Anamarija Lukić

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Anamarija
Prezime:
Lukić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Povijest
Znanstveno-nastavno zvanje:
Naslovno zvanje docentice
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Osijek | Šamačka 9/II | 31000 Osijek
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Osijek
Broj telefona:
+385 31 207 294
E-mail adresa 1:
anamarija.lukic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
1
Uredničke knjige:
13
Radovi u međunarodnim bazama:
10
Radovi u zbornicima sa skupova:
10
Poglavlja u knjigama:
5
Ostalo:
10
Poveznice:
Domaći projekti:
2019.-2020.: Koch Buch 1.8.7.3. - istraživanje njemačko-austrijskog doprinosa oblikovanju identiteta grada Osijeka kroz povezanost gastronomske kulture i njemačkog jezika (Institut Pilar). - Voditeljica projekta
2012.-2013.: Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske (MZOS). - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2012.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje povijest
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2016.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Polje znanstvenog rada:
Povijest
Znanstveni interesi:
Zavičajna povijest, povijest hrane, povijest svakodnevice
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
14 domaćih sudjelovanja
21 međunarodno sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Matica hrvatska Ogranak Osijek
Društvo za hrvatsku povjesnicu Osijek
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2013.: Zahvala sa sudjelovanje na Festivalu znanosti
2016.: Pečat grada Osijeka
2017.: Zahvalnica za uspješnu suradnju u izdavačkoj djelatnosti Državnog arhiva u Virovitici
Međunarodne znanstvene stipendije: