Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Scroll vijesti

DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, br. 137/2017.

> Netematski broj za srpanj - rujan 2017.: Izvorni znanstveni i pregledni radovi, prethodna priopćenja, prikazi... Više...

 

ČASOPIS PILAR, br. 22/2016. 

> Rasprave, prilozi, osvrti s povodom, gradivo, obljetnice, ocjene i prikazi, dodaci... Više... 

 

BIBLIOTEKE INSTITUTA IVO PILAR

>>> ZBORNICI >>> STUDIJE >>> BIBLIOTEKA CENTARA >>> ELABORATI >>> IZDANJA U SURADNJI... Više...

 

HISTRIA ANTIQUA, sv. 21/2012. 

> Tema: Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka... Više... 

 

MOSTARIENSIA, god. 18, br. 1-2/2014.

 > Časopis za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru i sunakladništvu Instituta Ivo Pilar... Više...

 

Natječaj za rad na EU projektu "Arheološki park Vižula", 1. 12. 2017.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
10000 Zagreb, Marulićev trg 19,

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radnim mjestima:
1.    zamjenik voditelja projekta – stručni suradnik struke (2 izvršitelja)
2.    arheolog-dokumentarist – stručni suradnik struke (1 izvršitelj)
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme i to za radna mjesta točka 1. za vremensko razdoblje od 02.01.2018. do 31.07.2019. a za radno mjesto točka 2. za razdoblje od 02.01.2018. do 31.08.2019.
Radni odnos zasniva se za rad na  EU projektu „Arheološki park Vižula“ K.K.06.1.1.01.0059
Mjesto rada je područni centar Instituta u Puli.
Uvjeti za radna mjesta:

točka 1:
-    opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija, specijalizacija iz antičke arheologije
-    najmanje 2 godina radnog iskustva na poslovima iste stručnosti koja se traži
-    iskustvo rada na poslovima terenskog istraživanja i vođenja primarne terenske dokumentacije i vođenja popisa nalaza
-    poznavanje rada na računalu
-    poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
-    ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
-    vozačka dozvola B kategorije

točka 2:   
-    opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima iste stručnosti koja se traži
-    poznavanje rada na računalu
-    iskustvo rada na poslovima terenskog istraživanja i vođenja primarne terenske dokumentacije i vođenja popisa nalaza, ručno i digitalno crtanje i obrada podataka u odgovarajućim računalnim programima, fotogrametrijsko snimanje i obrada podataka, fotografiranje i obrada fotografija, korištenje nivelira i totalne stanice,  vođenja popisa nalaza.
-    poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
-    ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
-    vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu potrebno je priložiti:
-    životopis (EU standard)
-    dokaz o završenom diplomskom studiju
-    potvrda o radnom stažu iz matične evidencije HZMO
-    dokaz o znanju stranih jezika
-    dokaz o iskustvu na poslovima pod 1. i 2.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 dana na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, ili elektroničkim putem na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (PDF dokumenti).
Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata s istima će se provesti intervjui (u Zagrebu, odnosno Puli).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Zagreb, 1. prosinca 2017.Prof. dr. sc. Renata Franc i projekt DARE na Danu Obzora 2020


Znanstvenica Instituta prof. dr. sc. Renata Franc je na informativnom danu Obzora 2020 „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljana društva“ u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije predstavila projekt DARE i iskustva Instituta Pilar s prijavama europskih Obzor projekata. Projekt DARE je drugi Obzor2020 europski projekt u kojem kao partner sudjeluje Institut Pilar. - Prezentacije info dana

DARE nasl1

- Prezentacija: Prof. dr. sc. Renata Franc - Obror 2020. projekt DARE
- OBZOR 2020. INFO DAN: Europa u promjenjivom svijetu


>>> DARE (Dialogue about Radicalisation and Equality) projekt

>>> Institut Ivo Pilar u još jednom EU HORIZON 2020 projektu - DARE

 


Znanstveni skup: KAMO IDE ISTOČNA HRVATSKA? - Đakovo, 1. 12. 2017.


Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru sudjeluje u organizaciji znanstvenoga skupa Kamo ide istočna Hrvatska? Demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema koji će se održati u petak, 1. prosinca 2017. u Đakovu, u dvorani biskupa Antuna Mandića u Središnjoj biskupijskoj i fakultetskoj knjižnici Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Preradovićeva 17, s početkom u 9 sati. - Program znanstvenog skupa


djakovo nasl

- Program znanstvenog skupa KAMO IDE ISTOČNA HRVATSKA? - Đakovo, 1. prosinca 2017.


>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

MYPLACE PROJEKT: Objavljena knjiga "Understanding Youth Participation…"


Na temelju rezultata FP7 projekta MYPLACE u kojem je sudjelovao tim znanstvenika Instituta Pilar u izdanju Palgrave Macmilliana objavljena je urednička knjiga Understanding Youth Participation Across Europe: From Survey to Ethnography. Urednici knjige su Hilary Pilkington (University of Manchester), Gary Pollock (Manchester Metropolitan University) i Renata Franc (Ivo Pilar Institute of Social Sciences).
- Sadržaj, sažeci i reference | Puni tekst knjige, str. i-xxxvi

 

naslovnica Understanding Youth Participation Across Europe
From Survey to Ethnography
Editors: Hilary Pilkington, Gary Pollock, Renata Franc
Format: PDF and EPUB eBook (Immediate eBook download after purchase)
- Springer LinkU knjizi su predstavljeni rezultati velikog europskog FP7 projekta MYPLACE o građanskom i političkom sudjelovanju mladih u kontekstu zajedničkih i posebnih političkih nasljeđa. Na temelju podataka iz ankete, intervjua i etnografija autori obrađuju važne dimenzije stavova i aktivizma mladih kao što su: stavovi prema Europskoj uniji i povijesti, razumijevanje političkih ideologija; odnos stavova o demokraciji i političkog nasljeđa; digitalni aktivizam, te aktivizam u radikalno desnim grupama i religijskim organizacijama. Radovi u knjizi pokazuju kako transnacionalni projekti temeljni na više istraživačkih pristupa obogaćuju razumijevanje kako mladi ljudi shvaćaju svoje mjesto i ulogu u europskom političkom i građanskom prostoru. Knjiga demonstrira dodanu vrijednost triangulacije različitih tipova istraživačkih podataka dovodeći u pitanje uobičajenu postavku da anketna istraživanja pružaju širu sliku ali na uštrb zahvaćanja lokalnog konteksta ili da kvalitativna istraživanja ne omogućuju poopćavanja izvan konkretnih slučajeva.  Knjiga Understanding Youth Participation Across Europe može biti zanimljiva studentima i stručnjacima različitih disciplina društvenih znanosti te posebice istraživačima u području istraživanja mladih te političke i građanske participacije.

 

Poglavlja članova hrvatskog tima MYPLACE projekta

 Gary Pollock, Hilary Pilkington, Renata Franc: Introduction: Thinking Globally, Understanding Locally
• Hilary Pilkington, Elena Omelchenko, Benjamin Perasović:  'One Big Family': Emotion, Affect and Solidarity in Young People’s Activism in Radical Right and Patriotic Movements
• Renata Franc: Introduction to traingulation
• Renata Franc, Ben Perasović, Marko Mustapić: Youth, History and a Crisis of Democracy? Perspectives from Croatia
• Hilary Pilkington, Renata Franc, Gary Pollock: Conclusion: What is the ‘Value Added’ of Multi-method, Transnational Research?


Contents

1 Introduction: Thinking Globally, Understanding Locally | 1
Gary Pollock, Hilary Pilkington and Renata Franc

Part I Context-Sensitive Survey Research

2 Survey Research and Sensitivity to Context: The MYPLACE Project and Its Case Study Approach | 19
Gary Pollock

3 Beyond ‘Left’ and ‘Right’? The Role of Culture and Context in Young People’s Understanding of Ideology | 37
Inta Mieriņa

4 Attitudes Towards the EU Among Young People in Eastern Germany, Greece, and the UK: Embedding Survey Data Within Socio-Historical Context | 67
Robert Grimm, Gary Pollock, Mark Ellison, Alexandra Koronaiou, Evangelos Lagos and Alexandros Sakellariou

Part II Beyond Comparison? Transnational Qualitative Research

5 Can Qualitative Data Speak Beyond the Individual Case? Employing Meta-Ethnography for the Synthesis of Findings in Transnational Research Projects | 101
Hilary Pilkington

6 ‘One Big Family’: Emotion, Affect and Solidarity in Young People’s Activism in Radical Right and Patriotic Movements | 123
Hilary Pilkington, Elena Omelchenko and Benjamin Perasović

7 Believing in Participation: Youth, Religion and Civic Engagement | 153
Alexandros Sakellariou

8 Young People’s Attitudes to, and Practices of, Political Participation on the Internet: What Can We Learn from Large-Scale Qualitative Research? | 179
Flórián Sipos

Part III Triangulation in Practice

9 Introduction to Triangulating Data | 209
Renata Franc

10 Youth, History and a Crisis of Democracy? Perspectives from Croatia | 227
Renata Franc, Benjamin Perasović and Marko Mustapić

11 Does History Matter for Young People’s Political Identity? The Role of Past Authoritarianism in Germany and Spain | 265
Britta Busse, Mariona Ferrer-Fons, Robert Grimm, Jochen Tholen, Sanjin Uležić and Kevin Wolnik

12 History in Danger and Youth Civic Engagement: Perceptions and Practice in Telavi, Georgia | 293
Tamar Khoshtaria, Mariam Kobaladze and Tinatin Zurabishvili

13 Conclusion: What is the ‘Value Added’ of Multi-method, Transnational Research? | 317
Hilary Pilkington, Renata Franc and Gary Pollock

Index | 331- Sadržaj, sažeci i reference 

- Puni tekst knjige, str. i-xxxvi

 POLITIKE I PRAKSE PROSTITUCIJE – ISKUSTVA OSOBA U PROSTITUCIJI


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Mirovnim inštitutom (Ljubljana) organizirao je međunarodnu konferenciju POLITIKE I PRAKSE PROSTITUCIJE – ISKUSTVA OSOBA U PROSTITUCIJI koja se održala 17. studenoga 2017. u Institutu Ivo Pilar (Zagreb, Marulićev trg 19/I, Multimedijalna dvorana). Konferencija se održavala kao dio projekta Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights koji financira International Social Research Foundation. U sklopu konferencije bilo je predstavljeno zajedničko izdanje Instituta Pilar i Mirovnog inštituta: Ivana Radačić - Mojca Pajnik (Eds.), Prostitution in Croatia and Slovenia. Sex Workers’ Experiences. - Program konferencije

program konferencije1

- Program međunarodne konferencije POLITIKE I PRAKSE PROSTITUCIJE – ISKUSTVA OSOBA U PROSTITUCIJI; Zagreb, 17. studenoga 2017.


>>> Okrugli stol: MODELI REGULACIJE PROSTITUCIJE I ISKUSTVA IZ PRAKSE; Zagreb, 8. travnja 2015.

>>> Jutarnji list: INTERVJU: IVANA RADAČIĆ, JEDAN OD NAJVEĆIH STRUČNJAKA ZA LJUDSKA PRAVA 'Rod je društvena kategorija, a ne biološka i ne briše kategoriju spola', 31. listopada 2017.

ŽIVJETI MEDITERAN - Izlaganja i najava Konferencije MIC - Vis, 2018.


Veleučilište VERN i Institut Pilar organizirali su izlaganja pod nazivom ŽIVJETI MEDITERAN u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar 14. studenoga 2017. godine. Tom prigodom najavljena je i predstavljena Druga međunarodna znanstvena konferencija MIC – Vis 2018. koja će se održati na Visu od 19. do 22. rujna 2018. - Program

Mediteran2017 program

- Program izlaganja "Živjeti Mediteran" i najavu konferencije MIC – Vis, 2018.; Zagreb, 14. studenoga 2017.


O Mediteranu kao prostoru isprepletanja kulturnih, znanstvenih, umjetničkih i političkih silnica s naglaskom na promišljanje o tome što zapravo znači – živjeti Mediteran, govorit će povjesničar hrvatske književnosti, komparatist i teatrolog prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak; gradonačelnik Grada Visa Ivo Radica; glavni tajnik HAZU-a, akademik Pavao Rudan te dr. sc. Ozana Ramljak, članica Programsko-organizacijskog odbora konferencije MIC – Vis, 2018. koja će najaviti konferenciju 2018.


>>> VERN: Pozivamo vas na izlaganja "Živjeti Mediteran" i najavu konferencije "MIC – Vis, 2018."

13. Novinarsko-književnički susret GRAD - TO STE VI, 20. 11. 2017.

 

Manifestacijom 13. novinarsko-književnički susreti GRAD TO STE VI, posvećeni uspomeni na književnika, novinara iurednika Hrvatskog radija Vukovar Sinišu Glavaševića, koja je u Gradskoj knjižnici Vukovar, održana 20. studenoga 2017. završeni su Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. - 2017. Organizatori manifestacije su bili Gradska knjižnica Vukovar, Hrvatski radio Vukovar i Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru. - Pozivnica s programom | Plakat susreta

1 s 2 s 3 s
0 s


13. Novinarsko-književnički susret GRAD - TO STE VI; Vukovar, 20. studenoga 2017.

Tema ovogodišnjih Dana bila je "Europski pogled na Vukovar 1991. godine". Sudjelovali su: dr. sc. Ana Holjevac Tuković iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Zagreba, dr. sc. Roman Domović iz Tehničkog veleučilišta iz Zagreba i prof. dr. sc. Danijel Labaš s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Moderatorica susreta bila je dr. sc. Sandra Cvikić iz Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru. Među brojnim posjetiteljima bili su izaslanica predsjednika Hrvatske Vlade i zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić, izaslanik ministra hrvatskih branitelja i v.d. ravnatelj Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar Krunoslav Šeremet i savjetnik vukovarsko-srijemskog župana Grgo Krajina. Uz njih, nazočne su prigodnim riječima uvodno pozdravili i voditelj Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru prof. dr. sc. Dražen Živić, ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar Jelena Miškić i direktorica Hrvatskoga radija Vukovar Mirjana Đermadi.

- Pozivnica i program za 13. Novinarsko-književnički susret GRAD - TO STE VI; Vukovar, 20. studenoga 2017.
- Plakat za 13. Novinarsko-književnički susret GRAD - TO STE VI; Vukovar, 20. studenoga 2017.

plakat grad to ste vi 20171>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro