Centar za populacijske studije

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnostProjekti ● PublikacijeSkupovi
 

g


Naziv

Centar za populacijske studije / Centre for Population Studies


Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 4886 822
Faks: + 385 1 4828 296
E-mail: nenad.pokos@pilar.hr


Voditelj

Prof. dr. sc. Nenad Pokos


Osnutak

2005.


Djelatnost

Centar za populacijske studije bavi se istraživanjima kojima se raščlanjuju čimbenici, odrednice i značajke demografskog razvoja, suvremenog stanja te perspektiva demografske slike Hrvatske. Istraživanjima su najviše obuhvaćeni trendovi u kretanju broja stanovnika, promjeni prostornog razmještaja stanovništva i gustoće naseljenosti, prirodnoj dinamici te razvoju demografskih struktura (biološkoj, socio-ekonomskoj i obrazovnoj). Demografska slika Hrvatske opterećena je brojnim destabilizacijskim čimbenicima demografskog razvoja, a dodatno je pogoršana ratom i velikim izravnim i neizravnim ratnim demografskim gubitcima. Jedino raščlambom rezultata popisa 2001., te njihovom usporedbom s prethodnim razdobljima možemo ocijeniti razinu demografskih promjena u Hrvatskoj, kao i perspektive njezina demografskog razvoja. Istraživanja nude rješenja demografskog oporavka Hrvatske, napose onih područja zemlje koja su demografski opustošena tijekom Domovinskog rata ili gdje su demografske odrednice ograničavajući čimbenici sveukupnog razvoja. Centar posjeduje iskustvo i u izradbi demografskih studija koje služe lokalnim zajednicama pri izradbi prostornih planova kao i odgovarajuće strategije svojega društvenog i gospodarskog razvoja.
Područja djelatnosti Centra su: demografija, demogeografija, povijesna demografija, regionalna demografija, demografija obitelji, demografija nacionalnih manjina, demografski gubitci u Domovinskom ratu.


Projekti

Od 2006. godine voditelj Centra sudjelovao je u projektima: Monografija Vukovarsko-srijemske županije, Monografija grada Gospića, Monografija općine Bistra i Leksikon hrvatskog iseljeništva. Centar se također oslanja na dosadašnji rad voditelja na projektima prije 2006. godine:
● Sociodemografski aspekti, aspiracije i uvjeti za življenje u prostoru Ličko-senjske županije
● Sociološko-demografska analiza područja Grada Kraljevice
● Kretanje ukupnog broja stanovnika RH od popisa stanovništva 1991. do 30. lipnja 1998. godine i kvantificiranje pojedinih sastavnica
● Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova
● Demografska studija Grada Siska
● Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi
● Selo i seoski okoliš u hrvatskoj modernizaciji
● Monografija Kutine
● Činitelji demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj
● Lokacije naseljene Romima – stanje i unapređenje razvoja naselja i aspiracije za oblike stanovanja
● Izvozni potencijal hrvatskog malog gospodarstva
● Socio-demografska analiza Grada Rijeke


Publikacije

Svaki od navedenih projekata rezultirao je objavljenom knjigom, zbornikom ili elaboratom. Ukoliko se ne radi isključivo o demografskom projektu već o multidisciplinarnom istraživanju svaka od publikacija sadrži i demografsku dionicu.


Skupovi

Centar planira 2012. godine organizirati znanstveno-stručni skup o uzrocima i posljedicama suvremenih demografskih kretanja. Naime, 2011. godine provest će se popis stanovništva pa bi se godinu dana nakon toga problematici razvoja stanovništva Hrvatske prišlo s demografskog, ali i s ekonomskog, sociološkog, religijskog i povijesnog aspekta.

 

 

Također provjeri

Centar za religijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije     Naziv Centar za… Pročitaj više o Centar za religijske studije