Dr. sc. Danijel Vojak na The Second International Conference on the Genocide of the Roma; Zagreb, 11.-12. 9. 2023.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je na „The Second International Conference on the Genocide of the Roma: Countering Holocaust Distortion and Anti-Roma Discrimination through Research and Education“ koja se održavala od 11. do 12. rujna 2023. u prostorijama Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“.Program konferencije

Konferencija se održala kao dio predsjedanja Republike Hrvatske Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust – IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).

Dr. sc. Vojak sudjelovao je na Konferenciji kao izlagač na temu “Holocaust distortion in the context of the Genocide of the Roma in Croatia” te kao suizlagač sa Karolom Fings, Sarah Kleinmann Milovanom Pisarrijem, Danielom Petrovskim, Paulom Simon i Martin Holler sa izlaganjem “Networking for Research. The Working Group on the PostYugoslavian Countries in the ‘Encyclopaedia of the Nazi Genocide against the Sinti and Roma in Europe’”. Zatim je kao suizlagač sa Matejom Brstilo Rešetar i Petrom Braun izlagao na temu ‘Forgotten Persecution of the Unsuitables – Genocide against the Roma in the Independent State of Croatia’: Example of a museological – scientific contribution to the understanding of the Roma Genocide. Kao predstavnik hrvatske delegacije u IHRA-i sudjelovao je kao panelist u posljednjoj sesiji Konferencije “Future of Remembrance – a discussion on perspectives of research, education, and remembrance”.

Izložba “19. svibnja 1942.: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj / Samudaripen“

Kao dio Konferencije otvorena je izložba “19. svibnja 1942.: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj / Samudaripen“ [19 May 1942: Genocide of the Roma in the Independent State of Croatia / Samudaripen], koja je postavljena u prostorijama Romskog edukativno-kulturnog centra u Savezu Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”. Autor izložbe je dr. sc. Danijel Vojak, a stručni suradnici su Sunčica Nagradić Habus i Robert Korenić (Romski memorijalni centar Uštica). Organizator izložbe su Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA“ i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, a izložbu je financirala Hrvatska delagacija Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust – IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Na otvorenju izložbe sudjelovao je ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Željko Holjevac.

Iz medija

– Novosti: Nenad Jovanović: “Izložba o teškom romskom stradanju”, 12. 9. 2023.
– Pharlipen: Matej Čolig: „Otvorena izložba o genocidu nad Romima u NDH / Samudaripen“, 12. 9. 2023.

Dr. sc. Danijel Vojak

Također provjeri

Predavanje dr. Sare Bernard (University of Glasgow) “Navigating the international division of labour”; Zagreb, 1. 12. 2023.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar organizirao je predavanje Navigating the international division of labour. Yugoslavs… Pročitaj više o Predavanje dr. Sare Bernard (University of Glasgow) “Navigating the international division of labour”; Zagreb, 1. 12. 2023.