Ines Sučić

Ines Sučić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Ines
Prezime:
Sučić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viša znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
19/I
Broj telefona:
+385 1 4886 819
E-mail adresa:
ines.sucic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila 11 znanstvenih radova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241134

Projekti:

Suradnica na projektima:
1. projekti trajne istraživačke djelatnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH:
1.1. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (od 2007. godine, voditelj prof. dr. sc. Vlado Šakić)
1.2.  Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup (2002 - 2007, voditelj prof. dr. sc. Vlado Šakić)
1.3. Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena (2000 - 2002, voditelj prof. dr. sc. Slavko Sakoman)

2. znanstveni međunarodni projekti:
2.1. COST- IS1106 Offender Supervision in Europe (2012-2016)
2.2. COST- A18 Comparing the Dynamic of Violence in European Countries (2000-2003).

3. domaći i međunarodni projekti Instituta Pilar za treće naručitelje:
3.1. Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement (MY PLACE, 2011 - 2014, FP7, voditelj u RH dr. sc. Benjamin Perasović)
3.2. The visibility and public perception of CSOs in Croatia (2012., voditeljica dr. sc. Renata Franc)
3.3. External evaluation of the UNICEF project For safe and enabling environment in schools (2012., voditeljica dr. sc. Andreja Brajša Žganec)
3.4. The visibility and public perception of CSOs in Croatia (2012., voditeljica dr. sc. Renata Franc)
3.5. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (2007–2010, voditelj prof. dr. sc. Vlado Šakić)
3.6. Pilarov barometar hrvatskog društva (2008., voditeljica prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan)
3.7. Vrednovanje eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS) (2005–2006, voditelj prof. dr. sc. Vlado Šakić)
3.8. Raširenost i obilježja diskriminacije na hrvatskom tržištu rada (2010., voditeljica dr. sc. Renata Franc
3.9. Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku (2006-2007, 2009-2012, voditeljica dr. sc. Saša Borić)

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2000.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2011.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Forenzička psihologija, rizična i antisocijalna ponašanja
Znanstveni interesi:

Svjedočenje, strah od kriminala, probacija

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 15 međunarodnih i 7 domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

članica Hrvatske psihološke komore.

Nastavna djelatnost:

Nositeljica kolegija Forenzičke psihologija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade i priznanja u području znanosti: