ELABORATI: Zlouporaba sredstava ovisnosti i Igranje igara na sreću

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH proveo je prvo nacionalno istraživanje uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji, pod nazivom Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske, a čiji je osnovni cilj bio prikupiti podatke o prevalenciji konzumacije različitih sredstava ovisnosti u općoj populaciji i relevantnim subgrupama populacije. Provedbu istraživanja sufinancirali su Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, Ministarstvo zdravlja RH i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
 

zlouporaba_s substance_s

 

BIBLIOTEKA ELABORATI

Puni tekst: Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće
– Puni tekst: Substance Abuse among the General Population in the Republic of Croatia: Research Report

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 4756 ispitanika u dobi od 15 do 64 godine, a prikupljanje podataka trajalo je od svibnja do kolovoza 2011. godine. Teme istraživanja bile su: (1) prevalencije uzimanja legalnih droga (duhan, alkohol, lijekovi), (2) prevalencije uzimanja ilegalnih droga, (3) stavovi i mišljenja o drogama i politici vezanoj uz droge te (4) relevantna obilježja ispitanika.

Koncepcija istraživanja temeljila se na metodološkim smjernicama EMCDDA-a kao i na iskustvu Instituta Pilar u provođenju znanstvenih istraživanja. U istraživanju je korišten upitnik European Model Questionnaire (EMQ), koji se standardno koristi u nacionalnim studijama zlouporabe sredstava ovisnosti, čime je osigurana međunarodna usporedivost epidemiološkog stanja u području zlouporabe sredstava ovisnosti u Republici Hrvatskoj.

Rezultati istraživanja predstavljeni su u opsežnom istraživačkom izvješću:

– Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M., Maričić, J., Wertag, A. (2012.). Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Rezultati su prikazani i u izvješću na engleskom jeziku:

– Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M., Maričić, J., Wertag, A. (2012). Substance Abuse among the General Population in the Republic of Croatia: Research Report. Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar and Government of the Republic of Croatia – Office for Combating Drug Abuse.

 

igranje_s

 

Puni tekst: Igranje igara na sreću u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće

U sklopu projekta prikupljeni su i podaci o igranju igara na sreću u općoj populaciji, a rezultati su predstavljeni u sljedećoj publikaciji:

– Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M. (2012.), Igranje igara na sreću u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

>>> Tiskovna konferencija: ZLOUPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI
>>> CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE SOCIJALNOG IDENTITETA I SOCIJALNIH DEVIJACIJA

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština