Jadranka Švarc

Jadranka Švarc
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Jadranka
Prezime:
Švarc
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
13
Broj telefona:
+ 385 1 4886 813
E-mail adresa:
Jadranka.Svarc@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila preko 40 znanstvenih radova od čega 10 u WoS-u, 15 u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima i knjigama, jednu autorsku i četiri uredničke knjige:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=70621)

Projekti:

Sudjelovala na 2 domaća znanstvena projekta i 8 projekata financiranih od strane Europske komisije te na 8 projekata za treće naručitelje.
Najvažniji projekti:
2007-2013 Društvena  evaluacija Hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (projekt MZOS-a) - voditeljica projekta;
2008-2013 Menadžerski alati u digitalnom poduzeću (projekt MZOS-a) - suradnica na projektu;
2010-2012 MASIS projekt (EU FP7 projekt) - suradnica na projektu;
2008 -WBC-INCO.NET project (EU FP7 projekt: http://wbc-inco.net/) - voditeljica zadatka/koordinatorica istraživanja za Hrvatsku;
2009-2013 METRIS projekt - Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities (EU FP7 projekt: http://www.metrisnet.eu/metris/) - nacionalna korespondentica;
2007- ERAWATCH projekt (EU FP7 projekt: http://cordis.europa.eu/erawatch/) European, national and regional research systems, policies, and programmes) - nacionalna korespondentica.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2005.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Sociologija inovacija
Znanstveni interesi:

Inovacijski sustavi i politika, znanstvena politika, društvo znanja

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na preko 30 domaćih i stranih znanstvenih skupova (dostupno na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=70621).

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica  dvije domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

Autor i nositelj obveznog kolegija "Znanstvena i inovacijska politika u Hrvatskoj i EU" na Visokoj školi za upravljanje u Zaprešiću u sklopu nastave "Projektni menadžment" od 2006. do 2012. godine.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

1. Zahvalnica Hrvatske Zaklade za znanost za aktivno sudjelovanje i izuzetan doprinos radu Zaklade u 2011. i 2012. godini kao članici Znanstvenog odbora za društvene i humanističke znanosti (rujan 2012.);

2. Zahvalnica Visoke škole za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić" u Zaprešiću za razvoj studijskih programa i kvalitetan rad sa studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment (1. lipnja 2012).