Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Scroll vijesti

DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, br. 136/2017.

> Netematski broj za travanj - lipanj 2017.: Izvorni znanstveni i pregledni radovi, prethodna priopćenja, prikazi... Više...

 

ČASOPIS PILAR, br. 22/2016. 

> Rasprave, prilozi, osvrti s povodom, gradivo, obljetnice, ocjene i prikazi, dodaci... Više... 

 

BIBLIOTEKE INSTITUTA IVO PILAR

>>> ZBORNICI >>> STUDIJE >>> BIBLIOTEKA CENTARA >>> ELABORATI >>> IZDANJA U SURADNJI... Više...

 

HISTRIA ANTIQUA, sv. 21/2012. 

> Tema: Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka... Više... 

 

MOSTARIENSIA, god. 18, br. 1-2/2014.

 > Časopis za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru i sunakladništvu Instituta Ivo Pilar... Više...

 

Zbornik ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup


U sunakladništvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Udruge Posmrtna pripomoć objavljen je zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa "Čovjek i smrt" održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu. Glavni urednik zbornika ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup je prof. dr. sc. Ivan Markešić a urednici su prof. dr. sc. Gordan Črpić, dr. sc. Boris Kozjak, doc. dr. sc. Marko Marinić i prof. dr. sc. Ivan Markešić. – Sadržaj zbornika | Iz recenzija

CS nasl ČOVJEK I SMRT. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup
Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu, Klovićevi dvori
Glavni urednik: Ivan Markešić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište i Udruga Posmrtna pripomoć
Zagreb, 2017. – Str. 624.
ISBN 978-953-7964-55-9 (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
ISBN 978-953-8014-09-3 (Hrvatsko katoličko sveućilište)
ISBN 978-953-59621-0-6 (Udruga Posmrtna pripomoć)
- Omot | Impresum | Sadržaj | Predgovor | O autorima


>>> Predstavljanje zbornika ČOVJEK I SMRT; Zagreb, 13. srpnja 2017.

 

Sadržaj

- Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor (Ivan Markešić)

POSMRTNA PRIPOMOĆ, ZAGREB: U POVODU 85. OBLJETNICE OSNUTKA

Boris Kozjak (Posmrtna pripomoć, Zagreb): Posmrtna pripomoć, Zagreb, Gajeva 29. Povijesno-društveni aspekti (u povodu 85. obljetnice osnutka)

TEOLOŠKI PRISTUP

Ante Vučković (Katolički bogoslovni fakultet, Split): Čovjek i smrt
Mijo Nikić (Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb): Smrt nije definitivni kraj. Psihološko-duhovni pristup
Dubravko Habek (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Perinatalna smrt i krštenja u pogibelji
Porfirije Perić (Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd): Iz smrti u život — život u Crkvi kao jedini način nadilaženja straha od biološke smrti
Kotel Da-Don (Katedra za judaistiku, Filozofski fakultet, Zagreb): Smrt i duša — bioetika u židovstvu. Odnos judaizma prema tijelu i prema duši u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi
Enes Karić (Fakultet islamskih nauka, Sarajevo): Tematiziranje smrti u komentarima Kur'a ¯na
Mersad Kreštić (Islamska zajednica u Hrvatskoj, Zagreb): Čovjek i smrt u temeljnim islamskim vrelima
Danijel Berković (Biblijski institut, Zagreb): Biblijski Psaltir kao ars moriendi
Darko Pirija (Adventističko teološko visoko učilište, Maruševec kraj Varaždina): "I smrti više neće biti": kristološki i eshatološki temelji adventističkog razumijevanja smrti i umiranja
Zoran Turza (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Povratak smrti u redovito. Teologija smrti Karla Rahnera

MEDICINSKI PRISTUP

Marijan Kirin (Klinička bolnica Dubrava, Zagreb): Kad srce stane i disanje prestane
Elvira Koić (Opća bolnica Bjelovar, Bjelovar): Suicidalnost, beznađe i doživljaj gubitka smislenosti života

FILOZOFSKI PRISTUP

Željko Pavić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb): "Smrt je 'Meister iz Njemačke'". Razumijevanje smrti u njemačkoj filozofiji egzistencije i filozofijskoj antropologiji XX. stoljeća
Nenad Malović (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb): "Smrt" u povijesti filozofije

BIOETIČKI PRISTUP

Marko Marinić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Društvena percepcija (ne)opravdanosti nekih oblika namjernog izazivanja smrti
Ivana Brstilo, Damir Mravunac (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Kroz tajno ogledalo ili o smrti u tradicionalnome, modernom i postmodernom društvu
Suzana Vuletić (Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo), Željko Rakošec (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek), Štefica Mikšić (Medicinski fakultet, Osijek), Brankica Juranić (Medicinski fakultet, Osijek): Duhovna skrb umirućih i ožalošćenih u sklopu palijativne medicine

SMRT U MEDIJIMA

Marija Gačić (Muzej Đakovštine, Đakovo): Smrt na Facebooku: kulturnoantropološki pristup proučavanju smrti
Lovorka Magaš Bilandžić (Filozofski fakultet, Zagreb): Ceremonija sprovoda u hrvatskoj reportažnoj fotografiji i tiskanim medijima između dva svjetska rata
Mateja Plenković (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb), Vanesa Varga (Sveučilište u Zagrebu, Zagreb): Virtualna groblja kao čuvari sjećanja na umrle

SMRT U ARHITEKTURI

Dragan Damjanović (Filozofski fakultet, Zagreb): Arhitektura zagrebačkog središnjeg groblja Mirogoja, između Italije i Srednje Europe

DRUŠTVO I SMRT

Vesna Kovač (Posmrtna pripomoć, Zagreb): Pravna povijest pogrebničke djelatnosti u neovisnoj Hrvatskoj
Vine Mihaljević, Stipe Tadić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Smisao smrti i umiranja. Religiozno iskustvo hrvatskih branitelja
Marija Selak (Filozofski fakultet, Zagreb): Zlo(čin) smrti. Sudbina zajednice zahvaćene epidemijom u Camusovu romanu Kuga
Juraj Kolarić (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb): Pisma osuđenih. Oproštajna pisma osuđenika na smrt
Renato Matić (Hrvatski studiji, Zagreb): Društvo i profit od smrti
Dražen Živić, Ivo Turk, Nikola Šimunić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Promjene u dobnom sastavu stanovništva Hrvatske kao indikator demografskog starenja
Monica Priante (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Posljednji građanski pozdrav: smrt i pogrebni rituali u Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća
Ivan Markešić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Društveno značenje smrti. Socijalna smrt za života i socijalni život nakon smrti

PRILOZI

O autorima

Pozivnica za izložbu Put u vječnost
Plakat za izložbu Put u vječnost
Korice kataloga Put u vječnost
Pozivno pismo za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Pozivnica za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Plakat za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Program Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt

>>> Puni tekst zbornika


CS omot1

 

Iz recenzija

Znanstvena i stručna važnost zbornika Čovjek i smrt očituje se na četiri osnovna načela. (1) On unosi u hrvatsko javno znanje brojne uvide u fenomen smrti i odnose društva prema smrti koji su do sada bili ili zanemareni ili nepoznati. (2) Potvrđuje nužnost multidisciplinarnog pristupa fenomenu smrti (kao i drugim fenomenima u životnosti tijela). (3) Djelovat će nadalje kao mobilizacijski poticaj mlađim znanstvenim i stručnim istraživačima jer donosi množinu posebnih pitanja i istraživačkih tema. (4) Više radova u Zborniku upućuje na praksu oblikovanja i izgradnje specifičnih načina socijalizacije smrti. Stoga treba očekivati da ponuđeni uvidi posluže i pri oblikovanju javnih politika usmjerenih na skrb o umirućima, na odnos spram onih koji "gube" smrću bližnjih, na načine održavanja socijalnog sjećanja na umrle itd.

Dr. sc. Ivan Rogić, red. prof. u trajnome zvanju

Zahvaljujući pristupu tematici te karakteru priloga, za zbornikom Čovjek i smrt posegnut će znanstvenici i istraživači koji se bave fenomenom smrti i njezinih "odjeka" u društvu i u privatnosti čovjekove egzistencije: liječnici, sociolozi, teolozi, filozofi, a ne bi valjalo isključiti ni umjetnike koji na svoj način tematiziraju iskustvo umiranja i samu smrt. Tu su i stručnjaci i djelatnici u službama vezanim uz razne oblike pomoći u terminalnim stanjima te studenti koji će se susretati s tematikom umiranja i smrti. I na kraju, jer smrt je stvarnost koja pogađa svaki ljudski život, Zbornik će i u općoj javnosti naći svoje čitatelje. U tom će smislu pridonijeti detabuiziranju smrti, dakako u mjeri u kojoj je ona ponegdje još uvijek (ili opet) društvena i privatna tabu-tema.

Dr. sc. Stjepan Kušar, red. prof.Objavljen 22. broj časopisa PILAR


Iz tiska je izašao 22. broj Časopisa za društvene i humanističke studije PILAR. Uz rasprave Mattea Žugaja, Stjepan Šterca, Stjepana Matkovića, Nikice Barića i Paole Marinčić broj donosi ocjene i prikaze Stjepana Matkovića, Daniela Patafte i Filipa Tomića. U Dodatku broja objavljena su izlaganja s kolokvija "Četiri lika Ive Pilara" (Zagreb, 8. studenoga 2016.) Ivana Rogića, Tomislava Jonjića, Stjepana Matkovića, Zlatka Matijevića i Vlade Šakića. - Sadržaj broja

P-22 nasl PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije
Godište XI. (2016.), broj 21(1)
Glavna urednica: Ivana ŽEBEC ŠILJ
Zamjenik glavne urednice: Ivan HRSTIĆ
Tajnica uredništva: Arijana KOLAK BOŠNJAK
O časopisu
Svi brojevi Časopisa Pilar
Sadržaj br. 22/2016.

 

Sadržaj br. 22/2016.

Omot | Impresum | Sadržaj

RASPRAVE

Matteo ŽUGAJ, Stjepan ŠTERC: Hrvatske izborne jedinice – postojeći nesklad i buduće promjene
Stjepan MATKOVIĆ: Pravaštvo i 1914. godina
Nikica BARIĆ: Kozara 1942. – sudbina zarobljenika, civila i djece
Paola MARINČIĆ: Izgradnja tunela Učka. Od ideje do realizacije (1964.-1981.)

OCJENE I PRIKAZI

Dinko Šokčević, Hrvatska od stoljeća 7. do danas, Zagreb, 2016. (S. Matković)
Znanstveni skup 50. obljetnica Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, Zagreb, 25. i 26. travnja 2017. (D. Patafta)

KRONIKA

Predavanje Tomasza Kamuselle "Imagining the Nation: Ontological and Epistemic Objectivity" u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (F. Tomić)

IN MEMORIAM

† Ljubomir Antić (1946.-2015.)

DODATAK
Kolokvij "Četiri lika Ive Pilara"; Zagreb, 8. 11. 2016.

Ivan ROGIĆ: Ivo Pilar i pitanja o modernizaciji hrvatskog društva
Tomislav JONJIĆ: Ivo Pilar prema rasnom učenju i eugenici
Stjepan MATKOVIĆ: Političke etape Pilarova puta
Zlatko MATIJEVIĆ: Tragovi zoroastričkog dualizma u Europi (Peisker-Pilarova teorija)
Vlado ŠAKIĆ: Pilarova psihologija – nezaobilazni prinos izgubljen u vremenu

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima


>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 22/2016.

>>> Časopis Pilar na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

 

 

SKUP: Sveti Ilar u kontekstu svoga vremena; Mlini, 19.-20. 10. 2017.

program ilar
U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Katedra povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka) te Župe sv. Ilara - Mlini održat će se Međunarodni znanstveni skup SVETI ILAR U KONTEKSTU SVOGA VREMENA u Mlinima (Dubrovnik), 19.-20. listopada 2017. Voditelj Područnog centra Instituta Ivo Pilar Dubrovnik dr. sc. Vinicije B. Lupis moderator je prve sesije a u četvrtoj će izlagati na temu Kult sv. Ilara na dubrovačkom području

- Program skupa SVETI ILAR U KONTEKSTU SVOGA VREMENA; Mlini, 19.-20. listopada 2017.


>>> PODRUČNI CENTAR DUBROVNIK

 

 

 

Predstavljanje POVIJESTI HRVATSKE POLITIČKE EMIGRACIJE 1945.-1990.


katalinic-pozivnica1


Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru, Gradska knjižnica Vukovar i Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru pozivaju na predstavljanje knjige istaknutog hrvatskog emigranta iz Argentine profesora Kazimira Katalinića OD PORAZA DO POBJEDE: POVIJEST HRVATSKE POLITIČKE EMIGRACIJE 1945. – 1990. Svezak I. i II. koje će se održati 20. listopada 2017. (petak), s početkom u 12 sati u Gradskoj knjižnici Vukovar, Trg Republike Hrvatske 2. Pozdravnu će riječ uputiti Jelena Miškić, ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar i dr. sc. Dražen Živić, voditelj Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru a knjigu će predstaviti Šime Letina, Mladen Dolić i Silvio Jergović


- Pozivnica za prestavljanje knjige Kazimira Katalinića OD PORAZA DO POBJEDE: POVIJEST HRVATSKE POLITIČKE EMIGRACIJE 1945. – 1990. Svezak I. i II.; Vukovar, 20. listopada 2017.


>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

 

 

 

DR. SC. DRAGO ČENGIĆ DOBITNIK DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST


drago cengic


Dr. sc. Drago Čengić  dobitnik je Državne nagrade za znanost u području društvenih znanosti za 2016. godinu. Priznanje je dobio za knjigu Ekonomska elita. Vladar iz sjene? objavljenu u nakladi Instituta Ivo Pilar

>>> Odluka o dodjeli Državnih nagrada za znanost za 2016. godinu

"Dr. sc. Drago Čengić, znanstveni savjetnik u Institutu Ivo Pilar u Zagrebu, znanstveno polje sociologija, tijekom 2016. godine ostvario je znanstveni doprinos u ekonomskoj sociologiji objavivši rezultate opsežnoga empirijskog i teorijskog znanstvenog istraživanja u knjizi Ekonomska elita. Vladar iz sjene. Povezivanjem tradicionalnih teorija elita sa socijalno-ekonomskom raščlambom tranzicije iz planske u tržišnu ekonomiju omogućio je inovativan i znanstveno relevantan prilog objašnjenju hrvatskih specifičnosti tijekom tranzicijskoga procesa." (Iz Obrazloženja)


>>> Objavljena knjiga EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE?

 

 

Novi projekt: STRADANJE ROMA U HRVATSKOJ ZA VRIJEME 2. SVJ. RATA

 

EWZ


U Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar započet je projekt "Roma Suffering in Croatia during the Second World War: Documents, Memories, Education" koji financira berlinska fondacija  Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft". Projekt završava 1. siječnja 2019., a njegova vrijednost je 22.478 eura. Članovi projektnog tima su: dr. sc. Danijel Vojak (voditelj projekta; Institut Pilar), Ivo Pejaković (Spomen-područje Jasenovac, Jasenovac), Goran Lapat (Učiteljski fakultet, Zagreb) i Neven Kovačev (doktorand, Filozofski fakultet, Zagreb).

>>> EZV Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"

Stradanje Roma u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata i dalje je slabo istražena tema unutar hrvatske znanstvene zajednice. Izostanak sustavnih znanstvenih istraživanja stradanja Roma odrazilo se i na nedovoljnu prisutnost te teme u hrvatskom obrazovnom sustavu. Zbog navedenih razloga potaknuto je osmišljavanje znanstvenog projekta koji bi imao za cilj da na temelju znanstvenih istraživanja u hrvatskim arhivskim, muzejskim i knjižničnim institucijama pronađe relevantne dokumente na temelju kojih bi se osmislila muzejska izložba o stradanju Roma u Drugom svjetskom ratu. Izložbu se planira postaviti na pet lokacija u osnovnim školama u Hrvatskoj, uz predavanja tamošnjim učenicima. Nakon toga pristupilo bi se izradi obrazovnog priručnika za nastavnike povijesti.


>>> STRADANJE ROMA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ          

 

 

Elaborat: IGRANJE IGARA NA SREĆU U HRVATSKOM DRUŠTVU

igre naslov

U sklopu projekta Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske u Biblioteci ELABORATI Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljeni su rezultati istraživanja pod naslovom IGRANJE IGARA NA SREĆU U HRVATSKOM DRUŠTVU autora doc. dr. sc. Renate Glavak Tkalić, dr. sc. Gerana-Marka Miletića i doc. dr. sc. Ines Sučić. - Puni tekst elaborata

Renata Glavak Tkalić, Geran-Marko Miletić, Ines Sučić: IGRANJE IGARA NA SREĆU U HRVATSKOM DRUŠTVU; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2017. - Puni tekst: IGRANJE IGARA NA SREĆU U HRVATSKOM DRUŠTVU

Ciljevi istraživanja

U sklopu znanstvenoistraživačkog projekta Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske, provedenog od rujna do prosinca 2015. godine, prikupljeni su i podaci o
sudjelovanju ispitanika u igranju igara na sreću. Cilj tog istraživanja bio je prvenstveno utvrditi prevalenciju uzimanja legalnih i ilegalnih droga u općoj populaciji, no korišteno je i nekoliko instrumenata usmjerenih na igranje igara na sreću.

Ciljevi toga dijela istraživanja bili su prikupiti podatke o:

- prevalenciji igranja bilo koje igre na sreću kroz tri razdoblja: ikada u životu, u posljednjih godinu dana te u posljednjih mjesec dana;
- učestalosti igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec dana za sljedeće igre: lutrija (srećke), loto, kladioničke igre, bingo, keno, toto (sportska prognoza), casino igre s kuglicama, kartama ili kockicama, igre na sreću na automatima te online (internet) igre na sreću;
- stavovima prema igranju igara na sreću;
- uključenosti maloljetnika u igranje igara na sreću;
- upoznatosti s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću;
- percepciji problema povezanih s igranjem igara na sreću;
- obilježjima trenutačnih igrača (onih koji su igrali igre na sreću u posljednjih mjesec dana) te o obilježjima igrača kod kojih je utvrđeno problematično kockanje u godini koja je prethodila
istraživanju.

 

>>> BIBLIOTEKA ELABORATI

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro