Naslovna / Novosti / Natječaji / Natječaj za radno mjesto spremačice, radni odnos na neodređeno vrijeme, 30. 4. 2019.

Natječaj za radno mjesto spremačice, radni odnos na neodređeno vrijeme, 30. 4. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranog radnog mjesta spremačica – radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– srednja stručna sprema

Uz pisanu prijavu dostavlja se:

– životopis
– dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika)
– ako kandidat ima radno iskustvo dostavlja izvadak/potvrdu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (u izvorniku) navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se razgovor. O datumu razgovora kandidati će biti obaviješteni e-poštom (u prijavi obvezno naznačiti e-adresu).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od objave. Prijave s dokazima dostavljaju se u tiskanom obliku preporučenom poštom (s naznakom „natječaj-spremačica“) na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, ili neposredno dostavom dokumenata na navedenu adresu, I. kat, soba 12.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta: www.pilar.hr

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama br. 44 od 30. 4. 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto spremačice (objava 30. 4. 2019.)

Također provjeri

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja u 2019. i 2020. godini

Marulićev trg 19/I, Zagreb. Ulaz u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Natječaj za izbor …