Geran Marko Miletić

Geran Marko Miletić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Geran Marko
Prezime:
Miletić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
14/I
Broj telefona:
+385 1 4886 814
E-mail adresa:
Geran.Marko.Miletic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

13 znanstvenih radova, od čega 5 poglavlja u knjizi i 3 izvorna znanstvena i 1 prethodno priopćenje.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=245684

Projekti:

Sudjelovanje na MZOŠ projektima:
1. Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (2002. – 2006.);
2. Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (2007. -).
Sudjelovao na desetak projekata za treće naručitelje.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2001.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor društvenih znanosti, polje sociologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Odsjek za sociologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Posebne sociologije
Znanstveni interesi:

Urbana sociologija, sociologija stanovanja

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovo na jednom međunarodnom skupu

Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:

Predavač kolegija Znanstveno-istraživačke metode na Studiju dizajna na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nagrade i priznanja u području znanosti: