Rezultati 5. kruga Europskog društvenog istraživanja za Hrvatsku

Zahvaljujući financijskoj potpori Hrvatske zaklade za znanost te podršci i istraživačkom timu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska je nakon četvrtog kruga sudjelovala i u petom krugu međunarodnog projekta EUROPSKO DRUŠTVENO ISTRAŽIVANJE (EDI; European social survey – ESS)

Projekt: European Social Survey – ESS
http://www.europeansocialsurvey.org/

Europsko društveno istraživanje provodi se tako da se istim upitnikom i točno utvrđenom metodologijom u svakoj zemlji članici anketira reprezentativni uzorak od namjanje 1.500 sudionika. Upitnik se sastoji od središnjeg modula koji se primjenjuje u svakom dvogodišnjem ispitivanju i dodatnog modula koji se mijenja s obzirom na trenutnu važnost pojedinih društveno-političkih tema.

Terenskim anketiranjem nacionalno reprezentativnog uzorka od 1649 sudionika (provedeno od rujna do prosinca 2011.) prikupljeni su, međunarodno usporedivi, podaci za Hrvatsku o sljedećim temama: korištenje medija i povjerenje u ljude, interes za politiku, povjerenje u državne institucije, sudjelovanje u političkom i javnom životu, politička orijentacija i sklonost konkretnim strankama, društvene i političke orijentacije; subjektivno zadovoljstvo životom i osjećaj sreće, društvena isključenost, religijska orijentacija i religioznost, doživljena diskriminacija, nacionalni i etnički identitet te socio-demografski profil kućanstava odnosno sudionika.

Uz podatke o ovim temama koje se Europskim društvenim istraživanjem kontinuirano prate, u ovom petom krugu EDI-a prikupljeni su i podaci o dvije dodatne teme:

– povjerenje u policiju i sudstvo (uključujući suradnju s policijom i sudstvom, kontakt s policijom i stavove prema kažnjavanju) te
– posao, obitelj i dobrobit (uključujući utjecaj recesije na kućanstvo i posao, sigurnost zaposlenja, dobrobit, iskustva nezaposlenosti te ravnotežu između posla i života).

Formirane baze sa svim prikupljenim podacima su nakon kontrole koju je provela Norveška služba za podatke u području društvenih znanosti (Norwegian Social Sciences Data Services), pohranjeni na internet stranicama ESS-a http://ess.nsd.uib.no i time dostupni za analize i međunarodne usporedbe svim zainteresiranim istraživačima.

>>> Institut Pilar u projektu European Social Survey
>>> Objavljeni rezultati 4. kruga Europskog društvenog istraživanja za Hrvatsku

 

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština