Rebeka Mesarić Žabčić

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Rebeka
Prezime:
Mesarić Žabčić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Demografija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Naslovno zvanje docenta
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
5
Broj telefona:
+385 1 4886 805; 098/203340
E-mail adresa 1:
Rebeka.MesaricZabcic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
1
Uredničke knjige:
1
Radovi u međunarodnim bazama:
21
Radovi u zbornicima sa skupova:
17
Poglavlja u knjigama:
12
Ostalo:
27
Poveznice:
Domaći projekti:
2000.-2002.: Hrvatska dijaspora. - Suradnica na projektu
2002.-2006.: Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam. - Suradnica na projektu
2006.-2012.: Transnacionalne migracije-izazovi hrvatskom društvu. - Suradnica na projektu
2018.-2019.: Iseljenički turizam Međimurske županije i Grada Čakovca. - Voditeljica projekta
2021.-2022.: Identitet Hrvata Boke. - Voditeljica projekta
2022.-2023.: Hrvatska zajednica u Republici Sloveniji: između asimilacije, integracije i promicanja hrvatskog nacionalnog identiteta. - Voditeljica projekta
Međunarodni projekti:
2004.-2005..: UMBRELLA - Methods in Migration Didactics (Knowing You-Knowing Me!) - University of Oldenburg, Germany. - Suradnica na projektu
2002.-2005.: Migration and Intercultural Relations-Challenge for European Schools Today. - Koordinatorica projekta i suradnica
2005.-2008.: Learning Migration. - Koordinatorica projekta i suradnica
2005.-2008.: YES (Young Europeans Sure!). - Suradnica na projektu
2005.-2008.: YAM (Youth and Migration). - Suradnica na projektu
2008.-2013.: Hrvatsko i slovensko iseljeništvo-komparacije na pet kontinenata. - Voditeljica projekta
2014.-2018.: Hrvati izvan domovine: doprinos očuvanju hrvatskog identiteta i kulture u Australiji. - Voditeljica projekta
2015.-2017.: Promicanje ulaganja i poduzetničkog impulsa hrvatskih iseljenika iz Australije u RH (Doing business in RH). - Voditeljica projekta
2018.-2019.: Hrvati u Švicarskoj. - Voditeljica projekta
2022.-2026.: COST: CA21120 HIDDEN History of Identity Documentation in European Nations: Citizenship, Nationality and Migration
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2019.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti u području prirodnih znanosti, znanstveno polje geoznanosti, grana geografija (demografija)
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2005.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Demografija
Znanstveni interesi:
Vanjske migracije, povratne migracije, žene u migracijskom procesu, demografske promjene u Republici Hrvatskoj, suvremene migracije na području Međimurske županije, mlađi naraštaji Hrvata u Australiji, migracije i interkulturni odnosi na primjeru suvremenih škola u Europi, prekooceansko iseljeništvo (Australija i SAD) i Hrvati izvan domovine u europskim zemljama, demografija hrvatskoga iseljeništva
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
20 domaćih sudjelovanja
65 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Akademsko vijeće Hrvatske akademske zajednice (HAZ)
Matica hrvatska
HGD, Zagreb AIESEE, Zagreb
Austrijski kulturni forum, Zagreb
Alliance for Responsibile, Plural and United World, Paris
Nastavna djelatnost:
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji:
2006.-2012.: Kolegij "Povijest hrvatskog iseljeništva"
2010.-2012.: Kolegij "Migracije na Mediteranu"

Hrvatsko katoličko sveučilište:
2022.-: Kolegij "Migrations in the Mediterranean"
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije:
2002.: Znanstveno-istraživačke stipendije Istraživačkog vijeća (Research Council) iz Osla na Sveučilištu u Stavangeru u Norveškoj