Jadranka Rebeka Anić

Jadranka Rebeka Anić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Jadranka Rebeka
Prezime:
Anić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Teologija i rodni studiji
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split | Poljana kraljice Jelene 1/I. | 21000 Split
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Split
Broj telefona:
+385 21 315 707
E-mail adresa 1:
Rebeka.Anic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
5
Uredničke knjige:
3
Radovi u međunarodnim bazama:
16
Radovi u zbornicima sa skupova:
9
Poglavlja u knjigama:
18
Ostalo:
5
Poveznice:
Domaći projekti:
1996.: Kršćanske vrednote kod franjevaca i franjevaka i njihovih župljana. - Suradnica na projektu
2004.–2005.: Nasilje nad ženama u obitelji. - Voditeljica projekta
2005.: Muško i žensko, stvori ih. Žene i muškarci u življenju i službi Božjeg poslanja. - Suradnica na projektu
2007.-2013.: Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet. - Suradnica na projektu
2009.: The Gendered Experiences of Homelessness in Croatia. - Suradnica na projektu
2013.–2014.: Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj. - Suradnica na projektu
2017.–2021.: GENMOD Relational Gender Identities in Croatia: Modernization and Development Perspectives. - Suradnica na projektu
2020.-2023.: Nova perspektiva za beskućništvo. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
1997.: "Aufbruch". - Suradnica na projektu
1998.-1999.: Churches in post-communist countries. - Suradnica na projektu
2019.-2022.: Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2007.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor teologije u specijalizaciji u pastoralnim, katehetskim i liturgijskim pitanjima
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien
Polje znanstvenog rada:
Feministička teologija
Znanstveni interesi:
Feminizam, teološka antropologija, nasilje u obitelji, rodne teorije, beskućništvo
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
5 domaćih sudjelovanja
23 međunarodna sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
European Society of Women in Theological Research - ESWTR (od 2001.)
PosT-Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen (od 2004.)
Europsko društvo žena u teološkom istraživanju – Hrvatska sekcija (od 2009.)
Nastavna djelatnost:
2006./07. i 2007./08.: Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Žene u Crkvi i društvu
2007./08. i 2010./11.: Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Sveučilišta u Sarajevu, Religije i rod
2010./11.: Rodni studiji Sveučilišta u Sarajevu, Religije i rod
2010./11.: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb, Nasilje nad ženama u obitelji – pastoralno teološki izazov
2011.: Katolički bogoslovni fakultet Split, Žena u Crkvi i društvu
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Herbert-Haag-Preis (Švicarska)
Međunarodne znanstvene stipendije: