Objavljena studija KULTURA SJEĆANJA IZMEĐU EMOCIJA I INSTITUCIJA

Kao 35. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Matea Žanića KULTURA SJEĆANJA IZMEĐU EMOCIJA I INSTITUCIJA: Reprezentiranje Vukovarske bitke od 1991. do 2016.

O srpskom razaranju Vukovara 1991. napisana je raznolika i brojna literatura, no malo je radova koji teže podvrgnuti strožijoj znanstvenoj analizi genezu samog procesa sjećanja te njegove unutrašnje transformacije. Po tomu se ova knjiga bitno razlikuje od množine drugih. – Prof. dr. sc. Ivan Rogić

Mateo Žanić
KULTURA SJEĆANJA IZMEĐU EMOCIJA I INSTITUCIJA: Reprezentiranje Vukovarske bitke od 1991. do 2016.
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 35. – 256 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb, 2017.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Uvod

1. MODERNOST I KULTURA SJEĆANJA
1.1. Aspekti kulture sjećanja
1.1.1. Komunikacijski aspekti kulture sjećanja
1.1.2. Identifikacijski aspekti kulture sjećanja
1.2. Modernost i društveno prenošenje sjećanja kulturom
1.3. Uzmaci prošlosti u modernosti
1.3.1. Dinamika sjećanja i zaborava ili kako se brišu i potiskuju tragovi prošlosti
1.3.2. Relativizacija prošlosti. Odmjeravanje suprotstavljenih sjećanja
1.3.3. Sjećanja i njihovo prevrednovanje. Između sakralizacije i profanizacije (birokratizacije i spektakularizacije) prošlosti
1.4. Istraživanje kulture sjećanja

2. SJEĆANJE NA VUKOVAR: OD OKUPACIJE DO MIRNE REINTEGRACIJE
2.1. Rat u Hrvatskoj i njegove posljedice
2.1.1. Vukovarska bitka – uzroci i tijek
2.1.2. Logori i progonstvo (1991. – 1996.)
2.1.3. Razdoblje mirne reintegracije (1996. – 1998.)
2.2. Kultura sjećanja u progonstvu
2.2.1. Narativizacija sjećanja
2.2.2. Vizualizacija sjećanja
2.2.3. Materijalizacija sjećanja
2.2.4. Izvođenje sjećanja
2.3. Razmatranje odnosa vukovarske kulture sjećanja i resimbolizacije nacionalnog okvira devedesetih

3. VUKOVAR OD 1998. DO 2016.
3.1. Generacija koja je iznijela povratak i glavni društveni procesi u gradu nakon 1998.
3.2. Oblikovanje kulture sjećanja u godinama nakon povratka
3.2.1. Narativizacija sjećanja
3.2.2. Vizualizacija sjećanja
3.2.3. Materijalizacija sjećanja. Obnova „Grada heroja“
3.2.3.1. Obnova ključnih simbola grada
3.2.3.2. Vodotoranj i zgrada Grand hotela/Radničkog doma
3.2.3.3. Gradnja novih spomenika
3.2.4. Izvođenje sjećanja. Posjeti mjestima sjećanja i organiziranje Kolone sjećanja
3.2.4.1. Domovinski rat i njegovo obilježavanje u Vukovaru
3.2.4.2. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
3.3. Sjećanje na Vukovarsku bitku i nacionalni okvir u novom stoljeću

4. ZAKLJUČAK

Prilozi

Literatura
Ilustracije
Sažetak
Summary
O autoru
About the Author


Iz recenzija

Autor je poduzeo istraživanje s ciljem da na temelju slučaja Vukovara ispita dinamiku društva i kulture sjećanja. Autorovo se istraživanje ne samo oslanja na metodologijske i koncepcijske zasade vrlo razvijene poddiscipline kolektivnog pamćenja i sjećanja, nego joj i značajno doprinosi na jednom recentnom i još uvijek socijalno i politički živom pitanju. Znanstveni doprinos djela je trostruk: prvo, ogroman materijal prikupljen je na jednom mjestu i tako je postao dostupan i drugim istraživačima; drugo, na jednom važnom primjeru pokazano je kako nastaje kolektivno pamćenje, tko ga oblikuje i u kojem interesu te kako ono djeluje na užu i širu zajednicu; i treće, pokazano je na koji način treba analizirati diskurs kako bi se došlo do temelja različitih socijalnih politika.

Prof. dr. sc. Ozren Žunec

Predmet istraživanja u ovoj su knjizi sjećanje na Vukovar 91. i modusi reprezentacije. O srpskom razaranju Vukovara 1991. napisana je raznolika i brojna literatura, no malo je radova koji teže podvrgnuti strožijoj znanstvenoj analizi genezu samog procesa sjećanja te njegove unutrašnje transformacije. Po tomu se ova knjiga bitno razlikuje od množine drugih. Bitno obilježje knjige autorova je težnja k cjelovitosti analize: autor se upušta u evidenciju i analizu različitih načina i komunikacijskih okvira reprezentacije Vukovara 91. i selekcije sržnih simbola.

Prof. dr. sc. Ivan Rogić

 

Također provjeri

Poziv na predavanje: Sve je to prevara! – Zašto teorije zavjere polariziraju i radikaliziraju ljude? Zagreb, 20. 6. 2024.

U Institutu Pilar 20. lipnja 2024. (četvrtak) u 18 sati prof. Jan Willem van Prooijen… Pročitaj više o Poziv na predavanje: Sve je to prevara! – Zašto teorije zavjere polariziraju i radikaliziraju ljude? Zagreb, 20. 6. 2024.