Jadranka Švarc

Jadranka Švarc
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Jadranka
Prezime:
Švarc
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
13
Broj telefona:
+ 385 1 4886 813
E-mail adresa 1:
Jadranka.Svarc@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2005.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Polje znanstvenog rada:
Sociologija inovacija
Znanstveni interesi:

Inovacijski sustavi i politika, znanstvena politika, društvo znanja

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na preko 30 domaćih i stranih znanstvenih skupova (dostupno na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=70621).

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica  dvije domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

Autor i nositelj obveznog kolegija "Znanstvena i inovacijska politika u Hrvatskoj i EU" na Visokoj školi za upravljanje u Zaprešiću u sklopu nastave "Projektni menadžment" od 2006. do 2012. godine.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

1. Zahvalnica Hrvatske Zaklade za znanost za aktivno sudjelovanje i izuzetan doprinos radu Zaklade u 2011. i 2012. godini kao članici Znanstvenog odbora za društvene i humanističke znanosti (rujan 2012.);

2. Zahvalnica Visoke škole za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić" u Zaprešiću za razvoj studijskih programa i kvalitetan rad sa studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment (1. lipnja 2012).