Josip Burušić

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Josip
Prezime:
Burušić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redoviti profesor
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
32/I
Broj telefona:
+385 1 4886 832
E-mail adresa 1:
Josip.Burusic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
jburusic@gmail.com
Autorske knjige:
1
Uredničke knjige:
2
Radovi u međunarodnim bazama:
46
Radovi u zbornicima sa skupova:
70
Poglavlja u knjigama:
11
Ostalo:
22
Poveznice:
Domaći projekti:
2018.-2022.: Implementacija HKO i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada(Europski socijalni fond). - Voditelj istraživačke skupine
2017.-2020.: Budi STEMpatičan! (Europski socijalni fond). - Voditelj istraživačke skupine
2017.-2018.: Unapređenja metodologije provedbe ankete o standardu zanimanja za potrebe projekta "Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba ankete o standardu zanimanja" (Europski socijalni fond). - Voditelj istraživačke skupine
2015.-2019.: Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja - JOBSTEM (Hrvatska zaklada za znanost). - Voditelj projekta i glavni istraživač
2016.-2017.: Upoznavanje učenika sa STEM zanimanjima kroz upoznavanje STEM stručnjaka i predstavljanje njihovih poslova i profesionalnih iskustava u stvarnom radnom okruženju. - Voditelj projekta
2015.: Interes mladih grada Daruvara za STEM zanimanja. - Voditelj projekta
2014.-2015.: Kada mladi prestaju vjerovati da je inženjersko zanimanje odličan izbor za njih? Sagledavanje STEM problema u RH. - Voditelj projekta
2014.-2015.: Istraživanja kvalitete turističke ponude u spa/lječilištima u zdravstvenom turizmu. - Voditelj projekta
2011.-2015.: Projekt ocjenjivanja i vrednovanja kvalitete turističke ponude u turističkim destinacijama u Republici Hrvatskoj. - Voditelj projekta
2015.: Kvaliteta turističke ponude u gradu Zagrebu. - Voditelj projekta
2015.: Kvaliteta turističke ponude u gradu Cavtatu. - Voditelj projekta
2015.: Kvaliteta turističke ponude u općini Baška Voda.- Voditelj projekta
2011.-2012.: Odrednice uspješnosti osnovnih škola Istarske županije: izazovi i mogućnosti razvoja. - Voditelj projekta
2009.-2010.: Izvješćivanje škola o rezultatima vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi. - Voditelj projekta
2008.-2009.: Konceptualizacija i izrada analitičkih izvješća o obrazovnim postignućima učenika i osnovnih škola u razrednoj i predmetnoj nastavi. - Voditelj projekta
2008.-2009.: Pilarov barometar hrvatskoga društva: „Jesen 2008/proljeće 2009“. - Zamjenik voditeljice
2007.-2008.: Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. - Voditelj projekta
2007.-2008.: Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske - učenici 8. razreda. - Voditelj projekta
2007.-2008.: Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske - učenici 4. razreda. - Voditelj projekta
2006.-2007.: Eksperimentalno vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske. - Voditelj projekta
2000.-2001.: Kvantitativno vrednovanje visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj - pilot projekta vanjskoga vrednovanja. - Voditelj projekta
2015.-2017.: Religioznost zagrebačkih adolescenata (Sveučilište u Zagrebu/KBF). - Istraživač/konzultant
2006.-2013.: Svjetsko istraživanje vrijednosti - Hrvatska u globaliziranom svijetu (MZO projekt). - Istraživač
1996.-2002.: Društveno vrednovanje znanosti, tehnologije i obrazovanja (MZO projekt). - Istraživač
1995.-1996.: Demografski razvoj i populacijska politika RH (MZO projekt). - Istraživač
2008.-2011.: Projekt ocjenjivanja i vrednovanja kvalitete turističke ponude u turističkim destinacijama u Republici Hrvatskoj. - Istraživač
2015.-2016.: Matematički junaci (MZO projekt). - Konzultant
2016.-2017.: STEM na lokalnoj razini (MZO projekt). - Konzultant
2017.-2018.: STEM na lokalnoj razini: primjer dobre prakse u Bjelovarsko-bilogorskoj (MZO projekt). - Konzultant
2018.-2019.: Lokalna zajednica, škole, učenici i roditelji u STEM-u: primjer dobre prakse u BBŽ (MZO projekt). - Konzultant
Međunarodni projekti:
2015.-2025.: Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i školski menadžment. - Voditelj Ustrojbene jedinice za školsku efektivnost, član Znanstvenog odbora ZCI-a, istraživač
2020.-2023.: Highly Interactive Guidance Helpful For Leadership In Educationally Relevant Skills (ERASMUS+ Projektni program EU). - Voditelj istraživačke skupine
2018.-2021.: Improving Skills in Vocational Education and Training - ImproVET (ERASMUS+ Projektni program EU). - Voditelj istraživačke skupine
2019.-2023.: COST akcija CA18115 TRIBES: Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration in Second-Level Schools. - Član Upravnog odbora projekta
2015.-2019.: COST akcija 1410: The digital literacy and multimodal practices of young children (DIGILITEY). - Član Upravnog odbora projekta
2013.-2018.: COST akcija IS1210: Appearance matters: tackling the physical and psychosocial consequences of dissatisfaction with appearance. - Član Upravnog odbora projekta
2002.-2008.: COST akcija A29: Human and organisational factors in industrial planning and scheduling - HOPS. - Član Upravnog odbora projekta
2015.-2017.: QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog (EU/IPA). - Istraživač
2009.-2011.: Europsko društveno istraživanje (The European Social Survey - ESS) (Hrvatska zaklada za znanost). - Istraživač
2007.-2009.: Europsko društveno istraživanje (The European Social Survey - ESS) (Hrvatska zaklada za znanost). - Istraživač
2007.-2007.: SEE-ERA.NET wp1: systematic information exchange on bilateral RTD Programmes targeting southeast europe. SWOT analysis of existing bilateral rtd cooperation (MZO/FP6). - Istraživač
2020.-2023.: Overcoming functional illiteracy through ICT, to ensure social and professional integration (ERASMUS+ Projektni program EU). - Konzultant
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1995.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc. (doktor znanosti)
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2003.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Psihologija, obrazovne znanosti
Znanstveni interesi:
Obrazovanje, STEM obrazovanje, odrednice kvalitete škola i obrazovanja, obrazovna postignuća, školska uspješnost, obrazovni programi i intervencije, učeničke kompetencije, znanja i interesi, darovitost
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
100 sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
• Član American Educational Research Association (AERA), najstarije i najuglednije asocijacije u području istraživanja obrazovanja u svijetu (od 2014.). (uz članstvo član je i Panela evaluatora u godinama 2016., 2017., 2018., 2019.)
• Član European Science Education Research Association (ESERA), krovne europske asocijacije u području istraživanja obrazovanja u STEM području (od 2015.) (uz članstvo član je i Panela evaluatora u 2019.)
• Član World Education Research Association (WERA), krovne svjetske organizacije nacionalnih, regionalnih i međunarodnih asocijacija u području istraživanja obrazovanja (od 2018.) (uz članstvo član je i Panela evaluatora od 2018.
• Hrvatski predstavnik, stručnjak u području (domain expert) unutar COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) odbora (2013.-2017.) (2020.-)
• Član ICSEI - International Congress for School Effectiveness and Improvement (od 2015.)
• Član-suradnik Znanstvenog vijeća za školstvo i obrazovanje Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) (2016.-danas)
• Voditelj Odbora njemačke znanstvene zaklade u Republici Hrvatskoj (KAAD) (2011.-2015.)
• Voditelj Odbora njemačke znanstvene zaklade u Republici Hrvatskoj (KAAD (2015.-danas)
• Član Kuratorija Zaklade Znanje na djelu (2019.-danas)
• Član Predsjedništva Kluba znanstvenika Udruge Prsten (2018.-danas)
• Član Područnog vijeća za društvene znanosti u Republici Hrvatskoj (2013.-2017.)
• Član i Potpredsjednik Matičnog odbora za psihologiju Republike Hrvatske u postojećem mandatu (2017.-danas)
Nastavna djelatnost:
1998.-danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet Hrvatski studiji, Odjel za psihologiju, Psihologija menadžmenta, Predmeti iz kvantitativne metodologije, Psihologija ličnosti. - Profesor, voditelj predmeta
2015.-danas: Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Odabrane teme iz primijenjene psihologije. - Profesor, voditelj predmeta
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2020.: Zajednica Županija RH/Jutarnji list/Ured Europske komisije u RH - Nagrada za najbolji EU financirani projekt u Republici Hrvatskoj u 2020. godini u kategoriji Znanost i inovacije (projekt Budi STEMpatičan!, znanstveni voditelj projekta)
2019.: Nagrada za znanstveni doprinos, Educational and Cultural Bridges, Armenia
2018.: Posebno priznanje za znanstveni doprinos u unapređenju STEM područja na lokalnoj razini, Udruga Impress Daruvar
Međunarodne znanstvene stipendije:
1996./1997.: Universität zu Köln, Psychologisches Institut, gostujući istraživač, jednogodišnji istraživački boravak
2019.: University of Tartu, Estonija, kratkotrajni istraživački boravak i pozvana predavanja
2019.: Educational and Cultural Bridges Association, Yerevan, Armenija, kratkotrajni istraživački boravak i predavanja
2018.: University of Eastern Finland, kratkotrajni istraživački boravak i pozvano predavanje
• Kratkotrajni istraživački posjeti i usavršavanje:
2016.: The New York Academy of Sciences
2017.: TES Institute (TSL EDUCATION), London
2017., 2018.: University College London (UCL), ASPIRES istraživački projekt
2018.: ScienceCenter-Netzwerk, Beč, Austrija
2018.: Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung (IUS)
2018.: King's College London
2018.: UK National STEM Learning Network
2018.: National STEM Movement, Kuala Lumpur, Malezija
2018.: Academy of Science Malayisa, Kuala Lumpur, Malezija
2019.: Universität Graz (profesorica Manuela Paechter)
2019.: Pädagogische Hochschule Steiermark (profesorica Silke Luttenberger)
2019.: Shizuoka University