Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na konferenciji Australske sociološke udruge (TASA) “Social challenges, social changes”; Melbourne, 28. 11. – 2. 12. 2022.

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji Australske sociološke udruge (TASA) „Social challenges, Social changes“ održanoj na Sveučilištu u Melbourneu, od 28. studenog do 2. prosinca 2022. U svom radu pod naslovom You’re not on the margins of society, you’re outside of it! Loneliness and social isolation among people experiencing homelessness (Nisi na margina društva, ti si izvan nje! Usamljenost i socijalna izolacija među osobama koje doživljavaju beskućništvo), dr. sc. Lynette Šikić Mićanović pokazala je kako su osobe koje doživljavaju beskućništvo često izložene većem riziku od socijalne izolacije i usamljenosti

Nalazi pokazuju da su osjećaji usamljenosti, društvene odbačenosti i napuštenosti uobičajena iskustva među onima koji su odvojeni od svoje obitelji/prijatelja i ne mogu sudjelovati u mrežama zajednice, brige i prijateljstva. Teškoće neposjedovanja „doma“ shvaćenog kao mjesta „privatnosti, kontrole i sigurnosti“ također su istražene u odnosu na usamljenost.

Rad se zasniva na obradi kvalitativnih podataka prikupljenih u sklopu CSRP projekta Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (No. IZHRZO_180631/1).

– Program, Book of Abstracts and Conference Handbook: https://www.tasa.org.au/content.aspx?page_id=22&club_id=671860&module_id=540349

Dr. Lynette Šikić Mićanović participated at the international conference of the Australian Sociological Association (TASA) “Social challenges, social changes” at the University of Melbourne from 28th November – 2nd December 2022.

Dr. Lynette Šikić Mićanović participated at the international conference of the Australian Sociological Association (TASA) “Social challenges, Social changes” held at the University of Melbourne, from 28th November until 2nd December 2022. In her paper, entitled You’re not on the margins of society, you’re outside of it! Loneliness and social isolation among people experiencing homelessness, Dr. Lynette Šikić Mićanović showed how people experiencing homelesness are often at a greater risk of social isolation and loneliness.

Findings show that feelings of loneliness, social rejection, and abandonment are common experiences among those who are disconnected from their family/friends and cannot participate in networks of community, care and friendship. The hardships of not having a ‘home’ understood as a place of ‘privacy, control and security’ were also explored in relation to loneliness.

This paper was based on qualitative research materials that were collected as part of the CSRP project: Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (No. IZHRZO_180631/1).

– Program, Book of Abstracts and Conference Handbook: https://www.tasa.org.au/content.aspx?page_id=22&club_id=671860&module_id=540349

Projekt Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.