Knjiga dr. sc. Trogrlića o represiji prema Katoličkoj crkvi u Istri 1945.-1971.

U sunakladništvu Državnog arhiva u Pazinu i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula objavljena je knjiga višeg znanstvenog suradnika i voditelja Područnog centra Pula dr. sc. Stipana Trogrlića REPRESIJA JUGOSLAVENSKOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA PREMA KATOLIČKOJ CRKVI U ISTRI 1945.-1971.

Represija-nasl

U knjizi se, metodologijom povijesne znanosti, nastoji odgovoriti na istraživačko pitanje: Koje je represivne mehanizme koristio jugoslavenski komunistički režim protiv Katoličke crkve u Istri te koji su uzroci i posljedice tih mjera za samu Crkvu, ali i za crkveno-državne, kao i cjelokupne duštvene odnose?

Stipan Trogrlić
REPRESIJA JUGOSLAVENSKOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA PREMA KATOLIČKOJ CRKVI U ISTRI 1945.-1971.
Državni arhiv u Pazinu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula
Pazin 2014. – Str. 412.
ISBN 978-953-7640-21-7; ISBN 978-953-7964-15-3

Omot / Impresum / Kazalo / O autoru / Riječ urednika

 

Kazalo

Omot / Impresum / Kazalo

Riječ urednika
Uvod
Istra – međuratni i ratni nacionalno-politički okvir (1920.-1945.)

I. DRŽAVNA POLITIKA “MRKVE I BATINE” PREMA CRKVI U ISTRI 1945.-1947.
Između represije i modusa vivendi 1945.-1946.
Godina 1947. reduciranje suradnje na račun represije
Zbivanja za vrijeme krizme u kolovozu 1947.
Agrarna reforma u sustavu represije

II. IZGRADNJA SUSTAVA REPRESIJE 1947.-1952.
U žrvnju prozivkâ, represivnih mjera i sudskih procesa
Društvo svećenika sv. Ćirila i Metoda
Novi udar na crkvenu imovinu
Razni oblici i metode ometanja pastoralnoga rada

III. FUNKCIONIRANJE SUSTAVA REPRESIJE 1952.-1960.
Prekid diplomatskih odnosa FNRJ sa Sv. Stolicom
Crkva u Istri nakon prekida diplomatskih odnosa
Sudski proces bogoslovima Visoke teološke škole u Rijeci
Biskupsko sjemenište i gimnazija u Pazinu – od miljenika do prognanika

IV. IZNEVJERENE NADE I OČEKIVANJA 1960.-1971.
Stari slučajevi i isprobane metode
Rušenje, zatvaranje i onemogućivanje gradnje crkava
Pod budnim okom čuvara društveno-političkog uređenja
Katolička crkva u Istri i Hrvatsko proljeće 1971./1972.

Zaključak
Popis kratica
Popis izvora i literature
Kazalo osobnih imena
Kazalo toponima
Sažetak
Summary
Riassunto
Bilješka o autoru

 
Iz Riječi urednika

Već sama podjela knjige i naslovi poglavlja otkrivaju nedovoljno poznatu činjenicu da se nedavna povijest represije Katoličke crkve u Istri od strane komunističkog režima zaoštrava ili ublažuje, pojačava ili smanjuje u odnosu na dva ključna događaja, događaja mučeništva. Miroslav Bulešić i kardinal Alojzije Stepinac, svojim tragičnim sudbinama, bitno su utjecali na odnose Crkve i ondašnjeg režima, ne samo u Istri nego u cijeloj ondašnjoj Hrvatskoj. U ozračju nedavnog proglašenja blaženim Miroslava Bulešića ova knjiga izlazi u trenutku kada se osjeća potreba znanstvenog rasvjetljavanja njegove žrtve i uvažavanja njezinog značaja. To je do sada višestruko učinjeno u odnosu na područje crkvenoga i religioznoga života, ali nedovoljno u odnosu na politička zbivanja u Istri. U tom smislu ova knjiga predstavlja značajan doprinos…

Josip Grbac

>>> Predstavljanje knjige o represiji prema Katoličkoj crkvi u Istri 1945.-1971.

>>> PODRUČNI CENTAR PULA

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština