Objavljena studija PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA HRVATSKIH BRANITELJA

Kao 34. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je studija PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA HRVATSKIH BRANITELJA. Individualna i društvena perspektiva autora Sandre Šućurović, Igora Mikloušića i Martine Knežević.Iz recenzija

Unatoč društvenom značaju i ozbiljnosti teme braniteljska je populacija u znanstvenim istraživanjima još uvijek izrazito podzastupljena, a u javnosti se najčešće predstavlja kroz neutemeljene subjektivne tvrdnje… Knjiga donekle popunjava tu prazninu te kao takva predstavlja korak naprijed u razumijevanju braniteljske populaciji. – Iz predgovora

Sandra Šućurović, Igor Mikloušić, Martina Knežević
PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA HRVATSKIH BRANITELJA. Individualna i društvena perspektiva
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 34. – Str. 154.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2017.
ISBN 978-953-7964-57-3

Predstavljanje studije u Zagrebu, 7. prosinca 2017.
Predstavljanje studije u Varaždinu, 19. veljače 2018.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor

1. DOMOVINSKI RAT: KRATKI PREGLED
Rat na području Hrvatske
Rat u brojkama
Rat u datumima
Specifičnosti ustroja Hrvatske vojske i obrambenih snaga
Branitelji danas i problemi integracije u civilno društvo
Psihologija rata i ratnih iskustava

2. PSIHOLOŠKE POSLJEDICE SUDJELOVANJA U BORBI
Specifičnost ratnih iskustava i okolnosti u kojima se vojnici mogu naći
Posljedice stresnog iskustva: vrijeme za oporavak ili razvoj bolesti
Posttraumatski stresni poremećaj
Čimbenici koji mogu umanjiti negativan utjecaj stresa
   Strategije suočavanja sa stresom
   Vještine upravljanja emocijama i raspoloženjem
Kvaliteta života
Cilj i problem
Metoda
   Sudionici
   Instrumenti
   Postupak
Rezultati
Rasprava
   Izloženost borbi i posttraumatski stresni simptomi
   Suočavanje s posljedicama traume: emocije, strategije i posttraumatski simptomi
   Kvaliteta života hrvatskih branitelja

3. DRUŠTVENI ČIMBENICI PRILAGODBE I INTEGRACIJE BRANITELJSKE POPULACIJE
Važnost osjećaja zajedništva
   Društvena uključenost
   Povjerenje
Cilj
Metoda
   Sudionici
   Instrumenti
   Postupak
Rezultati
Rasprava

4. SMJERNICE ZA DALJE: PREFERIRANE AKTIVNOSTI UNUTAR BRANITELJSKIH UDRUGA
Sudionici
Instrumenti
   Upitnik o preferiranim aktivnostima, pravima i pogodnostima unutar braniteljskih udruga
Rezultati i rasprava

Zahvale
Literatura
   1. poglavlje
   2. poglavlje
   3. poglavlje
   4. poglavlje

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst

Iz recenzija

Knjiga Sandre Šućurović, Igora Mikloušića i Martine Knežević za mene je jedno od najugodnijih iznenađenja kada je riječ o stručnoj literaturi o hrvatskim braniteljima. Autori su koristeći znanstveni pristup detaljno i sveobuhvatno prikazali nekoliko vrlo značajnih tema vezanih uz hrvatske branitelje koje su logičnim slijedom povezane u cjelinu, povezujući prošlost, sadašnjost ali I budućnost. Knjiga je napisana stručno, a istovremeno jasnim jezikom, uz korištenje brojne domaće i inozemne literature, ali s jasnim naglaskom na specifičnosti hrvatskoga Domovinskog rata.
Knjiga zaslužuje svaku pohvalu ali i pozornost stručne i šire javnosti. Uz to, trebala bi poslužiti i u izradi Nacionalne strategije zaštite i unaprjeđenja zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a iz koje bi se hitno trebale poduzeti mjere koje bi spriječile ili smanjile već sada katastrofične pokazatelje zdravstvenog stanja ove populacije i članova njihovih obitelji.

• Prof. dr. sc. Marijana Braš, prim. dr. med., predstojnica Klinike za psihološku medicinu, KBC Zagreb

Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja – Individualna i društvena perspektiva knjiga je koju javnost treba i iščekuje, a braniteljska populacija odavno zaslužuje. Nažalost prečesto smo svjedoci kako su branitelji potisnuti na društvene margine, a o njima se piše i govori više kao o generatoru društvene patologije nego kao populaciji kojoj Hrvatska duguje zahvalnost za opstanak I još uvijek značajnoj snazi i potencijalnom pokretaču razvoja zemlje.
Na znanstveno utemeljen način knjiga skicira profil braniteljske populacije, baveći se istodobno deskripcijom njihovih stavova I mišljenja, ali i pokušajem da se njihovo ponašanje i doživljavanje stavi u okvir teorijskih promišljanja i ponude rješenja problema s kojima se suočavaju u društvu. Vjerujem da će naći svoje brojne čitatelje i pridonijeti razbijanju neutemeljenih stereotipa o braniteljskoj populaciji, ali da će i politika u njoj prepoznati štivo koje treba respektirati pri donošenju odluka i zakona koji se obraćaju ovom segmentu hrvatskog društva.

• Prof. dr. sc. Goran Milas, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština