Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Tijela Instituta

 

Upravno vijeće ●  Znanstveno vijeće ●  Klub znanstvenih novaka ●  Radničko vijeće
 


Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Institutom, vodi financijsku i poslovnu politiku, odlučuje o raspolaganju imovinom veće vrijednosti sukladno Statutu Instituta te odlučuje o svim pitanjima koja Statutom Instituta nisu u nadležnosti drugih tijela.
Upravno vijeće Instituta ima sedam članova, od kojih je jedan predsjednik Vijeća, imenovan od strane ministra znanosti, obrazovanja i sporta. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar znanosti, obrazovanja i sporta, dva člana imenuje i razrješuje Znanstveno vijeće iz redova Znanstvenog vijeća, a jednog člana Upravnog vijeća imenuje Radničko vijeće Instituta kao predstavnika zaposlenika.
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a mandat predstavnika zaposlenika tri godine, sukladno propisima o radu.


Predsjednik
prof. dr. sc. Ivan Rogić


Zamjenik predsjednika
dr. sc. Boris Mlačić


Članovi
dr. sc. Pavle Kalinić
dr. sc. Marko Marinić
dr. sc. Zlatko Matijević
Ivan Milanović Litre
dr. sc. Dražen Živić

 

 

Znanstveno vijeće

Znanstveno vijeće je znanstveno i stručno tijelo Instituta. Članovi Znanstvenog vijeća su zaposlenici Instituta izabrani u znanstvena zvanja, predstavnici zaposlenika izabranih na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda - na svakih 5 poslijedoktoranda bira se 1 predstavnik, te predstavnici zaposlenika izabranih na suradničko radno mjesto asistenta - na svakih 10 asistenata bira se 1 predstavnik (stanje 1. travnja 2017.).


Predsjednik
prof. dr. sc. Nenad Pokos


Zamjenik predsjednika
dr. sc. Geran Marko Miletić


Predstavnik asistenata
Vanja Međugorac

Predstavnik poslijedoktoranata
dr. sc. Anja Wertag

 

Članovi
dr. sc. Vlado Šakić
dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
dr. sc. Jadranka Rebeka Anić
dr. sc. Mirela Altić
dr. sc. Toni Babarović
dr. sc. Marin Beroš
dr. sc. Andreja Brajša Žganec
dr. sc. Miljenko Brekalo
dr. sc. Tihana Brkljačić
dr. sc. Ivan Brlić
dr. sc. Josip Burušić
dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
dr. sc. Drago Čengić
dr. sc. Snježana Čolić
dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
dr. sc. Neven Duvnjak
dr. sc. Ivana Ferić
dr. sc. Renata Franc
dr. sc. Marija Geiger Zeman
dr. sc. Renata Glavak Tkalić
dr. sc. Željko Holjevac
dr. sc. Ivan Hrstić
dr. sc. Katica Jurčević
dr. sc. Marina Kotrla Topić
dr. sc. Rašeljka Krnić
dr. sc. Vinicije Lupis
dr. sc. Filip Majetić
dr. sc. Castilia Manea Grgin
dr. sc. Marko Marinić
dr. sc. Ivan Markešić
dr. sc. Goran Milas
dr. sc. Vine Mihaljević
dr. sc. Boris Mlačić
dr. sc. Saša Mrduljaš
dr. sc. Marko Mustapić
dr. sc. Krešimir Peračković
dr. sc. Benjamin Perasović
dr. sc. Saša Poljanec Borić
dr. sc. Jelena Puđak
dr. sc. Zora Raboteg Šarić
dr. sc. Ivana Radačić
dr. sc. Ines Sučić
dr. sc. Marija Šakić Velić
dr. sc. Lynette Šikić Mićanović
dr. sc. Dražen Šimleša
dr. sc. Sanja Špoljar Vržina
dr. sc. Jadranka Švarc
dr. sc. Iva Šverko
dr. sc. Filip Tomić
dr. sc. Stipan Trogrlić
dr. sc. Ivo Turk
dr. sc. Sara Ursić
dr. sc. Jelka Vince Pallua
dr. sc. Danijel Vojak
dr. sc. Zdenko Zeman
dr. sc. Ivana Žebec Šilj
dr. sc. Dražen Živić

 

 

Klub znanstvenih novaka

Klub znanstvenih novaka osnovan je 2005. godine s ciljem okupljanja asistenata zaposlenih na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Putem kluba asistenti raspravljaju o svim bitnim problemima veznim uz rad na Institutu i školovanje na poslijediplomskim studijima obrazovnih institucija koje pohađaju. Kako znanstveni novaci imaju svoje predstavnike u Znanstvenome vijeću Instituta, Klub znanstvenih novaka je ujedno i način za izražavanje mišljenja novaka pred Vijećem vezano uz sve tekuće poslove i razvojne planove Instituta.

 

 

Radničko vijeće

Radničko vijeće Instituta utemeljeno je 2008. godine, sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09), i broji 3 predstavnika zaposlenika Instituta. Bira se na izborno razdoblje od tri godine. Izbori za novi sastav Radničkog vijeća provedeni su ožujka 2014. a čine ga:

 

dr. sc. Marko Marinić
dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
dr. sc. Ines Sučić


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro