Institutu Ivo Pilar priznanje HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Pilar HR logo Potpisivanjem Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača Institut društvenih znanosti Ivo Pilar priključio se projektu Human Resources Strategy for Researches te je po izvršenju propisanih koraka od Europske komisije dobio logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potvrdu o implementaciji projektnog sustava vrijednosti. – Dokumenti

EU-Povelja-istrazivaci

Strategija ljudskih resursa za istraživače / The Human Resources Strategy for Researchers ( HRS4R )
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača
– The European Charter for Researchers & the Code of Conduct for their Recruitment
– HRS4R Acknowledged Institutions

 

Hodogram aktivnosti vezano uz Europsku povelju za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Europska je komisija 2005. godine usvojila europsku Povelju za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača. Cilj je tih dvaju dokumenata stvaranje privlačnog, otvorenog i održivog europskog tržišta rada za istraživače kroz kontinuirano unaprjeđivanje odnosa između istraživača, poslodavaca i osiguravatelja sredstava.

Potpisivanjem Povelje i Kodeksa 30. travnja 2010. godine, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar se priključuje projektu “Human Resources Strategy for Researches”, kako bi po izvršenju propisanih koraka od Europske komisije dobio logo “HR Excellence in Researches”, kao potvrdu o implementaciji projektnog sustava vrijednosti.

Projekt je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar proveden u sljedećim fazama:

1. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb potpisao je Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača 30. travnja 2010. godine.

2. Na temelju zaključka 2. sjednice Upravnog vijeća Instituta Pilar od 18. prosinca 2012. godine i potpisane Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača, 14. siječnja 2013. godine donijeta je Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Upitnika, Strategije ljudskih resursa za istraživače i Akcijskog plana u svrhu dobivanja priznanja Europske komisije, u sastavu: Ida Čubelić, predsjednica, dr. sc. Ivan Balabanić, dr. sc. Danijel Vojak, Asja Valjevac (Pravna služba) i Blaženka Markeš (Ured ravnatelja).

3. Zadaća Povjerenstva je bila, temeljem potpisane Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača, ugraditi načela Povelje i Kodeksa u legislativu Instituta Pilar, što podrazumijeva: izradu upitnika kojim se ispituje koliko su prema zaposlenicima institucijske prakse u skladu s načelima Povelje; izradu Strategije ljudskih resursa za istraživače; izradu Akcijskog plana. Povjerenstvo je izradilo navedene dokumente u suradnji s članicom Upravnog vijeća Instituta Pilar doc. dr. sc. Karin Doolan sa Sveučilišta u Zadru, te u konzultaciji s Upravom Instituta Pilar.

4. Tijekom siječnja i veljače 2013. godine Povjerenstvo je pripremilo pisanu verziju Upitnika o evaluaciji kvalitete u istraživačkom radu i prilagodilo Upitnik nacionalnom i institucijskom zakonodavstvu. Upitnik je stavljen na web stranice Instituta Pilar te je istraživanje provedeno u razdoblju od 20. do 27. veljače 2013. godine. Metoda i tehnika istraživanja: on-line anketa putem web servisa limesurvey.srce.hr. Poveznica na upitnik poslana je na mail adrese svih zaposlenika Instituta – 107 zaposlenika.

5. Cilj istraživanja je bio utvrditi postojeću razinu implementacije načela Kodeksa i Povelje u Institutu Pilar. Instrument korišten u istraživanju: standardni upitnik predložen od strane EURAXESS-a. Upitnik je prilagođen institutskim obrascima rada u Hrvatskoj. Instrument je sadržavao četiri dimenzije (skupine) pitanja vezanih uz rad u Institutu definirane kroz sljedeće nazive: 1.) Sadržaj i transparentnost natječaja (poziva, oglasa); odabir i metoda za evaluaciju kandidata, 2.) Stabilnost i trajnost zaposlenja, 3.) Priznavanje profesije; nediskriminacija; istraživačka okolina, 4.) Profesionalni razvoj; planovi za usavršavanje i mobilnost; mentorstvo (supervizija); poučavanje.
Upitnik je ispunilo 52,3% od ukupnog broja zaposlenika.

6. U vremenu od ožujka do studenoga 2013. godine prema dobivenim podacima pristupilo se analizi. Objedinjavanjem podataka prikupljenih Upitnikom, kompletiran je Obrazac Strategije ljudskih resursa za istraživače, o kojem se u nekoliko navrata vodila rasprava na Znanstvenom vijeću Instituta Pilar, kao i na sjednicama Upravnog vijeća Instituta Pilar.

7. Na osnovi napravljene Strategije ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa definiran je i Akcijski plan u kojem su navedeni konkretni koraci.

8. U lipnju 2014. godine Upravno vijeće Instituta Pilar je usvojilo Strategiju ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa te Akcijski plan.

9. Do listopada 2014. godina Strategija i Akcijski plan prevedeni su na engleski jezik te se upućuju Europskoj komisiji radi dobivanja loga “HR Excellence in Research”.

10. U srpnju 2015. godine Europska komisija dodijelila je Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH za uspješno sastavljanje Strategije ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa.

 
Dokumenti

Hodogram aktivnosti | Work Plan of Activities
Strategija ljudskih resursa za istraživače | A Human Resources Strategy for Researchers
Akcijski plan | Action Plan

>>> Institute of Social Sciences Ivo Pilar: HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.