Održan skup Sigurnost i obrana RH u euroatlanskom kontekstu


Interdisciplinarni znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Annales Pilar 2009., na temu Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu, održan je 21. i 22. svibnja 2009. godine u Zagrebu na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

dsc01114b dsc01116a

Fotogalerija…

Skup Annales Pilar 2009., deseti u nizu, organizirao je Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Institutom za istraživanje i razvoj obrambenih sustava (MORH).

Na skupu su održana dvadeset i tri izlaganja unutar pet tematskih sjednica: Suvremeni sigurnosni i obrambeni koncepti u Europi, Sigurnosne prijetnje, terorizam i upravljanje krizama, Političko vojne integracije (NATO) i vojna diplomacija, Demografski aspekti sigurnosti & Oružane snage i mediji te
Oružane snage i društvo na početku 21. stoljeća – aspekti.

Osobit doprinos kvaliteti ovogodišnjeg skupa činilo je sudjelovanje i suradnja autorica i autora iz niza civilnih (znanstvenih, visokoškolskih, državnih) te vojnih institucija i tijela iz Hrvatske i inozemstva.

 

ann-09-depl

ANNALES PILAR 2009.

Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu
Security and Defence of the Republic of Croatia in the Euro-Atlantic Context       
21. – 22. 5. 2009.
Institut društvenih znanosti IVO PILAR
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/1

Poziv za sudjelovanje 
 Program skupa (pdf)

 


PROGRAM SKUPA

ČETVRTAK/THURSDAY, 21. 5. 2009.


9.00 Riječi dobrodošlice i pozdravi

9.45 Otvaranje skupa

I. SJEDNICA

Suvremeni sigurnosni i obrambeni koncepti u Europi
(moderatori: Armano Srbljinović i Vine Mihaljević)

10.00 Dario Matika i Armano Srbljinović
(Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava, MORH)
Nacionalna sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euro-atlantskom kontekstu
National Security and Defence of the Republic of Croatia in the Euro-Atlantic Context

10.15 Hartmut Philippe
(Europe Office /PA1/ of the German Bundestag)
Croatia and Western Security – A German Perspective
Hrvatska i sigurnost Zapada – njemački pogled

10.30 Sandro Knezović i Iva Kornfein
(Institut za međunarodne odnose, Zagreb)
Europska Unija kao globalni čimbenik sigurnosti i važnost stabilnosti regije Jugoistočne Europe
EU as a Future Global Security Factor and the Relevance of SEE Region Stability

10.45 Marinko Lozančić
(Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski”)
Sigurnosni izazovi Republike Hrvatske u euro-atlantskom geostrategijskom kontekstu
Security Challenges Facing the Republic of Croatia in the Euro-Atlantic Geostrategic Context

11.00 Stjepan Domjančić
(Uprava za obrambenu politiku, MORH)
Strateška razvojna vizija obrambenog sustava: konceptualizacija u hrvatskim uvjetima
Strategic Developmental Vision of the Defence System: Conceptualisation in Croatian conditions

11.15 Rasprava

11.45 Predah uz osvježenje

II. SJEDNICA

Sigurnosne prijetnje, terorizam i upravljanje krizama
(moderatori: MarinkoOgorec i Boris Mlačić)

12.15 Josip Esterajher
(Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost)
Globalne prijetnje i promjene odnosa moći
Global Threats and Changes in Power Relations

12.30 Mirko Bilandžić
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju)
Terorizam kao (ne)efikasna strategija: iskustva za Hrvatsku kao članicu Antiterorističke koalicije i Odbora za protuterorizam VS UN-a
Terrorism as an (in)Effective Strategy: the Experience of Croatia as a Member of the UN Anti-terrorist Coalition and SC Counter-Terrorism Committee

12.45 Marijan Barić
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
Promjene u protuterorističkim mjerama na razini Europske Unije nakon terorističkog napada 9. rujna te primjeri VelikeBritanije, Njemačke i Francuske
Changes in the EU Counter-terrorism Measures after the 9/11 Terrorist Attacks: UK, Germany and France

13.00 Marko Vučak i Anto Zelić
(Služba za obrambenu politiku i planiranje, MORH)
Suvremeni pristupi kriznom upravljanju
Modern Approaches to the Emergency Management

13.15 Rasprava

13.45 Stanka za ručak

III. SJEDNICA

Političko-vojne integracije (NATO) i vojna diplomacija
(moderatori: Gabrijela Sabol i Tomislav Smerić)

14.45 Tomo Radičević
(Služba za obrambenu politiku i planiranje, MORH)
Hrvatsko djelovanje u NATO-u – Strateški sigurnosni aspekti
Croatia’s Engagement in NATO – Strategically Important Security Aspects

15.00 Sabina Županc
(Uprava za obrambenu politiku, MORH)
Provincijski rekonstrukcijski tim (PRT) u Afganistanu: što se krije u pozadini?
Provincial Reconstruction Team (PRT) in Afghanistan: What is Hidden in Background?

15.15 Ines Sabotič
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
Pogled na Republiku Hrvatske kroz on-line dokumente NATO-a od 1991. do 2008. godine
A View to the Republic of Croatia through NATO On-line Documents from 1991 to 2008

15.30 Marinko Ogorec
(Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava, MORH)
Hrvatska vojna diplomacija u sustavu kolektivne sigurnosti
Croatian Military Diplomacy in the System of Collective Security

15.45 Rasprava

16.15 Predah uz osvježenje

IV. SJEDNICA

Demografski aspekti sigurnosti & Oružane snage i mediji
(moderatori: Gabrijela Sabol i Tomislav Smerić)

16.30 Dražen Živić
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Vukovar)
Demografski resursi kao čimbenik sigurnosti i obrane Republike Hrvatske
Demographic Resources as a Factor of Security and Defence of the Republic of Croatia

16.45 Nenad Pokos
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
Roko Mišetić
(Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)
Temeljni demografski pokazatelji hrvatskog prigraničnog pojasa
Basic Demographic Indicators of the Croatian Border Belt

17.00 Darko Marinac
(Zagreb)
Oružane snage i mediji
Armed Forces and Media

17.15 Boris Mlačić
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
Roko Mišetić
(Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)
Analiza sadržaja hrvatskoga tiska o Hrvatskoj vojsci 1991.-2006.: deskriptivni i evaluativni aspekti
Content Analysis of the Croatian Press Related to the Croatian Army 1991-2006: Descriptive and Evaluative Aspects

17.30 Rasprava

PETAK/FRIDAY; 22, 5, 2009,


V. SJEDNICA

Oružane snage i društvo na početku 21. stoljeća – aspekti
(moderatori: Caroline Hornstein Tomić i Renata Franc)

9.00 Ivana Ferić i Tomislav Smerić
 (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
Ponos na oružane snage kao element konfiguracije nacionalnog ponosa
Pride in Armed Forces as a Configurative Element of National Pride

9.15 Petra Rodik
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju)
Renata Franc, Ines Sučić
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
Ratnička i mirotvorna uloga kao aspekti identiteta časnika OS RH
The Warrior and the Peacekeeper Roles as the Aspects of CAF Officers’ Identity

9.30 Željko Heimer
(Zapovjedno operativno središte GS OSRH)
Tipizacija ratnih zastava postrojbi kao temelj za proučavanje identiteta OSRH
Typisation of Unit War Flags as a Basis for Studying Identity of the Croatian Armed Forces

9.45 Predah uz osvježenje

10.00 Reinhard C. Meier-Walser
(Head of the Academy for Current Affairs, Hanns Seidel Foundation, Vice President EALlZ, Lecturer in International Relations, Universities of Munich and Regensburg)
Nuclear Security Threats in the 21st Century – is Deterrence Still Possible?
Nuklearne sigurnosne prijetnje u 21. stoljeću – je Ii odvraćanje još uvijek moguće?

10.15 Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Vlado Šakić i Josip Burušić
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
Kako žive hrvatski vojnici? Zadovoljstvo osobnim i nacionalnim područjima kod skupine časnika OS RH
How do Croatian Soldiers Live? Satisfaction with Various Aspects of Personal and National Life in the Sample of CAF Officers

10.30 Vladislav Hinšt
(Služba za obrambenu politiku i planiranje, MORH)
PPBS kao okvir uspostavljanja demokratskog nadzora oružanih snaga
PPBS as a Framework for the Establishment of Democratic Control of Armed Forces

10.45 Tomislav Smerić i Gabrijela Sabol
(Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
Privatne vojne kompanije – Vojno poduzetništvo na početku dvadeset prvog stoljeća
Private Military Companies – Military Entrepreneurship at the Beginning of the Twenty-First Century

11.00 Rasprava

11.30 Zatvaranje skupa

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR
Renata Franc, Rašeljka Krnić, Dario Matika, Anka Mišetić, Boris Mlačić, Marinko Ogorec, Željka Pavić-Glivetić, Stanko Rihtar, Ivan Rogić, Gabrijela Sabol, Ivana Šakić, Vlado Šakić, Mirko Šundov, Sara Uršić, Tomislav Smerić (predsjednik)

ORGANIZATOR
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
u suradnji s
Institutom za istraživanje i razvoj obrambenih sustava, MORH

Također provjeri

Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 8. travnja 2024. na središnjoj svečanosti obilježavanja Svjetskog dana… Pročitaj više o Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.