasak stavili na mala i srednja poduzeća jer ona čine 99 posto poduzeća u ukupnoj strukturi hrvatskoga gospodarstva.

Jesmo li ovim temama odgovorili na neke od važnijih društvenih tema koje nas muče kao istraživače društvenih pojava i procesa? Nadam se da jesmo. No konačnu ocjenu o tome reći će, kao i uvijek, zainteresirani čitatelj. Kojemu želim ne samo kritičnosti pri ulasku u ove radove, već i strpljenja u njihovom čitanju.

AutorObjavljena knjiga POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM


U Biblioteci Centra za kulturne studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je kao 1. knjiga POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM koju je uredila prof. dr. sc. Snježana Čolić. Autori poglavlja u knjizi su dr. sc. Ivan Burić, prof. dr. sc. Snježana Čolić, dr. sc. Igor Duda, dr. sc. Hajrudin Hromadžić, Martin Lojkić, prof. dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Sanja Stanić, Katica Stažić i Tihana Štojs. Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Vjeran Katunarić i prof. dr. sc. Vladimir Lay

Potrosacka-naslovnica Prilozi u ovoj knjizi predstavljaju doprinos u promišljanju kako potrošačke kulture i društva tako i konzumerizma kao dominantne ideologije suvremenoga kapitalizma. Potrošačka kultura analizirana je iz različitih teorijskih perspektiva, uključujući uzroke i posljedice konzumerizma u okviru socio-kulturnoga konteksta Hrvatske. – Iz Predgovora

Snježana ČOLIĆ (ur.)
POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM
Biblioteka Centra za kulturne studije - Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2013. – Str. 206.
ISBN 978-953-7964-00-9

- Omot / Impresum / Sadržaj / Iz recenzija


 
Sadržaj

- Omot / Impresum / Sadržaj
Predgovor
Snježana Čolić: Suvremena potrošačka kultura neoliberalnoga kapitalizma i održivost: globalni aspekti
Krešimir Peračković: Osnovni pojmovi u sociologiji potrošnje
Martin Lojkić: Društveno značenje, funkcija i svrha robe
Hajrudin Hromadžić: Konzumerizam: pogonska snaga ideologije kasnoga kapitalizma
Igor Duda: Konzumerizmom do komunizma? – Potrošačka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih
Ivan Burić: Banke: trgovci novcem kao arhitekti potrošačkoga subjektiviteta
Sanja Stanić: Trgovački centar kao reprezent potrošačkoga društva
Tihana Štojs: Kupovanje identiteta u suvremenome potrošačkom društvu
Katica Stažić: Društveni otpor konzumerizmu: antikonzumeristički ili alterkonzumeristički pokreti
Sažeci
Summaries
Kratki životopisi autora

 
Iz recenzija

Znanstveni doprinosi ove knjige ponajprije omogućuju bolje poznavanje potrošačke kulture i društva. Upućenost autor(ic)a u tematiku nesumnjivo je velika. Posebno imponira prožimanje moderne i postmoderne perspektive u njihovim radovima. S jedne strane, poštuju se klasični pristupi u proučavanju fenomena potrošnje, koji teže utvrđivanju općih, pa i univerzalnih obilježja potrošačkoga mentaliteta i prakse u industrijskim društvima na podjednakom stupnju ekonomskoga razvitka. S druge strane, ukazuje se na kulturnu raznolikost tih mentaliteta i praksi, što odstupa od linearnog i determinističkog poimanja socioekonomskog razvitka i potrošnje u prilog kontingentnom razvitku. (…) U najvećem dijelu ove knjige očituje se zrelo znanstveno iskustvo stečeno u dugogodišnjem istraživačkom radu autor(ic)a o temi konzumerizma i njegovih sociokulturnih posljedica, posebno u hrvatskome društvu i kulturi. Osjeća se sigurnost u pristupu, problemi su jasno izloženi, izbjegavaju se opća mjesta karakteristična za publicistički diskurs o toj temi, podastrta je iscrpna analiza fenomena konzumerizma, prije svega sociološka i antropološka, pri čemu se može prepoznati "kulturni zaokret" (u smjeru postmodernizma).

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Komparativna analiza članaka i knjiga o ovoj temi u nas pokazuje da je ovo izvanredna i izvrsna knjiga. Budući da njeguje kritički diskurs i sadrži socio-aksiološku platformu iz koje tumači društvene mehanizme i oblike redukcije i destrukcije ljudskosti života modernoga čovjeka, držimo da se može staviti uz bok sličnim knjigama u europskome okruženju. (…) Ova knjiga može biti čitana kao vrlo kvalitetan, svjež i spoznajno moćan pomoćni alat kako bi se shvatili dometi, ograničenja i proturječnosti potrošačke kulture i konzumerizma. Stoga ovu knjigu smatramo društveno vrlo potrebnom, a njezino izdavanje ocjenjujemo kao kulturološki i sociologijski iznimno opravdano. (…) Za sve koji će u Hrvatskoj trebati ozbiljne sociologijske analize potrošačke kulture i konzumerizma, ova će knjiga biti čvrst oslonac i dragocjeno štivo.

Prof. dr. sc. Vladimir Lay

>>> CENTAR ZA KULTURNE STUDIJE

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro