Objavljena knjiga ZAGREB U POSTINDUSTRIJSKO DOBA

Kao 25. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Filipa Majetića ZAGREB U POSTINDUSTRIJSKO DOBA. – Osim znanstvenog doprinosa području sociologije koje nije u Hrvatskoj dovoljno istraženo, knjiga predstavlja i vrijedan praktični doprinos kao referentno djelo za izradu razvojnih strategija. – Iz recenzija

PostZG nasl

Temeljni je cilj knjige istražiti ima li stanovništvo Zagreba neka od ključnih obilježja postindustrijskog društva… Rezultati istraživanja otkrivaju kako ključna obilježja izloženih društvenih promjena na području Zagreba odgovaraju nekim važnijim obilježjima društva u postindustrijsko doba… – Iz Sažetka

Filip Majetić
ZAGREB U POSTINDUSTRIJSKO DOBA
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 25.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015. – Str. 224.
ISBN 978-953-7964-22-1

Omot | Impresum | Sadržaj | Iz recenzija

 
Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

1. UVOD
1.1. Predmet istraživanja i ciljevi rada
1.2. Struktura rada

2. POSTINDUSTRIJSKO DRUŠTVO
2.1. Dolazak postindustrijskog društva
2.2. Obilježja postindustrijskog društva
2.2.1. Klasa informacijskog rada
2.2.2. Nova podjela rada
2.2.3. Nematerijalna proizvodnja

3. HRVATSKA IZMEĐU INDUSTRIJSKOG I POSTINDUSTRIJSKOG DOBA
3.1. Socijalistička modernizacija
3.2. Postsocijalistička modernizacija

4. SOCIOEKONOMSKI RAZVOJ ZAGREBA
4.1. Zagreb od početaka do kraja Drugog svjetskog rata
4.2. Socijalistička i postsocijalistička modernizacija
4.2.1. Socijalistička modernizacija
4.2.2. Postsocijalistička modernizacija

5. TRANSFORMACIJA OBRAZOVNE I EKONOMSKE STRUKTURE STANOVNIŠTVA ZAGREBA
5.1. Metodološke napomene
5.1.1. Izvori podataka
5.1.2. Metoda istraživanja
5.1.3. Indikatori promjene u obrazovnoj i ekonomskoj strukturi stanovništva
5.1.4. Teritorijalni obuhvat istraživanja
5.1.4.1. Teritorijalni obuhvat užeg područja Zagreba
5.1.4.2. Teritorijalni obuhvat administrativnog Zagreba
5.1.5. Ostale metodološke napomene
5.2. Hipoteze
5.3. Transformacija obrazovne strukture stanovništva Zagreba
5.3.1. Struktura stanovništva na užem području Zagreba prema školskoj spremi i spolu
5.3.2. Struktura stanovništva na području administrativnog Zagreba prema školskoj spremi i spolu
5.4. Transformacija ekonomske strukture stanovništva Zagreba
5.4.1. Struktura stanovništva u zemlji prema aktivnosti i spolu
5.4.1.1. Struktura stanovništva u zemlji na užem području Zagreba prema aktivnosti i spolu
5.4.1.2. Struktura stanovništva u zemlji na području administrativnog Zagreba prema aktivnosti i spolu
5.4.2. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji prema djelatnosti i spolu
5.4.2.1. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na užem području Zagreba prema djelatnosti i spolu
5.4.2.2. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na području administrativnog Zagreba prema djelatnosti i spolu
5.4.3. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji prema zanimanju i spolu
5.4.3.1. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na užem području Zagreba prema zanimanju i spolu
5.4.3.2. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na području administrativnog Zagreba prema zanimanju i spolu

6. TRANSFORMACIJA EKONOMSKE I OBRAZOVNE STRUKTURE OSOBA ZAPOSLENIH NA PODRUČJU ZAGREBA
6.1. Metodološke napomene
6.1.1. Izvor podataka
6.1.2. Vremenski i teritorijalni obuhvat istraživanja
6.1.3. Metoda istraživanja
6.1.4. Indikatori promjene u obrazovnoj i ekonomskoj strukturi zaposlenih na području Zagreba
6.1.5. Ostale metodološke napomene
6.2. Hipoteze
6.3. Transformacija ekonomske strukture zaposlenih na području Zagreba
6.3.1. Struktura zaposlenih osoba prema djelatnosti i spolu
6.4. Transformacija obrazovne strukture zaposlenih na području Zagreba
6.4.1. Struktura zaposlenih osoba prema stupnju stručnog obrazovanja

7. ZAKLJUČAK

Literatura
Sažetak
Summary
O autoru
About the Author

>>> Puni tekst knjige

 
Iz recenzija

Osim znanstvenog doprinosa području sociologije koje nije u Hrvatskoj dovoljno istraženo, knjiga Filipa Majetića predstavlja i vrijedan praktični doprinos kao referentno djelo za izradu razvojnih strategija. O uvažavanju interdisciplinarnog pristupa svjedoči i literatura iz različitih znanstvenih područja, pa tako osim sociološke, autor koristi i reference iz područja ekonomije, povijesti i geografije. Stoga se može očekivati da će knjiga postati referentno djelo za sociologe, ali i za druge struke koje su zainteresirane za ovo područje istraživanja.

Prof. dr. sc. Anka Mišetić

Djelo je vrijedan prinos istraživanju ne samo urbane transformacije Zagreba, nego i cijeloga hrvatskog društva. Naime, transformacija društvene podjele rada ima snažan utjecaj na promjene u velikom broju društvenih podsustava, a s obzirom na to da je Zagreb zbog dominantnog položaja unutar Hrvatske ishodište tih transformacijskih procesa u nacionalnim okvirima, te se promjene reflektiraju i na hrvatsko društvo u cjelini. S obzirom na nedostatak radova iz ovog područja, ponuđeni teorijski i empirijski uvidi od iznimne su važnosti te čine knjigu Zagreb u postindustrijsko doba jedinstvenom u hrvatskim okvirima.

Dr. sc. Geran-Marko Miletić

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština