Dr. sc. Andreja Brajša-Žganec i dr. sc. Toni Babarović na konferenciji Međunarodnog udruženja za istraživanja kvalitete života, 21.-25. 8. 2023.

Dr. sc. Andreja Brajša-Žganec i dr. sc. Toni Babarović sudjelovali su na 21. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja za istraživanja kvalitete života (ISQOLS) na temu “Towards a People-First Economy and Society: A World to Win“ (Prema ekonomiji i društvu kojima su ljudi na prvome mjestu: Svijet koji će pobijediti) održanoj u Rotterdamu, Nizozemska, 21.–25. kolovoza 2023.

U svojim izlaganjima dr. sc. Brajša-Žganec i dr. sc. Babarović predstavili su najnovije rezultate istraživanja provedenih u sklopu projekta “Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (CHILD-WELL)” koji financira Hrvatska zaklade za znanost.

Dr. sc. Brajša-Žganec izlagala je na temu “Marital/Relationship Satisfaction and Big Five Personality Traits: Analysis of Association Between Partners’ Personalities and Marital/Relationship Satisfaction (Zadovoljstvo brakom/partnerstvom i Big Five osobine ličnosti: analiza povezanosti između osobina ličnosti partnera i zadovoljstva brakom/partnerstvom). Suautori rada su dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, dr. sc. Tihana Brkljačić, Marija Džida i Maja Kućar.

Dr. sc. Babarović izlagao je na temu: “Parenting Behaviors and Child’s Emotional and Behavioral Problems During the Transition to Adolescence – Two-Wave Multi-Informant Study (Ponašanje roditelja i emocionalni problemi te problemi u ponašanju kod djece tijekom tranzicije u adolescenciju – dva vala istraživanja). Suautori rada su dr. sc. Andreja Brajša-Žganec, Marija Džida, dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan i dr. sc. Maja Tadić Vujčić.

Projekt CHILD-WELL

Također provjeri

Predavanje dr. Sare Bernard (University of Glasgow) “Navigating the international division of labour”; Zagreb, 1. 12. 2023.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar organizirao je predavanje Navigating the international division of labour. Yugoslavs… Pročitaj više o Predavanje dr. Sare Bernard (University of Glasgow) “Navigating the international division of labour”; Zagreb, 1. 12. 2023.