Krešimir Peračković

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Krešimir
Prezime:
Peračković
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Izvanredni profesor
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
PD3
Broj telefona:
+385 1 4886 808
E-mail adresa 1:
kreso@pilar.hr
E-mail adresa 2:
kperacko@gmail.com
Autorske knjige:
2
Uredničke knjige:
1
Radovi u međunarodnim bazama:
18
Radovi u zbornicima sa skupova:
5
Poglavlja u knjigama:
4
Ostalo:
70
Poveznice:
Domaći projekti:
2019.-2020.: Proces tercijarizacije u Hrvatskoj - čimbenici promjena u strukturi privrednih djelatnosti prema sektorima (Instituta Pilar). - Suradnik na projektu
2019.-2020.: Istraživanje o strukturi, motivaciji i iskustvima studenata preddiplomskog i diplomskog studija na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti (Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu). - Voditelj projekta
2018.-2019.: Mlađi povratni migranti: iskustva i motivacija (Institut Pilar). - Suradnik na projektu
2014.-2017.: Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj (Institut Pilar i Hrvatska zaklada za znanost). - Suradnik na projektu
2007.-2013.: Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi sociokulturnom razvoju RH (MZOS). - Suradnik na projektu
2002.-2006.: Uloga sociokulturnog kapitala u razvoju Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije (MZOS). - Suradnik na projektu
1998-2002.: Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije u Hrvatskoj (MZOS). - Suradnik na projektu
1998.-2000.: Hrvatski Caritas: Evaluacija programa kreditiranja malih poduzetnika (Institut Pilar i Hrvatski Caritas). - Suradnik na projektu
1999.-2000.: Analiza hrvatskog javnog mnijenja o procesu privatizacije (Institut Pilar i Hrvatski centar za strategijska istraživanja). - Suradnik na projektu
1998.-1999.: Program masovne privatizacije: percepcija programa i ponašanje sudionika programa (Institut Pilar i Ministarstvo privatizacije RH). - Suradnik na projektu
1997.-1998.: Učestalost i sadržaj članaka s temama o procesu privatizacije u Hrvatskoj u Večernjem listu (Instituta Pilar). - Suradnik na projektu
1994.-1995.: TOMAS ’94. - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj (Institut za turizam). - Suradnik na projektu
1993.-1994.: Utjecaj informatičke tehnologije na psiho-socijalne procese u organizacijama (Ministarstvo znanosti i tehnologije i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). - Suradnik na projektu
Vukovar 1991. - studija o vukovarskim prognanicima (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
2014.-2018.: COST-TUD Action TU1305 Social networks and travel behaviour. - Subsitute
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1998.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2006.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Postindustrijsko društvo; sociologija društvenih promjena; klasične sociološke teorije; sociologija potrošnje
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
20 domaćih sudjelovanja
6 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
1. Vanjski suradnik na studiju sociologije Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 2002. do danas:
Preddiplomski studij
- od 2002. do 2008. asistent na kolegijima Sustavna sociologija 1 i 2
- od 2007. nositelj obaveznog kolegija Postindustrijsko društvo (autor kolegija)
- od 2010. do 2011. nositelj izbornog kolegija Osnove istraživanja tržišta (autor kolegija)
Diplomski studij
- od 2008. nositelj temeljnog kolegija Sociologija društvenih promjena (autor kolegija)
- od 2011. nositelj izbornog kolegija Sociologija potrošnje (autor kolegija)
2. Vanjski suradnik na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 2018. do danas:
Doktorski studij Religijskih znanosti
- od 2020. nositelj izbornog kolegija Suvremeni društveni procesi i ideje
Preddiplomski studij
- od 2018. nositelj obaveznog kolegija Uvod u sociologiju
- od 2019. nositelj obaveznog kolegija Sociologija religije
3. Vanjski suradnik na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Preddiplomski studij
- od 2012. do 2013. nositelj temeljnog kolegija Klasične sociološke teorije
4. Vanjski suradnik na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:
Preddiplomski studij
- od 2006. do 2009. nositelj izbornog kolegija Postindustrijsko društvo
- od 2007. do 2009. nositelj izbornog kolegija Sociologija potrošnje
- 2008. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta
- 2012. izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora
- Mentorstvo u 37 diplomskih i završnih radova
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2011.: Nagrada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu "Mijo Mirković" za znanstveni rad objavljen u časopisu Društvena istraživanja
Međunarodne znanstvene stipendije: