Naslovna / Novosti / Publikacije / Objavljena knjiga dr. sc. Vesne Lamze Posavec MJERENJE JAVNOSTI

Objavljena knjiga dr. sc. Vesne Lamze Posavec MJERENJE JAVNOSTI

Kao 21. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Vesne Lamze Posavec MJERENJE JAVNOSTI. Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja. Prema riječima autorice, “u više od dva desetljeća koliko sam se bavila istraživanjem javnoga mnijenja svoj sam znanstveni interes uglavnom usmjerila na dvije skupine tema: metodologiju istraživanja i socijalno-psihološku pozadinu izbornog ponašanja…” – Iz recenzija

Mjerenje nasl

“Planirajući sadržaj ove knjige nastojala sam što je moguće iscrpnije obuhvatiti metodologijske probleme s kojima se suočavaju istraživači javnoga mnijenja, osobito u hrvatskim uvjetima u kojima se, inače dragocjena, svjetska iskustva ne mogu u svakoj prilici izravno primijeniti…”
– dr. sc. Vesna Lamza Posavec

Vesna Lamza Posavec
MJERENJE JAVNOSTI. Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 21.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015. – Str. 338.
ISBN 978-953-7964-12-2

– Omot / Impresum / Sadržaj / Iz recenzija

 
Sadržaj

– Omot / Impresum / Sadržaj 

Predgovor

1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA JAVNOGA MNIJENJA
Mogućnosti validacije predizbornih istraživanja javnoga mnijenja
Odbijanje ankete u istraživanjima javnoga mnijenja
Problem neizjašnjavanja o namjerama glasovanja
Pokušaji identificiranja „vjerojatnih glasača“
Pogreška pokrivenosti u istraživanjima putem telefona
Primjena tehnike telefonskog anketiranja u predizbornom istraživanju: studija slučaja
Istraživanje javnoga mnijenja putem interneta
Izlazne ankete u svijetu i u Hrvatskoj

2. JAVNO MNIJENJE I IZBORNO PONAŠANJE: NEKA OD MOGUĆIH EMPIRIJSKIH OBJAŠNJENJA
Pokušaj objašnjenja izbornih rezultata temeljem longitudinalnog istraživanja javnoga mnijenja: studija slučaja
Motivacijska struktura glasovanja: primjer predsjedničkih izbora 2000. godine
Izborna apstinencija: tko i zašto se ne odaziva izborima?
Nacionalni ponos i otvorenost prema europskim integracijama
Utječu li rezultati predizbornih anketa na izborno ponašanje birača?

Literatura
Bilješke o izvorima
Summary
O autorici

>>> Puni tekst knjige

 
Iz recenzija

Na tragu najboljih izdavačkih tradicija, ovo djelo objedinjuje i sistematizira spoznajem u određenom istraživačkom području. Autorica piše znanstvenički precizno, teorijski i konstruktno rafinirano te pokazuje vrsno poznavanje pitanja kojima se bavi. Svi su njezini zaključci jasni i ne ostavljaju nikakve sumnje alternativnim tumačenjima i interpretacijama, što je osigurano striktnim slijeđenjem ishoda provedenih analiza. Siguran sam da će knjiga naići na velik interes znanstvenika u području društvenih znanosti te vrlo brzo naći mjesto unutar sveučilišne nastave, posebice doktorskih programa, kao nezaobilazan tekst u studioznom proučavanju i svladavanju istraživačke metodologije. Osobito će biti na cijeni u specijaliziranim krugovima koji se bave istraživanjem javnoga mnijenja i analizom izbornog ponašanja.

Izv. prof. dr. sc. Josip Burušić

Autorica propituje neke od važnih elemenata znanstveno utemeljenog istraživanja javnoga mnijenja i mogućnosti prilagođavanja svjetskih mtodologijskih iskustava hrvatskim duštvenim uvjetima te analizira neke od važnih odrednica izbornog odlučivanja. U obje spomenute cjeline otvorila je i u našim uvjetima prvi put obradila važne teme znanstvenog istraživanja javnoga mnijenja te promovirala neke nove pristupe njihovu proučavanju. Izabranom tematikom i znanstvenom razinom obrade i interpretacije ova je knjiga vrijedan doprinos razvitku znanstveno utemeljenih anketnih istraživanja i razumijevanju izbornog ponašanja u Hrvatskoj. Zbog toga, osim znanstvenog, ima nesumnjiv značaj i za širu društvenu zajednicu.

Prof. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel

Ovom knjigom Hrvatska napokon dobiva suvremen i precizan instrumentarij za procjenu znanstvene kvalitete i spoznajnih dosega pojedinog anketnog istraživanja. Osim snažne usredotočenosti na ključna metodološka pitanja istraživanja javnoga mnijenja, knjiga znanosti nudi veoma važne uvide u determinantne glasačkog ponašanja koje autorica pokušava objasniti rabeći isključivo strogo znanstvene, empirijski utemeljene dokazne postupke, suprotstavljajući se tako uvriježenim, ali netočnim laičkim prosudbama, predrasudama i pseudoznanstvenim promišljanjima. Knjiga se, pored toga, odlikuje izvrsnim stilom, što će zainteresiranoj publici olakšati praćenje inače vrlo složene problematike koja se u njoj obrađuje.

Prof. dr. sc. Goran Milas

 

Također provjeri

Objavljen br. 1/2019. časopisa za društvene i humanističke znanosti MOSTARIENSIA

Iz tiska je izašao br. 1/2019. časopisa za društvene i humanističke znanosti MOSTARIENSIA. Broj donosi …