LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA – Poziv na suradnju


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, temeljem narudžbe i uz suradnju Hrvatske matice iseljenika, radi na projektu izrade Leksikona hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina. Na suradnju se pozivaju sva društva, pojedinci, udruge i svi drugi koji djeluju u iseljeništvu, odnosno među pripadnicima hrvatske manjine da šalju svoje podatke na adresu Instituta – Predstavljanje Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina na Hrvatskom iseljeničkom kongresu, 23.-26. lipnja 2014. / Zbornik HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA

 

Naziv projekta

LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA

Voditelj

dr. sc. Vlado Šakić

Zamjenica voditelja

dr. sc. Ljiljana Dobrovšak
ljiljana.dobrovsak@pilar.hr leksikon@pilar.hr tel. +385 1 4886 804

Konzultantski tim

dr. sc. Ivan Čizmić
dr. sc. Ivan Rogić
dr. sc. Marin Sopta

Voditelji dionica

Hrvatske manjine u susjednim zemljama i hrvatsko iseljeništvo dr. sc. Ljiljana Dobrovšak ljiljana.dobrovsak@pilar.hr
Željko Brguljan (Crna Gora)
Hrvati u Sjedinjenim Američkim Državama dr. sc. Danijel Vojak; Filip Tomić  danijel.vojak@pilar.hrfilip.tomic@pilar.hr
Hrvati u Australiji i Novom Zelandu  Ivan Hrstić ivan.hrstic@pilar.hr
Hrvati u Kanadi  Filip Majetić filip.majetic@pilar.hr
Hrvati u Južnoj Americi  dr. sc. Ivana Žebec Šilj ivana.zebec@pilar.hr
Hrvati u Njemačkoj  Aleksandra Brnetić aleksandra.brnetic@snafu.de
Hrvati u Austriji  Ivan Brlić ivan.brlic@pilar.hr
Hrvati u Francuskoj  Mauricij Frka Petešić
Hrvati u Norveškoj Ivan Poljac

Stalni suradnici

Željko Brguljan Jakov Žižić  Eduard Hamer  Darko Mažuranić   Ivana Andrić Penava

Stručni suradnici

Slaven Kale slaven.kale@hrstud.hrslaven.kale@pilar.hr
Neven Bošnjaković  neven.bosnjakovic@pilar.hr

Dosadašnji suradnici

Bruna Esih (voditeljica dionice iseljeništvo do 1. 5. 2011.) Nenad Pokos Darjan Godić Ana Jura (Zujić) Boris Kukić Blaženka Krajina Castilia Grgin Manea Dragan Nimac Domagoj Zovak Eduard Hemar Eva Salopek Đuro Franković Ivana Bendra Ivana Mudronja Ivana Rukavina Jasna Ćurković Silva Kramer Lovorka Čoralić Leo Juko Vanja Lukić Mario Bara Marin Beroš Marko Fuček Maja Katušić Marijan Lipovac Maja Lozo Marija Pandžić Melita Suljanović Marija Šerić Martina Šestić Mateo Žanić Petar Macut Petra Platužić Saša Bodulica Sabina Galeković Stipe Kljajić Ilija Šutalo Tamara Prevendar Vlatka Dugački Vlatka Leskovec Zlatko Hasanbegović Zlatko Žužić Željko Holjevac

Više od 3500 jedinica

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, temeljem narudžbe i uz suradnju Hrvatske matice iseljenika, radi na projektu izrade Leksikona hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina. U projekt su kao suradničke institucije uključeni i Leksikografski zavod Miroslav Krleža te Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Ostale relevantne institucije iz Hrvatske i inozemstva koje mogu pripomoći visokoj razini izvedbe ovog zahtjevnog i odgovornog projekta također se u pojedinim fazama pozivaju na suradnju. Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina obuhvatit će više od 3500 bibliografskih jedinica u koje ulaze biografije značajnih pojedinaca koji su djelovali u iseljeništvu i među hrvatskim manjinama, društva, novine, pojmovi i dr.

Voditelj projekta je prof. dr. sc. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta Ivo Pilar, a u menadžmentu projekta sudjeluju ugledni hrvatski znanstvenici i stručnjaci u području migracija.

Ciljevi projekta

Pet je temeljnih ciljeva ovog projekta:

1. Prikupljanje i analiza svih reprezentativnih djela u Hrvatskoj i svijetu o iseljenoj Hrvatskoj i hrvatskim manjinama.
2. Pronalaženje i prikupljanje novih i nepoznatih izvora informacija (kao što su privatne zbirke i pismohrane) u Hrvatskoj i svijetu, kao i njihova analiza.
3. Organiziranje prigodnih znanstveno-stručnih skupova u Hrvatskoj i zemljama s brojnijom iseljeničkom i manjinskom populacijom na kojima će se raspraviti bitni sadržaji povezani s izradbom Leksikona.
4. Prema modelu abecedarija, koji su izradili znanstvenici uključeni u projekt, opisivanje svih relevantnih osoba, organizacija, institucija, društava, zajednica, događaja i dr.
5. Uređivanje tekstova i priprema za tisak Leksikona.

Baza podataka

Stručnjaci s Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Instituta Ivo Pilar kreirali su bazu podataka prilagođenu navedenim zahtjevima. Nakon višemjesečnog usavršavanja baze podataka možemo se pohvaliti do sada najpreciznijom i najmodernijom bazom koja omogućuje unos iznimno velikog broja informacija o hrvatskom iseljeništvu i hrvatskim manjinama, a koje se po različitim kriterijima vrlo jednostavno i sustavno mogu prikupljati, pretraživati, koristiti u radu i poslužiti kako ovom tako i drugim, budućim projektima vezanim uz hrvatsko iseljeništvo i manjine.

Poziv na suradnju

Na suradnju pozivamo sva društva, pojedince, udruge i sve druge koji djeluju u iseljeništvu, odnosno među pripadnicima hrvatske manjine da nam šalju svoje podatke na adresu Instituta: Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19/I, 10000 Zagreb ili na mail: leksikon@pilar.hr

Imaginarni primjeri

Ivanović, Ivan (Ivankovci, 1.1.1900. – Ivankovci, 2.2.2002.), povjesničar. Osnovnu školu završio 1914. u Ivankovcima, a 1918. gimnaziju u Vinkovcima. Nakon toga odlazi u SAD gdje postaje aktivan u političkom i društvenom životu hrvatske emigracije. U Bostonu je 1935. osnovao Ivankovački zavičajni klub. 1936. bio je jedan od urednika Glasa Ivankovaca u SAD-u. Nakon 1945. istaknuo se kao član raznih hrvatskih emigrantskih političkih stranaka i kao potpisnik peticije za priznanje Hrvatske u SAD-u (1989.). Nakon uspostave samostalne Hrvatske vraća se u Ivankovce gdje do smrti radi kao književnik. Dj:…………… Izv:…………………

Buna hrvatskih rudara u Chicagu (XX. st.). Zbog teških uvjeta rada i neredovite isplate plaće većina hrvatskih rudara u rudniku Gold štrajkala je od rujna 1901. do svibnja 1902. Za vrijeme štrajka stradalo je sedam Hrvata, od čega su dvojica bili ubijeni u sukobu s policijom. Taj događaj neki smatraju prvim sindikalnim organiziranjem Hrvata u SAD-u. Izv…………………

Glas Ivriga (Ivrig, Srbija, XX. st.). Novine je 1938. pokrenuo Nikola Nikolić, koji ih je uređivao do 1941. Za vrijeme Drugog svjetskog rata nisu izlazile, a ponovno ih je pokrenuo Petar Petrović 1953. Ubrzo postaju jedno od najvažnijih glasila Hrvata iz Srbije te se oko njih stvara „Ivrigova intelektualna škola“. Redovito izlaze do danas, a glavni urednik je Petar Petrović ml. Izv…………………

>>> Predstavljanje Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina na Hrvatskom iseljeničkom kongresu, 23.-26. lipnja 2014.

>>> Zbornik HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština