Naslovnica SiteMap

invaliditet
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Scroll vijesti

DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, br. 135/2017.

> Netematski broj za listopad - prosinac 2016.: Izvorni znanstveni i pregledni radovi, prethodna priopćenja, prikazi... Više...

 

ČASOPIS PILAR, br. 19-20/2015.

> Rasprave, prilozi, osvrti s povodom, gradivo, obljetnice, ocjene i prikazi, dodaci... Više...

 

BIBLIOTEKE INSTITUTA IVO PILAR

>>> ZBORNICI >>> STUDIJE >>> BIBLIOTEKA CENTARA >>> ELABORATI >>> IZDANJA U SURADNJI... Više...

 

HISTRIA ANTIQUA, sv. 21/2012. 

> Tema: Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka... Više... 

 

MOSTARIENSIA, god. 18, br. 1-2/2014.

 > Časopis za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru i sunakladništvu Instituta Ivo Pilar... Više...

 

Natječaj za rad na projektu Arheološki park Vižula, 16. 6. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na stručno radno mjesto – stručni savjetnik u sustavu znanosti, za rad na projektu Arheološki park Vižula K.K.06.1.1.01.0059 - 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (1.9.2017.- 31.8.2019). Mjesto rada je područni centar Instituta u Puli.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

• opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija, specijalizacija iz antičke arheologije
• najmanje pet godina radnog staža na poslovima iste stručnosti koja se traži
• iskustvo rada u samostalnom vođenju arheoloških istraživanja, elaborati proizašli iz vođenja arheoloških nalazišta, suradnja na arheološko-povijesnim studijama, iskustvo u prijavama i izvješćivanjima za razne programe s području kulturnih i znanstvenih djelatnosti, posebice zaštite i očuvanja kulturne baštine, priprema i vođenje dokumentacije za EU fondove, poznavanje arheološkog fotografiranja i dokumentacije, stručne i znanstvene objave rezultata istraživanja
• poznavanje rada na računalu
• poznavanje talijanskog i engleskog jezika u govoru i pismu
• vozačka dozvola B kategorije
• ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost za suradnju, organiziranost, interes za usavršavanjem i prenošenjem znanja

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

• životopis
• dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
• popis objavljenih radova
• dokaz o radnom stažu
• dokaz o znanju stranih jezika
• izjava pristupnika o radu na projektima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj Vižula". Prijave se dostavljaju u tiskanom i digitalnom obliku (CD, stick).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 58 od 16.06.2017. i na međunarodnom Euraxess jobs portalu.

 

 

 

 

 

Vinicije B. Lupis: 20 godina suradnje Bugarske i Hrvatske akademije


Na poziv Bugarske akademije Vinicije B. Lupis, voditelj Područnog centra Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, nazočio je obilježavanju 20. godišnjice potpisivanja Bilateralnog sporazuma o znanstvenoj suradnji i razmjeni između Bugarske akademije znanosti i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1997. – 2017. pod nazivom Bugari i Hrvati kroz stoljeća - Iz medija


1335348867m180

Dr. sc. Lupis poziv je dobio od ravnatelja dr. sc. Alexandra Kostova iz Instituta za balkanske studije i trakologiju BAM-a i doravnateljice dr. sc. Antoanete Balcheve. Svečanost se održala 6. lipnja 2017. u Sofiji u prostorijama Bugarske akademije znanosti. Uz predstavnike obiju akademija i veleposlanice Republike Hrvatske Ljerke Alajbeg dr. sc. Lupis održao je pozdravni govor, a dan prije, na poziv Sonie Avakian-Bedrossian, počasne predsjednice Armenian General Benevolent Union, održao je dvosatno predavanje o hrvatsko-armenskim vezama i sv. Vlahu u prostorijama Društva. U organizaciji AGBU-a posjetio je Plovdiv i armensku zajednicu te crkvenu općinu Surp Kevork sa svećenikom Armenske apostolske crkve Haytom Hrachom Muradyanom te predstavnikom crkvene općine Haikom Garabedianom. Tijekom posjeta utvrđeno je potojanje brojnih kulturnih veza i brojnih artefakata iz razdoblja Dubrovačke Republike u gradu Plovdivu, jednoj od budućih europskih prijestolnica kulture.

 
 
Iz medija

- Dubrovniknet: Vinicije Lupis gost Bugarske akademije
>>> Dr. sc. Vinicije B. Lupis o hrvatsko–armenskim odnosima u Sofiji, 5. 6. 2017.

PANEL: Populizam u Europi: kako mu se suprotstaviti?


U petak 9. lipnja 2017. u sklopu Ciklusa europskih petaka Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj u partnerstvu s Akademijom za politički razvoj u Kući Europe organizirao je javnu panel-raspravu pod nazivom Populizam u Europi: Kako mu se suprotstaviti? U punoj konferencijskoj dvorani Kuće Europe u dvosatnoj raspravi, koju je moderirala novinarka Nataša Božić, sudjelovali su Dubravka Šuica, zastupnica u Europskom parlamentu (EPP), potpredsjednica Odbora za vanjske poslove te Izaslanstva za odnose s BiH i Kosovom, Njegova Ekscelencija Philippe Meunier, francuski veleposlanik u Republici Hrvatskoj, dr. sc. Max Brändle, direktor Zaklade Friedrich Ebert u Zagrebu te doc. dr. sc. Marko Mustapić, viši znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. - Iz medija

slika1 s slika2 s

Mustapic s

PANEL: Populizam u Europi: kako mu se suprotstaviti?; Zagreb, 9. lipnja 2017.

Uvodnim govorom publici se obratila Violeta Staničić, voditeljica Ureda za informiranje Europskoga parlamenta. U fokusu zanimljive rasprave bili su: čimbenici jačanja populizma u Europi, razlike i sličnosti "desnih" i "lijevih" populističkih aktera u Europi, specifičnosti djelovanja populističkih aktera u "starim" i "novim" članicama Europske unije, odgovornost nacionalnih i europskih političkih institucija u jačanju nedemokratski tendencija itd. U raspravi su pitanjima i komentarima sudjelovali i studenti Sveučilišta u Zagrebu te ostali posjetitelji panel-rasprave.


 
Iz medija


- Panel-rasprava "Populizam u Europi: Kako mu se suprotstaviti?"

- Zagreb: Panel-rasprava Populizam u Europi: kako mu se suprotstaviti?

- Europska Kuća - Ciklus europskih petaka - Populizam u Europi

 

 

IZ MEDIJA: Projekt Instituta Ivo Pilar CRO-WELL


Slobodna Dalmacija u broju od 20. svibnja 2017. pod naslovom NA SKALI DO 10, HRVATI SU NA 'SEDMICI' iz pera Marijane Cvrtila čitateljima otkriva projekt Instituta Ivo Pilar CRO-WELL - "znanstveno istraživanje koje će 'izmjeriti' koliko su stanovnici Hrvatske zapravo sretni, je li sreća povezana s prihodima i o čemu zapravo ovisi"... - Prilog
LJK-Slobodna nasl1


- SLOBODNA DALMACIJA: NA SKALI DO 10, HRVATI SU NA 'SEDMICI', 20. svibnja 2017.>>> Projekt CRO-WELL Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti
Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika - Split, 31. 5. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologija – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada područni centar u Splitu.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju
4. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
5. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 51 od 31. svibnja 2017. te na internetskim stranicama Instituta i Euraxess jobs portalu.

Promocija "Arhivske glazbene građe vukovarskog Franjevačkog samostana"


Franjevački samostan u Vukovaru i Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru pozivaju na promociju knjige ARHIVSKA GLAZBENA GRAĐA VUKOVARSKOG FRANJEVAČKOG SAMOSTANA autorice Brankice Ban objavljene u nakladi Umjetničke akademije u Osijeku. Promocija će se održati u Pastoralnom centru sveti Bono u Vukovaru (Samostanska ulica 5, Vukovar) u utorak, 6. lipnja 2017. nakon večernje mise. - Pozivnica


Glazba fra samostana

- Pozivnica za predstavljanje knjige Brankice Ban ARHIVSKA GLAZBENA GRAĐA VUKOVARSKOG FRANJEVAČKOG SAMOSTANA; Vukovar, 6. lipnja 2017.>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

 PUT KARIJERE: Predstavljanje online sustava za profesionalno usmjeravanje


Hrvatska zaklada za znanost i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar pozivaju na predstavljanje novog online sustava za profesionalno usmjeravanje Put karijere razvijenog u okviru projekta Profesionalni razvoj u adolescenciji: određenje modela tranzicije karijere adolescenata Hrvatske zaklade za znanost. Projekt se provodi od srpnja 2014. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, a na projektu surađuju dr. Iva Šverko (voditeljica projekta), dr. Toni Babarović, dr. Marina Merkaš, Iva Černja, Vanja Međugorac, Lana Lučić i Maja Kurečić - Pozivnica

put karijere poziv


- Pozivnica za predstavljanje online sustava za profesionalno usmjeravanje Put karijere; Zagreb, 6. lipnja 2016.
- Program predstavljanja online sustava za profesionalno usmjeravanje Put karijere; Zagreb, 6. lipnja 2016.

U okviru projekta postavljen je i evaluiran model tranzicije karijere u adolescenciji. U longitudinalnom istraživanju sudjelovali su učenici završnih srednjih škola koji su bili praćeni godinu i pol dana kako bi se zahvatili ishodi tranzicije na studij ili posao. Na temelju dobivenih rezultata razvijen je sustav Put karijere koji će biti besplatno dostupan svima koji se nalaze u procesu promjene karijere. Svi korišteni upitnici su kvalitetne i validirane psihološke mjere, a njihov doprinos za profesionalno usmjeravanje potvrđen je empirijskim nalazima projekta. Sustav se može pogledati na stranici www.putkarijere.hr 

Cilj prezentacije sustava Put karijere je prikazati teorijske osnove pristupa profesionalnom usmjeravanju kao i mogućnost primjene računalnih sustava u profesionalnom usmjeravanju mladih.>>> Put karijere
>>> Program predstavljanjaInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro