Godišnja nagrada za znanost dr. sc. Ljiljani Kaliterna Lipovčan

Znanstvena savjetnica i izvanredna profesorica dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan dobitnica je godišnje državne nagrade za znanost za 2008. u području društvenih znanosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske objavilo je 3. srpnja 2009. imena laureata državne nagrade za znanost za 2008. godinu [Dobitnici]. Godišnju nagradu u području društvenih znanosti dobila je izvanredna profesorica i znanstvena savjetnica Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan zajedno sa znanstvenim savjetnikom Instituta za javne financije u Zagrebu dr. sc. Predragom Bejakovićem.

eqls_w Naslovna stranica nacionalnog izvješća Kvaliteta življenja u Hrvatskoj izrađenog i objavljenog u sklopu istraživačkog projekta Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta „Monitoring kvalitete življenja u Europi“

Pomoćnica ravnatelja i voditeljica Centra za istraživanje kvalitete življenja Instituta „Ivo Pilar“ dr. sc. Kaliterna Lipovčan nagradu je dobila za nacionalno izvješće Kvaliteta življenja u Hrvatskoj, izrađeno u sklopu istraživačkog projekta Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta Monitoring kvalitete življenja u Europi.

Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta [European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions] autonomno je tijelo Europske unije utemeljeno sa zadaćom provedbe poredbenih istraživanja te osiguranja pouzdanih znanja i spoznaja ključnim akterima u oblikovanju europskih socijalnih i radnih politika. U tu svrhu Zaklada je pokrenula program European Quality of Life Survey za zemlje članice Europske unije i njezine kandidatkinje kao jedinstven istraživački alat za praćenje i analizu najvažnijih aspekata kvalitete življenja u međunarodnoj perspektivi.

Glavni su ciljevi hrvatskoga nacionalnog istraživanja bili stjecanje uvida u postojeća statistička i ostala istraživanja i analize te izrada međunarodno usporedivoga nacionalnog izvješća s ključnim nalazima o kvaliteti življenja u Hrvatskoj.

U izvješću su obrađeni ključni nalazi u sljedećim područjima:

Ekonomska situacija kućanstava
Stanovanje i lokalno okruženje
Zapošljavanje i obrazovanje
Zdravlje, zdravstvena zaštita i pristup zdravstvenim uslugama
Kućanstva i veličina i struktura obitelji
● Ravnoteža rada i življenja
Subjektivno blagostanje
Percepcija kvalitete društva
Kvaliteta života nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj

Na kraju izvještaja dane su smjernice (policy pointers) za političko djelovanje na području unapređenja kvalitete življenja u Republici Hrvatskoj.

Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan voditeljica je znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja u sklopu programa Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni aspekti.

Znanstvena biografija
Znanstvena bibliografija
– Projekt: Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja
– Iz tiska: Hrvatski san (Forbes); Jesu li Hrvati sretni? (Matica); Hrvatska industrija sreće (Jutarnji list)
– Prezentacija: Kvaliteta življenja, sreća i životno zadovoljstvo hrvatskih građana

Također provjeri

Sretan i blagoslovljen Uskrs 2024. godine!