Objavljena studija Ivane Žebec Šilj ZAGREBAČKA INDUSTRIJA 1935. – 1939.

Kao 37. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Ivana Žebec Šilj ZAGREBAČKA INDUSTRIJA 1935. – 1939. U KONTEKSTU MEĐURATNOG GOSPODARSKOG RAZVOJA

Budući da se kroz čitavu knjigu provlači i osvrt na stanje prije 1935. knjiga ima i veće značenje osobito u pogledu odnosa grada i industrije, što je osobito aktualno danas, kada Zagreb gotovo industrije nema. – Prof. dr. sc. Mira Kolar

Ivana Žebec Šilj
ZAGREBAČKA INDUSTRIJA 1935. – 1939. U KONTEKSTU MEĐURATNOG GOSPODARSKOG RAZVOJA
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 37. – 342 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2017.


Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor
Uvod
Osvrt na odabranu literaturu i izvore

1. GOSPODARSKI KONTEKST
Gospodarski procesi u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi između dva svjetska rata
Gospodarsko stanje u Jugoslaviji
Ekonomska politika Jugoslavije

2. PRETPOSTAVKE RAZVOJA ZAGREBAČKE INDUSTRIJE
Prirodni i društveni resursi Zagreba
Usporedba odabranih strukturno-demografskih pokazatelja prema popisu stanovništva iz 1931.
Od manufaktura do tvornica ili od začelja do centra periferije

3. INDUSTRIJA U ZAGREBU OD 1935. do 1939.
Pregled industrijskih grana i pripadajućih industrijskih poduzeća u Zagrebu od 1935. do 1939.

I. Prehrambena i poljoprivredna industrija
Primjeri poduzeća u prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji
Prva hrvatska tvornica ulja d.d.
Vladimir Arko, industrijsko poduzeće na dionice, prije Vladimir Arko, Zagreb
Hinka Francka sinovi d.d.

II. Drvna industrija
Primjeri poduzeća u drvnoj industriji
Filipa Deutscha sinovi
Stolarska i kolarska industrija d.d.
„Slaveks“, d.d. za šumsku industriju

III. Papirna i grafička industrija
Primjeri poduzeća u papirnoj i grafičkoj industriji
„Lipa Mill“ tvornica kuverata i konfekcija papira d.d.
„Union“, grafičko-nakladni zavod

IV. Zemljana industrija (industrija građevinskog materijala)

V. Industrija prerade željeza i metala
Primjeri poduzeća u industriji prerade željeza i metala
Prva jugoslavenska ljevaona željeza i metala, vlastnik Dimitrije Petrov Gajić
Tvornica turpija i alata, A. Faber i sin
Ing. Alexander Kleinkind izradba željeznih konstrukcija

VI. Kemijska industrija
Primjeri poduzeća u kemijskoj industriji
„Kaštel“, tvornica kemijsko-farmaceutskih proizvoda d.d.
Kemijske tvornice Bernard Moster
Istočno društvo za proizvodnju kisika i rastvorenog acetilena d.d. Pariz, podružnica za Jugoslaviju (Sodoad)

VII. Tekstilna industrija
Primjeri poduzeća u tekstilnoj industriji
„Mez“ jugoslavensko d.d. za proizvodnju konca za šivanje i vezenje
„Pamuk“ k.d. tekstilna tvornica
Zagrebačka tekstilna industrija, Schwartz i Meisel

VIII. Industrija kože
Primjeri poduzeća u industriji kože
Tvornica koža, Alkalay i Meyer
„Corium“, tvornica finih koža, braća Attias
„Sljeme“, prva jugoslavenska tvornica kovčega i kožnate robe Sečen i Gatti, vlasnik Samuel Gatti

IX. Elektrotehnička industrija
Primjeri poduzeća u elektrotehničkoj industriji
„DIS“, domaća industrija sijalica, ing. Slavko Schmidek
Ivan Paspa i sinovi, prva hrvatska tvornica za elektro-industriju, poslije Croatia, tvornica baterija i galvanskih elemenata Josip Paspa
Društvo za elektrotehniku i fabrika kabela d.d. (ELKA)

Vrednovanje položaja industrije u Zagrebu od 1935. do 1939.
Poslovna udruživanja industrijskih poduzeća
Strukovna udruživanja industrijskih poduzeća

Zaključak

Izvori i literatura
Popis tablica, grafova i slika
Sažetak
Summary
Kazalo
O autorici

>>> Puni tekst

Iz recenzija

Knjiga Zagrebačka industrija 1935. – 1939. u kontekstu međuratnog gospodarskog razvoja vrijedna je pažnje jer analizira industriju Zagreba s kojom je metropola ušla u Drugi svjetski rat te ukazuje na faktore koji su uvjetovali razvoj jedne i zastoj druge industrijske grane zbog vezanosti uz sirovine ili radnu snagu, ali i državne propise u širem vremenskom rasponu. Budući da se kroz čitavu knjigu provlači i osvrt na stanje prije 1935. knjiga ima i veće značenje osobito u pogledu odnosa grada i industrije, što je osobito
aktualno danas, kada Zagreb gotovo industrije nema.

• Prof. dr. sc. Mira Kolar

Industrija u Zagrebu kao jedinstvena i samostalna tematska cjelina bila je na margini interesa dosadašnje historiografije sve do monografije Zagrebačka industrija 1935. – 1939. u kontekstu međuratnog gospodarskog razvoja koja sustavno pridonosi poznavanju gospodarske prošlosti grada Zagreba za vrijeme Savske banovine s posebnim osvrtom na onodobna industrijska poduzeća. S obzirom na to da se radi o najjačem hrvatskom industrijskom središtu, gospodarska povijest Zagreba nužna je za razumijevanje ukupnoga hrvatskog gospodarskog razvoja. Stoga je knjiga Ivane Žebec Šilj značajan prinos poznavanju gospodarske povijesti Hrvatske, ali i prinos hrvatskoj historiografiji općenito.

• Dr. sc. Vlatka Dugački

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština