Jadranka Rebeka Anić

Jadranka Rebeka Anić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Jadranka Rebeka
Prezime:
Anić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Teologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split Poljana kraljice Jelene 1/I 21000 Split Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Split
Broj telefona:
+385 21 315 707
E-mail adresa:
Rebeka.Anic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:
Projekti:

1. "Aufbruch" (Beč, Austrija), 1997. do 2001., suradnica na projektu.
2. "PosT" (Austrija – Mađarska), 1998. do 1999., suradnica na projektu.
3. "Stanje kršćanske svijesti na župama sedam franjevačkih provincija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini", 1996., suradnica na projektu.
4. "Nasilje nad ženama u obitelji – teološko-pastoralni izazov", 2004. – 2005., voditeljica projekta.
5. "Muško i žensko, stvori ih. Žene i muškarci u življenju i službi Božjeg poslanja", 2005., voditeljica projekta.
6. "Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet", 2007. suradnica na projektu.
7. "The Gendered Experiences of Homelessness in Croatia", 2009., suradnica na projektu.
8. Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj, 2013.-2014., suradnica na projektu.
9. GENMOD Relational Gender Identities in Croatia: Modernization and Development Perspecitves, 2017.-2021., suradnica na projektu.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2007.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova:
Katolički teološki fakultet Sveučilišta u Beču
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Beč, Austrija
Područje znanstvenog rada:
Pastoralna teologija, feministička teologija, feministička sociologija
Znanstveni interesi:

Biblijska i teološka antropologija pod rodnim vidom, položaj žene u Crkvi i društvu, rodne teorije

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 17 međunarodnih znanstvenih skupova, 3 domaća znanstvena i 2 domaća stručna skupa.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica 3 međunarodne i dvije domaće udruge; od 2009.-2015. predsjednica i od 2015. dopredsjednica Hrvatske sekcije Europskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR-CS), od 2013. članica upravnog odbora Europskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR).

Nastavna djelatnost:

- Izborni kolegij „Žene u Crkvi i društvu“, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, 2006./07.–2007./08.
- Predavanja u sklopu kolegija „Religija i rod“, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Sveučilišta u Sarajevu, 2007./08. i 2010./11.
- Predavanja u sklopu kolegija „Religija i rod“, Rodni studiji Sveučilišta u Sarajevu, 2010./11.
- Izborni kolegij „Nasilje nad ženama u obitelji – pastoralno teološki izazov“, Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb, 2010./11.–2011./12.
- Izborni kolegij „Žene i Crkva“ na postdiplomskom studiju, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010./11.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

Nagrada Zaklade Herbert-Haag za slobodu u Crkvi (Luzern, Švicarska).