Objavljena knjiga DAN JE ZAMIJENIO NOĆ, BURA NAM OČISTILA POGLED. Uz 30. obljetnicu osnutka HGSS Stanice Gospić

U Biblioteci POSEBNA IZDANJA Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga DAN JE ZAMIJENIO NOĆ, BURA NAM OČISTILA POGLED. Uz 30. obljetnicu osnutka HGSS Stanice Gospić koju je uredila dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

Anita Bušljeta Tonković (ur.)
DAN JE ZAMIJENIO NOĆ, BURA NAM OČISTILA POGLED. Uz 30. obljetnicu osnutka HGSS Stanice Gospić
Biblioteka POSEBNA IZDANJA
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i HGSS Stanica Gospić
Zagreb – Gospić, 2021. – 146 str.
ISBN 978-953-7964-89-4

Predstavljena monografija u povodu 30. obljetnice osnutka HGSS Stanice Gospić, 11. 6. 2021.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Uvod (Anita Bušljeta Tonković)

I. Hrvatska gorska služba spašavanja i Stanica Gospić kroz suvremeni geografski kontekst (Nikola Šimunić)
1. Prostorni okvir djelovanja HGSS Stanice Gospić
1.1. Hipsometrijska obilježja reljefa
1.2. Vertikalna raščlanjenost reljefa (energija reljefa)
1.3. Prirodne atrakcije – zaštićena područja
1.4. Minski sumnjiva područja
2. Stanovništvo
3. O HGSS-u ukratko
4. Gorski spašavatelji
5. Akcije spašavanja i potražne akcije
5.1. Akcije HGSS-a
5.2. Akcije HGSS Stanice Gospić
II. Hrvatska gorska služba spašavanja i Stanica Gospić kroz povijesni kontekst (Ivan Brlić)
1. Hrvatska gorska služba spašavanja: nastanak, razvoj i važnost
2. Osnutak i razvoj GSS Stanice Gospić kroz lik i djelo Ante Vujnovića (1989.-1996.)
3. Djelovanje GSS Stanice Gospić na prijelazu stoljeća (1997.-2002.): priprema za novi početak na starim temeljima
4. Novi početak: djelovanje HGSS Stanice Gospić od 2002. Godine
III. Hrvatska gorska služba spašavanja i Stanica Gospić kroz suvremeni sociološki kontekst (Anita Bušljeta Tonković)
1. HGSS Stanica Gospić i gorski spašavatelji osobno: Mi (ni)smo Supermeni
1.1. Gorski spašavatelj, oprema i potražni pas
1.2. Rizik, solidarnost i volontiranje
1.3. Širenje djelokruga HGSS-a
1.4. Kontinuitet Stanice: Ponos
1.5. Akcija: Nikada nije kad imaš vremena, uvijek je kad ne treba
1.6. Zašto sam GSS-ovac? – Il’ si taj il’ nisi taj
1.7. Što je GSS dao meni? – Lakši pogled na svijet

Umjesto zaključka: o izazovima i budućnosti HGSS-a (Anita Bušljeta Tonković)
Ja sam GSS-ovac: životopisi članova HGSS Stanice Gospić
Literatura i izvori

Iz Uvoda

Monografija je nastala uz pomoć metodologije kombinirane iz triju znanstvenih polja: sociologije, povijesti i geografije. Najprije je upotrijebljena desk metoda prikupljanja i obrade postojećih podataka te analize dostupnih izvora literature (Rapley i Rees, 2018; Murray, 2018). Nakon toga upotrijebljena je kvalitativna metoda prikupljanja podataka — tehnika polustrukturiranog intervjua s narativnim dijelovima. U fokusu provedenih intervjua, kao podloga narativa o nastanku, razvoju i djelovanju HGSS Stanice Gospić, bila su tri društvena fenomena: rizik, volontiranje i solidarnost. Tijekom provedbe intervjua upotrijebljen je element svojevrstan life-story protokol (Murray, 2018), naime osnovna je uputa sugovornicima glasila: “zamislite da pišete knjigu o Stanici Gospić, kako bi izgledao popis imena, događaja i akcija”. Na taj je način uz pomoć osobnog sjećanja i doživljaja članova Stanice Gospić oslikana društvena zbilja proteklih trideset godina, i to u smislu vrijednog socijalnog konstrukta (Atkinson, 2002). Polustrukturirani intervju s narativnim dijelovima također je korišten kako bi se dodatno rekonstruirali događaji za koje nije sačuvana detaljnija dokumentacija (pisani trag ili fotografije). Istraživanje arhivskoga gradiva, ostalih povijesnih izvora i dostupnih podataka odnosi se na dio monografije koji prikazuje povijesni tijek razvoja HGSS-a i posebno Stanice Gospić, dok je na samom početku knjige dana analiza podataka vezanih za oslikavanje geografske perspective djelovanja HGSS-a i Stanice Gospić.

Područni centar Gospić

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština