Objavljena knjiga dr. sc. Vesne Lamze Posavec MJERENJE JAVNOSTI

Kao 21. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Vesne Lamze Posavec MJERENJE JAVNOSTI. Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja. Prema riječima autorice, “u više od dva desetljeća koliko sam se bavila istraživanjem javnoga mnijenja svoj sam znanstveni interes uglavnom usmjerila na dvije skupine tema: metodologiju istraživanja i socijalno-psihološku pozadinu izbornog ponašanja…” – Iz recenzijaPuni tekst knjige

Mjerenje nasl

“Planirajući sadržaj ove knjige nastojala sam što je moguće iscrpnije obuhvatiti metodologijske probleme s kojima se suočavaju istraživači javnoga mnijenja, osobito u hrvatskim uvjetima u kojima se, inače dragocjena, svjetska iskustva ne mogu u svakoj prilici izravno primijeniti…”
– dr. sc. Vesna Lamza Posavec

Vesna Lamza Posavec
MJERENJE JAVNOSTI. Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 21.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015. – Str. 338.
ISBN 978-953-7964-12-2

 

 
Sadržaj

– Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige

Predgovor

1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA JAVNOGA MNIJENJA
Mogućnosti validacije predizbornih istraživanja javnoga mnijenja
Odbijanje ankete u istraživanjima javnoga mnijenja
Problem neizjašnjavanja o namjerama glasovanja
Pokušaji identificiranja „vjerojatnih glasača“
Pogreška pokrivenosti u istraživanjima putem telefona
Primjena tehnike telefonskog anketiranja u predizbornom istraživanju: studija slučaja
Istraživanje javnoga mnijenja putem interneta
Izlazne ankete u svijetu i u Hrvatskoj

2. JAVNO MNIJENJE I IZBORNO PONAŠANJE: NEKA OD MOGUĆIH EMPIRIJSKIH OBJAŠNJENJA
Pokušaj objašnjenja izbornih rezultata temeljem longitudinalnog istraživanja javnoga mnijenja: studija slučaja
Motivacijska struktura glasovanja: primjer predsjedničkih izbora 2000. godine
Izborna apstinencija: tko i zašto se ne odaziva izborima?
Nacionalni ponos i otvorenost prema europskim integracijama
Utječu li rezultati predizbornih anketa na izborno ponašanje birača?

Literatura
Bilješke o izvorima
Summary
O autorici

Puni tekst knjige

 
Iz recenzija

Na tragu najboljih izdavačkih tradicija, ovo djelo objedinjuje i sistematizira spoznajem u određenom istraživačkom području. Autorica piše znanstvenički precizno, teorijski i konstruktno rafinirano te pokazuje vrsno poznavanje pitanja kojima se bavi. Svi su njezini zaključci jasni i ne ostavljaju nikakve sumnje alternativnim tumačenjima i interpretacijama, što je osigurano striktnim slijeđenjem ishoda provedenih analiza. Siguran sam da će knjiga naići na velik interes znanstvenika u području društvenih znanosti te vrlo brzo naći mjesto unutar sveučilišne nastave, posebice doktorskih programa, kao nezaobilazan tekst u studioznom proučavanju i svladavanju istraživačke metodologije. Osobito će biti na cijeni u specijaliziranim krugovima koji se bave istraživanjem javnoga mnijenja i analizom izbornog ponašanja.

Izv. prof. dr. sc. Josip Burušić

Autorica propituje neke od važnih elemenata znanstveno utemeljenog istraživanja javnoga mnijenja i mogućnosti prilagođavanja svjetskih mtodologijskih iskustava hrvatskim duštvenim uvjetima te analizira neke od važnih odrednica izbornog odlučivanja. U obje spomenute cjeline otvorila je i u našim uvjetima prvi put obradila važne teme znanstvenog istraživanja javnoga mnijenja te promovirala neke nove pristupe njihovu proučavanju. Izabranom tematikom i znanstvenom razinom obrade i interpretacije ova je knjiga vrijedan doprinos razvitku znanstveno utemeljenih anketnih istraživanja i razumijevanju izbornog ponašanja u Hrvatskoj. Zbog toga, osim znanstvenog, ima nesumnjiv značaj i za širu društvenu zajednicu.

Prof. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel

Ovom knjigom Hrvatska napokon dobiva suvremen i precizan instrumentarij za procjenu znanstvene kvalitete i spoznajnih dosega pojedinog anketnog istraživanja. Osim snažne usredotočenosti na ključna metodološka pitanja istraživanja javnoga mnijenja, knjiga znanosti nudi veoma važne uvide u determinantne glasačkog ponašanja koje autorica pokušava objasniti rabeći isključivo strogo znanstvene, empirijski utemeljene dokazne postupke, suprotstavljajući se tako uvriježenim, ali netočnim laičkim prosudbama, predrasudama i pseudoznanstvenim promišljanjima. Knjiga se, pored toga, odlikuje izvrsnim stilom, što će zainteresiranoj publici olakšati praćenje inače vrlo složene problematike koja se u njoj obrađuje.

Prof. dr. sc. Goran Milas

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština