Izdvajamo Iz Novosti

Natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na projektu JOBSTEM, 15. 5. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dva mjeseca, za …

VIŠE

Natječaj za dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika, 15. 5. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta: 1. znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj 2. znanstveni suradnik …

VIŠE

Natječaj za znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveni savjetnik i viši znanstveni suradnik (2 znanstvenika), 15. 5. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta: 1. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj …

VIŠE