Objavljena knjiga Josipa Brkića BAPSKI ABECEDARIJ. Spomenici sela u nestajanju

U Biblioteci Posebna izdanja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Josipa Brkića BAPSKI ABECEDARIJ. Spomenici sela u nestajanju.Iz recenzija

Josip Brkić
BAPSKI ABECEDARIJ. Spomenici sela u nestajanju
Biblioteka POSEBNA IZDANJA
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2022. – 377 str.
ISBN 978-953-8404-04-7

Predstavljanje knjige Josipa Brkića BAPSKI ABECEDARIJ; Bapska, 3. 10. 2023.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Zahvala
Predgovor
PISMO OCU (prethodna napomena)

BAPSKI ABECEDARIJ

Brief an den Vater / Pismo ocu
»AN MIR SOLL ES NICHT FEHLEN« / UČINIT ĆU SVE ŠTO JE DO MENE
BAPSKA, POVIJESNE PARADIGME
PRILOG ISTRAŽIVANJU BAPSKO-NOVAČKIH MIKROTOPONIMA
KRITIKA DIJALEKTOLOŠKE PARADIGME SH./HS. DOGOVORNOG JEZIKA NA PRIMJERU BAPSKOG IDIOMA
CRKVA BLAŽENE DJEVICE MARIJE NA BAPSKOJ
DIFERENCIJALNI RJEČNIK BAPSKO-NOVAČKOGA GOVORA

PRILOZI

Antun Bošnjaković: NOVAK–BAPSKA GODINE 1767.
Marcel Burić: CRTICE O POVIJESTI ARHEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA GRADCA U BAPSKOJ I NJEGOVIH ISTRAŽIVAČA
Slobodan Dimitrijević: GRADAC, BAPSKA SITE NÉOLITHIQUE
Vladimir P. Goss: SV. MARIJA U BAPSKOJ – PONOVO NAKON TRIDESET I PET GODINA
Sena Sekulić-Gvozdanović: C. KONTINENTALNA HRVATSKA / 1. SLAVONIJA

KAZALO IMENA
Bilješka o autoru
Bilješke o autorima priloga

Iz recenzija

Bapski abecedarij sugerira kako je središnja tema knjige mjesna povijest, a, unutar njezinih tijekova, evolucija naselja Bapska (+ naselje Novak). Riječ je o najistočnijem hrvatskom naselju prema današnjoj državi Srbiji… Već i ta činjenica djeluje kao svojevrstan “okidač” čitateljske pozornosti, imaju li se u vidu događaji u razdoblju 1991 – 1998, kada je šire vukovarsko, a i istočno hrvatsko područje bilo na udaru drugojugoslavenske i srpske agresije… Predvidljiva je posljedica takvih intencija razaranje hrvatske baštine, izgon i masovna ubojstva pučanstva te promjena imena i simboličnih mreža s pomoću kojih se oblikovao dotadašnji kulturni krajolik… Bapski abecedarij prinos je javnom znanju i istraživanju mjesnih povijesti bez kojih se valjana društvena integracija teško oblikuje. On je i svojevrstna aktualizacija pitanja o teorijskoj zastarjelosti znanstvenih modela koji tehnikama “odozgo” brišu autoktone razlike u hrvatskoj kulturnoj i socijalnoj baštini.
Dr. sc. Ivan Rogić

Bapski abecedarij je originalna i kvalitetna znanstvena analiza naselja Bapska u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Znanstveni doprinos djela očituje se u:
– originalnosti djela koje dosad u nas nije objavljeno u ovom obliku
– doprinosu literaturi o hrvatskom ruralnom području…
– bavljenju selom koje je vrijedno znanstvene analize kao bogat izvor podataka o ovom aspektu hrvatskog nacionalnog identiteta i povijesti
– visokoj razini znanstvene analize u teorijskom i empirijskom pristupu, obuhvaćajući različita područja, od povijesnog, sociološkog, filozofskog, etnološkog, antropološkog do muzikološkog, teološkog, lingvističkog…
Dr. sc. Tijana Trako Poljak

Premda je danas Bapska naselje s malo stanovnika, izrazito ostarjele dobne strukture i upitnih mogućnosti demografske, društvene i ekonomske samorevitalizacije, ono ima vrlo bogatu povijesnu, društvenu, sakralnu, jezičnu i etnodemografsku baštinu u kojoj se jasno zrcale korijeni, ali i elementi razvoja hrvatskoga kulturnoga, socijalnog i nacionalnog identiteta. Duga i kontinuirana naseljenost, modelirana je stoljećima složenim migracijskim gibanjima i demografskim promjenama koje su ostavile neizbrisivoga traga u jeziku, kulturi, običajima, načinu života, društvenim odnosima i vjeri stanovništva toga područja nekada, ali i danas. Poznavanje toga kolopleta različitih identitetskih silnica i kulturnih tragova i izričaja iznimno je važno pri razumijevanju lokalnih i zavičajnih odnosa, ali i širih perspektiva istočnoslavonskog, odnosno zapadnosrijemskog prostora. Bapski abecedarij trajnim čini već pomalo zaboravljene imaginarije o Bapskoj i njezinim stanovnicima tijekom minulih stoljeća.
Dr. sc. Dražen Živić

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština