Jadranka Švarc

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Jadranka
Prezime:
Švarc
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Viši predavač
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
13
Broj telefona:
+ 385 1 4886 813
E-mail adresa 1:
Jadranka.Svarc@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
3
Uredničke knjige:
3
Radovi u međunarodnim bazama:
39
Radovi u zbornicima sa skupova:
20
Poglavlja u knjigama:
18
Ostalo:
43
Poveznice:
Domaći projekti:
2006.: Priprema analitičkog pregleda za članstvo u EU: Poglavlje 20 - Industrijska politika i poduzetništvo. - Suradnica na projektu
2006.: Socioekonomski razvoj i pretpostavke doprinosa HEP-a gospodarskom razvoju lokalnih zajednica. - Suradnica na projektu
2007.-2008.: Industrijska politika Hrvatske u perspektivi pristupanja EU. - Suradnica na projektu
2007.: Procjena očekivane koristi i troškova pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji na području visokog obrazovanja, projektna studija. - Voditeljica dionice
2007.-2013.: Društvena evaluacija Hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja (projekt MZOS-a). - Voditeljica projekta
2008.-2013.: Menadžerski alati u digitalnom poduzeću (projekt MZOS-a). - Suradnica na projektu
2012.: Nacionalna inovacijska strategija 2013.-2020. - Članica savjetodavnog odbora
2017.-2018.: Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme (Institut Pilar). - Voditeljica projekta
2019.-2020.: DIGIPOD-HR Digitalno gospodarstvo i hrvatska poduzeća: temeljni uvidi iz socio-ekonomske perspektive (Institut Pilar). - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2005.: OECD Thematic Review of Tertiary Education. Country Background Report for Croatia. - Suradnica na projektu
2007.: INNO-PRO Trendchart: country report (EU FP7). - Suradnica na projektu
2007.-2014.: ERAWATCH (EU FP7) European, national and regional research systems, policies, and programmes: annual country reports. - Nacionalna korespondentica
2008.-2010.: WBC-INCO.NET (EU FP7). - Koordinatorica istraživanja za Hrvatsku
2009.: ERAWATCH - University observatory (EU FP7). - Nacionalna korespondentica
2009.-2013.: METRIS - Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities (EU FP7). - Nacionalna korespondentica
2010.: MASIS - Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (EU FP7). - Suradnica na projektu
2010.-2013.: WBC-INCO.NET-ENHANCED (EU FP7). - Koordinatorica istraživanja za Hrvatsku
2015.: Stairway to Excellence project (S2E), JRC-IPTS, Seville. - Suradnica na projektu
2015.-2020.: RIO - Research and innovation observatory: annual country reports (EU Horizont). - Suradnica na projektu
2016.-2018.: MoRRI - Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation ((EU FP7). - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2005.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti u području društvenih znanosti, polje sociologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Sociologija znanosti, sociologija inovacija, sociologija rada
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
30 domaćih sudjelovanja
36 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko sociološko društvo
Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj HAZU
Do 2000.: HID, Zagreb; UN/ECE, Geneva; SPICE, Berlin; TII, Brussels
Nastavna djelatnost:
2006.-2012.: Politika upravljanja znanstvenim istraživanjima i inovacija u Hrvatskoj i EU, Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić" u Zaprešiću (Veleučilište Baltazar Zaprešić)
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2012.: Zahvalnica Hrvatske Zaklade za znanost za aktivno sudjelovanje i izuzetan doprinos radu Zaklade u 2011. i 2012. godini kao članici Znanstvenog odbora za društvene i humanističke znanosti
2012.: Zahvalnica Visoke škole za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić" u Zaprešiću (Veleučilište Baltazar Zaprešić), za razvoj studijskih programa i kvalitetan rad sa studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija projektni menadžment
Međunarodne znanstvene stipendije: