Centar za istraživanje javnoga mnijenja i masovnih medija

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Novosti
 

j

 
 
Naziv

Centar za istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija / Centre for Public Opinion and Mass Media Research

 
Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 4886 802
Faks: + 385 1 4828 296
E-mail adresa: ivana.feric@pilar.hr

 
Voditelj

Dr. sc. Ivana Ferić

 
Osnutak

2006.

 
Djelatnost

Glavna je svrha Centra da zainteresiranim naručiteljima omogući pouzdane istraživačke informacije o odnosu hrvatske javnosti prema društvenim, gospodarskim i političkim pitanjima i procesima te karakteristikama i porukama masovnih medija kao važnom integralnom čimbeniku oblikovanja javnoga mnijenja. Kako bez valjane informacije o statusu i trendovima javnoga mnijenja nema ni valjane komunikacije između društvenih aktera i šire javnosti, a time ni politike koja bi to mnijenje uvažavala, istraživački projekti ovoga centra mogu osigurati kontinuirane povratne informacije političkim i ostalim društvenim akterima, važne za uspješno vođenje javnih poslova i poboljšanje kvalitete komuniciranja na različitim političkim i društvenim razinama. U sklopu proučavanja bitnih odrednica hrvatskog medijskog prostora te osobina i komunikacijskih dometa pojedinačnih medija, moguće je pak osigurati odgovarajuću znanstveno-empirijsku osnovu za razvitak  uređivačke politike pojedinih medija i unapređenje naše opće medijske prakse.

U dijelu koji se odnosi na proučavanje javnoga mnijenja provode se  istraživanja različite društveno relevantne tematike koja se odnose na definiranje  dugoročnijih trendova javnoga mnijenja (longitudinalna istraživanja) ili pak na proučavanje njegovog trenutnoga statusa (jednokratna istraživanja). Istraživanja medija masovnog komuniciranja, među ostalim, je orijentirano na analizu objektivnih karakteristike i poruka medija, utvrđivanje stupnja i vrste izloženosti medijskom sadržaju, proučavanje strukture korisnika medija te ispitivanje stavova i očekivanja javnosti spram njihovih karakteristika.

Istraživanja javnoga mnijenja provode se na reprezentativnim, probabilistički izabranim uzorcima ukupnog glasačkog tijela Hrvatske ili nekog uže definiranog populacijskog segmenta (npr. stanovnika određene regije, pripadnika određenih socijalnih kategorija itd.).Veličina uzoraka pojedinačnih istraživanja ovisi o specifičnim ciljevima i razini uopćavanja rezultata, a okvir za izbor uzorka su  relevantni statistički podaci na razini regija, općina i naselja (odnosno izbornih jedinica, popisnih i statističkih krugova) te birački popisi i statistički adresari. Osnovna tehnika istraživanja je terenska anketa (usmeno anketiranje uz mogućnost tajnog izjašnjavanja na osobito osjetljiva anketna pitanja), a moguća je i primjena znanstveno-metodologijski utemeljenih telefonskih anketa. Ovisno o konkretnoj temi i svrsi pojedinačnog projekta, u istraživanjima masovnih medija primjenjuje se metoda znanstvene ankete, kvalitativne ili kvantitativne analize sadržaja, individualni i grupni intervjui (fokus grupe), a prema potrebi se mogu primijeniti i neke od ostalih istraživačkih metoda (znanstveno opažanje, analiza slučaja i sl.). U svim vrstama istraživanja, prikupljeni  se podaci obrađuju odgovarajućim metodama univarijatne i multivarijatne statistike te prezentiraju u istraživačkim izvješćima i studijama.

 
Projekti

Djelatnost Centra se temelji na dugogodišnjem iskustvu istraživanja javnoga mnijenja i masovnih medija u Institutu Ivo Pilar, kako u vođenju znanstvenih tako i tržišnih projekata: od osnivanja Instituta do danas o toj su tematici realizirana četiri višegodišnja znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i više desetaka projekata za vanjske naručitelje te je objavljeno stotinjak znanstvenih i stručnih radova.

 
Publikacije
 

di_istrazivanjejm ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA – Sadržaj tematskog broja časopisa Društvena istraživanja (br. 32/1997.): Iako istraživanje javnoga mnijenja u Hrvatskoj nema ni približno tako dugu i bogatu povijest kao u zemljama s dužom demokratskom tradicijom, dosadašnja znanstvena aktivnost na tome području ipak je, i u našim uvjetima, kumulirala neka osnovna znanja o karakteristikama, procesu oblikovanja i trendovima javnoga mnijenja kao i o različitim metodologijskim pojedinostima bitnima za valjano istraživanje te osjetljive društvene tematike… – Vesna Lamza-Posavec, Uz temu.

 

 

 Novosti

 
Odluka o imenovanju dr. sc. Ivane Ferić za voditeljicu Centra za istraživanje javnoga mnijenja i masovnih medija te razrješenju dr. sc. Vesne Lamza Posavec od 26. rujna 2013.

 

Također provjeri

Centar za religijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije     Naziv Centar za… Pročitaj više o Centar za religijske studije