Naslovnica SiteMap

invaliditet
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Scroll vijesti

DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, br. 134/2016.

> Netematski broj za listopad - prosinac 2016.: Izvorni znanstveni i pregledni radovi, prethodna priopćenja, prikazi... Više...

 

ČASOPIS PILAR, br. 19-20/2015.

> Rasprave, prilozi, osvrti s povodom, gradivo, obljetnice, ocjene i prikazi, dodaci... Više...

 

BIBLIOTEKE INSTITUTA IVO PILAR

>>> ZBORNICI >>> STUDIJE >>> BIBLIOTEKA CENTARA >>> ELABORATI >>> IZDANJA U SURADNJI... Više...

 

HISTRIA ANTIQUA, sv. 21/2012. 

> Tema: Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka... Više... 

 

MOSTARIENSIA, god. 18, br. 1-2/2014.

 > Časopis za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru i sunakladništvu Instituta Ivo Pilar... Više...

 

Objavljena knjiga ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI


Kao 30. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Marka Marinića i Stanka Rihtara ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI. Analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu. – "Knjiga je nastala prvenstveno zahvaljujući istraživanju kvalitete života osoba s invaliditetom u Zagrebu. Svi potrebni rezultati dobiveni su u sklopu projekta 'Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu' koji je 2015./2016. godine realiziran u suradnji Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.…" – Iz Riječi prije

Invalides nasl

Problemi s kojima se susreću, ali i općenito kvaliteta života osoba s invaliditetom, postaje sve više i predmetom znanstvenih istraživanja, posebice u razvijenim zemljama… Rezultati takvih studija trebali bi dati svoj doprinos kvalitetnom strateškom planiranju i poduzimanju konkretnih aktivnosti društvene zajednice radi konačnog postizanja istih mogućnosti za sve građane…

 

Marko Marinić, Stanko Rihtar
ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI
Analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 30.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2016. – Str. 142.
ISBN 978-953-7964-47-4

Omot | Impresum | Sadržaj | Iz Sažetka 

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ prije

1. TEORIJSKI OKVIR
1.1. Problematika terminologije
1.2. Pokušaj određenja i definiranja pojmova
1.3. Zastupljenost osoba s invaliditetom u općoj populaciji
1.4. Izjednačivanje mogućnosti
1.5. Osobe s invaliditetom u urbanoj sredini – primjer Grada Zagreba
1.6. O ovom istraživanju

2. METODOLOGIJA
2.1. Termini i okolnosti istraživanja
2.2. Metoda: fokus-grupa
2.3. Metoda: anketa

3. REZULTATI
3.1. Fokus-grupa
3.2. Anketa
Sociodemografska obilježja
Tjelesni status i potreba za pomoći
Upotreba usluga i pomoći
Samoprocjena zdravlja i nošenje s oštećenjima
Institucionalna skrb
Ocjena područja obuhvaćenih Zagrebačkom strategijom
Participacija i ocjena rada matične udruge
Glavni problemi
Socijalni odnosi i podrška
Diskriminacija i nasilje
Zadovoljstvo životom
Slobodno vrijeme
Samopoštovanje i optimizam
Religioznost
(Bio)etička pitanja

Prilog: TABLIČNI PREGLED ANKETNIH REZULTATA

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst knjige

 

Iz Sažetka

Problemi s kojima se susreću, ali i općenito kvaliteta života osoba s invaliditetom, postaje sve više i predmetom znanstvenih istraživanja, posebice u razvijenim zemljama. Nastoje se utvrditi specifičnosti života s invaliditetom, objektivni i subjektivni parametri kvalitete života, a rezultati takvih studija trebali bi dati svoj doprinos kvalitetnom strateškom planiranju i poduzimanju konkretnih aktivnosti društvene zajednice radi konačnog postizanja istih mogućnosti za sve građane.

U tom uvjerenju nastala je i ova knjiga koju bi sadržajno mogli podijeliti na dva dijela – teorijski i empirijski.

U prvom, teorijskom dijelu govorimo općenito o osobama s invaliditetom, problematici terminologije koja se koristi pri govoru o toj populaciji, a onda nastojimo donijeti i svojevrsna "određenja invaliditeta" – što invalidnost jest a što nije, odnosno što znači biti "osoba s invaliditetom". Donosimo i statističke podatke o udjelu osoba s invaliditetom u općoj populaciji, s posebnim osvrtom na Grad Zagreb te ukazujemo na niz službenih domaćih i međunarodnih dokumenata kojima se propisuju postupci i obaveze društvene zajednice radi izjednačivanja mogućnosti. I pri tome se ponovno stavlja poseban naglasak na Grad Zagreb koji je, očito, poduzeo niz koraka (posebice u teorijsko/zakonsko/strateškom smislu) radi podizanja kvalitete života i izjednačivanja mogućnosti osoba s invaliditetom. Koliko je sve to doista zaživjelo u praksi, odnosno koliko te korake doista osjećaju oni na koje se odnose, predmet je drugog dijela rada.

Empirijski dio započinjemo opisom metodologije terenskog istraživanja kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu. Istraživanje je, u suradnji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, provedeno u drugoj polovici 2015. godine. Koristila se kombinacija kvalitativnih (fokus-grupa) i kvantitativnih (anketa) istraživačkih metoda. U fokus-grupi sudjelovali su predsjednici/predstavnici raznih udruga osoba s invaliditetom u Zagrebu (Društvo distrofičara Zagreb, Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb, Društvo multiple skleroze Grada Zagreba, Društvo tjelesnih invalida Zagreb, Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba, Spinalne ozljede Zagreb, Udruga slijepih Zagreb), a anketno ispitivanje provedeno je među članovima spomenutih udruga. Ukupno su ispitane 684 osobe s invaliditetom.

Poglavlje "Rezultati" donosi cjelovit prikaz dobivenih rezultata… U pitanju otvorenoga tipa u kojemu su ispitanici mogli navesti do tri svoja najveća problema, najčešće su bili spomenuti otežano funkcioniranje i nesamostalnost, manjak materijalnih prava i materijalni standard općenito, socijalni problemi, strah od budućnosti, neprilagođenost fizičkog i komunikacijskog okoliša, zapošljavanje te brojni drugi.

Marko Marinić i Stanko Rihtar

 

 

 

Predstavljanje knjige dr. sc. Saše Poljanec-Borić PRAVO NA SADA!, 16. 3.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar organizirao je predstavljanje knjige dr. sc. Saše Poljanec-Borić PRAVO NA SADA! Radovi iz sociologije prostora koje se održalo 16. ožujka 2017. u Multimedijskoj dvorani Instituta (Zagreb, Marulićev trg 19/I.). Uz autoricu knjigu su predstavili prof. dr. sc. Tihomir Jukić, prof. dr. sc. Vladimir Lay i doc. dr. sc. Anđelina Svirčić-Gotovac. - Pozivnica

image001

- Pozivnica za predstavljanje knjige dr. sc. Saše Poljanec-Borić PRAVO NA SADA!; Zagreb, 16. ožujka 2017.>>> Objavljena knjiga dr. sc. Saše Poljanec-Borić PRAVO NA SADA!QUALITYWATCH projekt: završne konferencije i predstavljanja rezultata


U Splitu (8. ožujka), Osijeku (14. ožujka) i Zagrebu (16. ožujka 2017.) održavaju se završne konferencije i predstavljanja rezultata QUALITYWATCH projekta (puni naziv "Croatian Higher Education Quality Watch") u kojem je Institut Pilar jedan od projektnih partnera. Član projektnog tima QUALITYWATCH projekta iz Instituta Pilar je prof. dr. Josip Burušić - O projektu


Quality


Nositelj QUALITYWATCH projekta je Institut za razvoj obrazovanja, a ovaj dvogodišnji projekt (2015.-2017.) financiran je sredstvima Europske unije. Osnovni ciljevi projekta ogledaju se u razmatranju pitanja transparentnosti visokih učilišta u pogledu pitanja osiguranja kvalitete, objavljivanju informacija relevantnih za upoznavanje s kvalitetom visokih učilišta zainteresiranima pri čemu se poseban naglasak stavlja na javnoj dostupnosti informacija o kvaliteti visokih učilišta. Institut Pilar je ovim projektom nastavio svoju bogatu projektnu i istraživačku tradiciju u području vrednovanja obrazovanja svih razina, koja je započeta još od 1997. godine.

Više informacija o projektu dostupno je na www.ipa-qualitywatch.eu.


>>> Projekt QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog 

Projekt PROMISE: 2. sastanak konzorcija EU HORIZON 2020


Znanstvenici instituta dr. Benjamin Perasović, dr. sc Renata Franc i dr. sc Marko Mustapić, te Vanja Degić, kao vanjska suradnica na projektu, sudjelovali su na 2. sastanku projektnog konzorcija EU HORIZON 2020 projekta PROMISE Promicanje uključenosti i društvenog sudjelovanja mladih: mogućnosti i izazovi za "konfliktne" mlade u Europskim zemljama (PROMoting youth Involvement and Social Engagement: opportunities and challenges for 'conflicted' young people across Europe), održanom u Rimu od 22. do 25. veljače 2017. u institutu IPRS (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali). - O projektu

promice 2 EC logo
promice logo


2. sastanak projektnog konzorcija EU HORIZON 2020 projekta PROMISE; Rim, 22.-25. veljače 2017.

Na sastancima su analizirani do sada obavljeni zadatci te je usuglašena i definirana provedba istraživačkih zadaća u sljedećem razdoblju; provedba kvalitativnih istraživanja, kvantitativna analiza sekundarnih podataka te priprema anketnog istraživanja. Dr. sc. Marko Mustapić izabran je za predsjednika Odbora za etiku istraživanja projekta. Sljedeći sastanak projektnog konzorcija posvećen pripremi analize kvalitativnih podataka održat će se sredinom rujna u Zagrebu, u Institutu Pilar. 

Informacije o projektu mogu se pratiti na web stranici projekta http://www.promise.manchester.ac.uk/hr/o-promise-2/ i preko društvenih mreža‎ https://twitter.com/H2020Promise


>>> http://www.promise.manchester.ac.uk/en/about-promise/

>>> http://www.promise.manchester.ac.uk/hr/o-promise-2/

 

>>> Institut Ivo Pilar u novom EU HORIZON 2020 projektu PROMISE

 >>> Projekt PROMISETribina u Rabu: "Demografski slom Hrvatske (i Raba)?", 11. 2. 2017.


Na poziv Pokreta za život Krčke biskupije i predsjednika Ogranka u Rabu dr. Šime Paparića, prof. dr. sc. Dražen Živić sudjelovao je 11. veljače 2017. na javnoj tribini i govorio na temu "Demografski slom Hrvatske (i Raba)?". Tribina je održana u lijepo ispunjenoj kongresnoj dvorani hotela Padova u gradu Rabu. Među nazočnima bili su i gradonačelnik Grada Raba i načelnik Općine Lopar. - Pozivnica

foto 0065 s foto 0226 s foto 0274 s
foto 0137 s

 

Tribina u Rabu: "Demografski slom Hrvatske (i Raba)?", 11. veljače 2017. - Fotografije: Goran Novotny

- Pozivnica za tribinu "Demografski slom Hrvatske (i Raba)?"; Rab, 11. veljače 2017.

TRIBINA-RAB1


>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR


Predstavljanje knjige: ERAZMOVE POSLOVICE I CARGO KULTOVI...


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar organizirao je 15. veljače 2017. predstavljanje knjige dr. sc. Darka Polšeka ERAZMOVE POSLOVICE I CARGO KULTOVI NOVOGA DOBA u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5). Uz autora knjigu su predstavili Mirjana Paić Jurinić, Alemka Lisinski i Velimir Šonje. - Razgovor s dr. sc. Darkom Polšekom, HR3, 11. ožujka 2017.

Polsek e-poziv1

- Pozivnica za predstavljanje knjige dr. sc. Darka Polšeka ERAZMOVE POSLOVICE I CARGO KULTOVI NOVOGA DOBA; Zagreb, 15. veljače 2017.


Zbirka pedesetak tekstova pod zajedničkim naslovom Erazmove poslovice i cargo kultovi novoga doba govori o suvremenim i uglavnom aktualnim političkim, ekonomskim i socio-kulturnim temama koje objedinjuje nekoliko ideja. Prva je ideja Popperov credo: "Svi smo mi filozofi, ali naše filozofije vrijede vrlo malo. Zbog toga ih treba stalno popravljati"…

 

HR3: Razgovor s dr. sc. Darkom Polšekom, 11. ožujka 2017.


HR3 razgovor

Željko Ivanković razgovara s dr. sc. Darkom Polšekom i Alemkom Lisinski o knjizi "Erazmove poslovice i cargo kultovi novoga doba" u emisij Hrvatskog radija "Na kraju tjedna" koja izdvaja - putem komentara ili razgovora s jednim ili više gostiju - kulturni odnosno znanstveni događaj tjedna. EMITIRANO: 11. ožujka 2017.; 11:15.

- Emisija: http://radio.hrt.hr/aod/na-kraju-tjedna/200655/>>> Objavljene ERAZMOVE POSLOVICE I CARGO KULTOVI NOVOGA DOBATiskovna konferencija: CRO-WELL: Hrvatsko istraživanje dobrobiti, 19. 1.


Institut Ivo Pilar organizirao je za predstavnike medija predstavljanje projekta "CRO-WELL: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti" koji provodi tim znanstvenika iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost. Predstavljanje se održalo 19. siječnja 2017. u Multimedijalnoj dvorani Instituta Ivo Pilar, Marulićev trg 19/I, Zagreb. O projektu je govorila prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, voditeljica istraživanja. - Pozivnica

1 42 s 2 27 s 3 24 s
5 53 s 4 50 s


Tiskovna konferencija: CRO-WELL: Hrvatsko istraživanje dobrobiti; Zagreb, 19. siječnja 2017.

Pozivnica za tiskovnu konferenciju CRO-WELL: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti, 19. siječnja 2017.

Pozivnica cro-wellCilj projekta je ustanoviti jesu li, i u kojoj mjeri, stanovnici Hrvatske sretni, o kojim to sve uvjetima ovisi i kako se osjećaj sreće mijenja kroz vrijeme. Istraživanje namjeravamo provesti na više tisuća hrvatskih građana, koji će s nama podijeliti svoja razmišljanja i stavove o različitim pitanjima vezanim uz ovu temu.

Na ovoj tiskovnoj konferenciji želimo predstaviti rezultate do sada prikupljenih anketa te zamoliti hrvatske građane da se uključe u istraživanje na način da ispune on-line anketni upitnik kojem se pristupa na mrežnim stranicama www.sreca.hr. Da bismo proveli kvalitetno istraživanje i dobili pouzdane rezultate, važno nam je ispitati ljude različite dobi, spola, zanimanja, kao i stanovnike različitih regija Hrvatske.

Pozivamo predstavnike svih javnih medija da poprate ovaj događaj i na taj način pomognu u provođenju istraživanja. Predviđeno trajanje: 45 minuta.

Detaljnije informacije o projektu mogu se naći na www.sreca.hr i http://crowell.pilar.hr

Prijava i informacije o konferenciji:
Lana Lučić ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ), Blaženka Markeš ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )
Tel. (01)4886-800


>>> Projekt: CRO-WELL: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro