Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak i dr. sc. Danijel Vojak na skupu „Trideset godina od stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu“, 8. 10. 2021.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 8. listopada 2021. organizirao je znanstveni skup „Trideset godina od stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu“ na kojem su izlaganjima sudjelovali dr. sc. Ljiljana Dobrovšak i dr. sc. Danijel Vojak

– Program: Znanstveni skup “Trideset godina od stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu”, 8. 10. 2021.

U prvoj sesiji skupa „Državljanstvo i hrvatska pravna tradicija“, koju je moderirao prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, izlagala je dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na temu Poželjni/nepoželjni državljani – Židovi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. U istoj sesiji na temu “Vječni stranci” ili iz povijesti politike vlasti u regulaciji položaja Roma na hrvatskim područjima u prvoj polovini XX. st. izlagao je dr. sc. Danijel Vojak.

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak

Dr. sc. Danijel Vojak

Također provjeri

Dr. sc. Anja Wertag na konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji; Beograd, 22.-24. 3. 2024.

Dr. sc. Anja Wertag sudjelovala je od 22. do 24. ožujka 2024. na međunarodnoj konferenciji… Pročitaj više o Dr. sc. Anja Wertag na konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji; Beograd, 22.-24. 3. 2024.