Natječaj za radno mjesto spremačice, radni odnos na neodređeno vrijeme, 30. 4. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranog radnog mjesta spremačica – radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– srednja stručna sprema

Uz pisanu prijavu dostavlja se:

– životopis
– dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika)
– ako kandidat ima radno iskustvo dostavlja izvadak/potvrdu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (u izvorniku) navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se razgovor. O datumu razgovora kandidati će biti obaviješteni e-poštom (u prijavi obvezno naznačiti e-adresu).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od objave. Prijave s dokazima dostavljaju se u tiskanom obliku preporučenom poštom (s naznakom „natječaj-spremačica“) na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, ili neposredno dostavom dokumenata na navedenu adresu, I. kat, soba 12.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta: www.pilar.hr

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama br. 44 od 30. 4. 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto spremačice (objava 30. 4. 2019.)

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb