Objavljen UVOD U SOCIOLOGIJU (ODRŽIVIH) ZAJEDNICA


Kao prva elektronička knjiga Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Biblioteci Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja početkom siječnja 2011. objavljen je UVOD U SOCIOLOGIJU (ODRŽIVIH) ZAJEDNICA autora Marije Geiger Zeman i Zdenka Zeman
 

sociologija_zajednica

e
       KNJIGA

Temeljna zadaća i namjena knjige nije donošenje konačnih i definitivnih zaključaka o zajednici niti sugeriranje univerzalnih recepata za postizanje održivosti na lokalnoj razini, nego ukazivanje na inspirativnost i kompleksnost pojma zajednice u teorijskom smislu te prikazivanje njezina nevjerojatnog potencijala ne samo glede planiranja i implementacije održivih razvojnih programa nego i s obzirom na svakodnevno prakticiranje održivosti

Marija GEIGER ZEMAN i Zdenko ZEMAN
UVOD U SOCIOLOGIJU (ODRŽIVIH) ZAJEDNICA
Biblioteka Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2010. – Str. 210.

Sadržaj
Sažetak
Puni tekst knjige


Sadržaj

Naslovnica
Impresum
Sadržaj
Uvod

ZAJEDNICA – IDEJA S DUGOM POVIJEŠĆU

IDEJA ZAJEDNICE U SOCIOLOGIJI
Razvoj i prekretnice ideje zajednice u sociološkoj teoriji
Od klasičnih dihotomijskih tipologija do simboličkih konstrukcija zajednice
Studije zajednice – doprinosi i kritike
Raznolika lica postmodernih zajednica

LOKALNA ZAJEDNICA U DOBA GLOBALIZACIJE
Lokalno i/ili globalno
Globalizacija i/ili glokalizacija
Zajednica u kontekstu globalizacije
Lokalna zajednica i kvalitativni koncept prostora
Mjesto življenja i „osjećaj mjesta“

LOKALNA ZAJEDNICA I INTEGRALNI ODRŽIVI RAZVOJ
Održivi razvoj i održivost
Neki novi pristupi – integralni održivi razvoj
Održiva zajednica – ideal 21. stoljeća?
Održiva zajednica i svakodnevni život
Lokalna Agenda 21
Alborška povelja
Lokalni indikatori i indikatori održivosti

LOKALNA KULTURA – ČETVRTI STUP ODRŽIVOSTI
Terminološka određenja lokalne kulture
Kako je modernitet utjecao na lokalne kulture?
Razvojni potencijali lokalne kulture
Lokalna kultura i lokalni identitet
Okolišne dimenzije lokalnih kultura

LOKALNA ZAJEDNICA I RIZIK
Život u društvu rizika
Što se događa kada rizik postane kontekstualiziran?
Pokret okolišne pravde
Kako istraživati zajednicu pogođenu okolišnim konfliktima i rizicima?

ROD I LOKALNA ODRŽIVOST
Rod i okoliš iz (eko)feminističke perspektive
Žene u globalnoj okolišnoj politici
Reprodukcija svakodnevnog života
Žene, razvoj i lokalne perspektive

ZAJEDNICA – NOVE PERSPEKTIVE I POTICAJI SOCIOLOŠKOJ IMAGINACIJI

Literatura
Sažetak
O autorima


Sažetak

Ideja zajednice jedan je od središnjih socioloških koncepata koji je zbog svoje kontroverznosti i terminološke neuhvatljivosti bio, i još uvijek jest, predmetom mnogobrojnih rasprava. Posljednjih desetljeća zajednica je ponovno postala aktualna u sociološkim, filozofskim, političkim i okolišnim debatama. Knjiga daje uvid u pojavne oblike, strukturne značajke, razvojnu dinamiku i potencijale zajednice. Predstavljene su najpoznatije sociološke interpretacije zajednice (klasični tipološki pristupi, humana ekologija, simbolički pristup, postmoderne interpretacije zajednice) te empirijske studije zajednica, koje ne samo da su utjecale na sociološku teoriju već su ostavile i dubok metodologijski trag, prije svega u razvoju i afirmaciji kvalitativne metodologije. Drugi dio knjige razmatra zajednicu s okolišne perspektive, pri čemu je poseban naglasak stavljen na dijalektičke veze lokalnog i globalnog te kulture i prirode. Ispreplećući nekoliko socioloških disciplina (sociologija zajednice, sociologija okoliša, sociologija rizika, sociologija roda, sociologija svakodnevnog života), prezentirane su teorije i studije koje problematiziraju: 1) revitaliziranje lokalnih zajednica i lokalnih identiteta u globalizacijskom kontekstu, 2) potencijale lokalnih zajednica u kreiranju i implementiranju integralne održivosti, 3) odnose lokalnih kultura i njihovih okoliša te okolišne aspekte lokalnih kultura, 4) utjecaj rizika na anatomiju lokalne zajednice i život u njoj, s posebim naglaskom na teorije okolišne pravde, 5) ulogu žena u promicanju održivog življenja na razini lokalne zajednice i kućanstva.

Ključne riječi: zajednica, lokalna zajednica, kvalitativna metodologija, globalizacija, relokalizacija, integralna održivost, lokalna kultura, rizik, okolišna pravda, rod

Puni tekst knjige

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština