Dr. sc. Vlado Šakić i dr. sc. Ljiljana Dobrovšak dobitnici godišnje nagrade za znanost za 2020.

Znanstvenici Instituta Pilar – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju dr. sc. Vlado Šakić i znanstvena savjetnica dr. sc. Ljiljana Dobrovšak dobitnici su godišnje nagrade za znanost na području društvenih znanosti za 2020. godinu.Obrazloženje nagrade

– HRZZ: Objavljeni dobitnici Državne nagrade za znanost za 2020. godinu, 17. 12. 2021.

Dr. sc. Vlado Šakić i dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na predstavljanju Leksikona hrvatskoga iseljeništva i manjina u prostorijama sunakladnika, Hrvatske matice iseljenika, 21. listopada 2020. godine

Leksikon hrvatskoga iseljeništva i manjina

Obrazloženje nagrade

Prof. dr. sc. Vlado Šakić i doc. dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, nagrađuju se godišnjom nagradom za znanost za značajno znanstveno dostignuće za uredničko vođenje prikupljanja građe, oblikovanja sadržaja, izrade i tiskanja djela Leiksikon hrvatskog iseljeništva i manjina, u nakladi Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Rad na pripremi Leksikona obuhvatio je više desetaka suradnika iz zemlje i četrdeset i pet zemalja diljem svijeta, prikupivši više od dvanaest tisuća natuknica različitog stupnja cjelovitosti i gotovosti. Kroz više razina uređivanja, za tisak je izlučeno gotovo tri i pol tisuće natuknica različitoga opsega, s najvažnijim informacijama o iseljeničkim i manjinskim udrugama i društvima, misijama i ustanovama, glasilima, kao i događajima koji su utjecali na iseljeničke i manjinske zajednice. Tiskani Leksikon, opsega gotovo tisuću i sto stranica, monumentalno je referentno djelo. Donosi niz potpuno novih spoznaja o hrvatskom iseljeništvu i manjinskim zajednicama, otprije poznate informacije donosi na sustavan način, međusobno ih povezujući, omogućujući bolju preglednost snalaženje u složenoj tematici. Leksikon je pionirsko djelo ne samo u kontekstu uže tematike koju obrađuje, već i u širem kontekstu hrvatske enciklopedike.

Dr. sc. Vlado Šakić

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.