Institut Ivo Pilar u još jednom EU HORIZON 2020 projektu – DARE

Projekt DARE – Dialogue About Radicalisation and Equality (Dijalog o radikalizaciji i jednakosti), financiran u okviru EU programa OBZOR 2020 [http://cordis.europa.eu/project/rcn/202648_en.html] započeo je 1. svibnja 2017. godine a trajat će 48 mjeseci (do 30. travnja 2021.). Koordinatorica projekta je prof. dr. Hilary Pilkington University of Manchester, a znanstvenica Instituta Pilar prof. dr. Renata Franc, suvoditeljica je dionice projekta Nejednakost, pravednost i radikalizacija. – O projektu

Dare 01

Institut Ivo Pilar jedna je od 15 institucija partnera u projektu DARE, iz ukupno 13 uključenih zemalja: Belgija, Francuska, Grčka, Hrvatska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Rusija, Tunis, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Uz projekt PROMISE ovo je drugi projekt financiran u okviru EU programa Obzor 2020 u kojem kao partnerska institucija sudjeluje Institut Pilar
Dare 02
 

O PROJKETU DARE: Dijalog o radikalizaciji i jednakosti
Opći cilj projekta DARE je unaprijediti razumijevanje zašto i kako mladi ljudi postaju radikalizirani, (zašto i kako prihvaćaju radikalne ideologije s potencijalom za nasilno ponašanje), koje su posljedice radikalizacije na društvo te kakve su mogućnosti društva za djelotvorno suprotstavljanje radikalizaciji. Istraživat će se opseg, izvori, uzroci te psihološka, emocionalna i društvena dinamika procesa radikalizacije. Projekt se istodobno usmjerava na Islamističku i anti-Islamističku radikalizaciju, zahvaćajući time i “religijski fundamentalizam” kao i “nasilje i zločine iz mržnje” te istražuje međudjelovanje ovih procesa radikalizacije i njihove kumulativne učinke, a rad na projektu odvija se kroz 11 dionica: 

Dare 03

Fokus projekta je na mladim ljudima prema kojima su usmjereni pokušaji regrutacije i koji se uobičajeno smatraju podložnima radikalizaciji, uz poseban naglasak na rodnu dimenziju radikalizacije i postavku prema kojoj društvena nejednakost i diskriminacija te posljedična percipirana nepravda mogu motivirati priklanjanje radikalnim ideologijama i postupcima. 

U empirijskom dijelu DARE će se usmjeriti na mlade u dobi između 12 i 30 godina i na okruženja u kojima mladi nailaze na radikalizirajuće poruke a ne na terorističke događaje ili pojedince. Neki od praktičnih ciljeva projekta biti će i priručnici za korištenje s mladima u formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima kao i alati za vrednovanje postojećih programa deradikalizacije.

Projekt čine:

1) kritičke analize postojećih spoznaja, javnih politika i intervencija u području radikalizacije i deradikalizacije;
2) empirijska istraživanja o procesima radikalizacije, reakcijama mladih i njihovim kontaktima s radikalizirajućim porukama i akterima;
3) integracija spoznaja projekta pute osmišljavanja, pilot provedbu i vrednovanje edukativnog priručnika i programa de-radikalizacije radi povećanja djelotvornost suprotstavljanja procesima radikalizacije.

Kontakt:  Renata.Franc@pilar.hr

Novosti

Portal PsyPost o istraživanju Tomislava Pavlovića i dr. sc. Renate Franc, 10. 9. 2021.
Tomislav Pavlović na 44. godišnjoj konferenciji Međunarodnog društva političke psihologije (ISPP), 11.-13. 7. 2021.
Doktorand Tomislav Pavlović na 5. Zagreb PhD Caféu predstavio rezultate projekta DARE, 28. 4. 2021.
Psiholozi Instituta Pilar na 43. godišnjoj konferenciji Međunarodnog društva političke psihologije (ISPP), 14.-16. 7. 2020.
Znanstvenici Instituta Pilar na 7. kongresu Hrvatskog sociološkog društva, 11.-12. 4. 2019.
– Projekt DARE: Policy Forum i 4. sastanak konzorcija projekta; Malta, 2.-4. 4. 2019.
– Projekt DARE: Sustavni pregled kvantitativnih istraživanja o nejednakosti i radikalizaciji
Natječaj za asistenta – projekt DARE (Hrvatska zaklada za znanost) od 18. 5. 2018.
Prof. dr. sc. Renata Franc i projekt DARE na informativnom danu Obzora 2020, 17. 11. 2017.
Započeo projekt DARE: Dijalog o radikalizaciji i jednakosti

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština