Objavljena knjiga ddr. sc. Miljenka Brekala PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA

U izdanju nakladnika Svjetla grada d.o.o., Osijek i sunakladništvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Ogranaka Matice hrvatske Osijek i Hrvatskog leksikografskog instituta Bosne i Hercegovine objavljena je knjiga ddr. sc. Miljenka Brekala PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA.Iz Predgovora

Miljenko Brekalo
PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Svjetla grada d.o.o., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ogranak Matice hrvatske Osijek i Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine
Osijek, 2022. – 1084 str.
ISBN 978-953-6687-25-1; ISBN 978-953-8404-09-2; ISBN 978-953-242-146-0; ISBN 978-9958-829-04-5

Predstavljanje knjige ddr. sc. Miljenka Brekala PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA; Osijek, 17. 11. 2022.
Predstavljanje knjige PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA; Vukovar, 13. 1. 2023.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

PREDGOVOR
I. UVOD
II. DRŽAVA I SUVERENITET
Država
Suverenitet
Oblici međunarodnoga ograničenja suvereniteta
III. SUVERENITET REPUBLIKE HRVATSKE
Proces izgradnje suvereniteta Republike Hrvatske
Uvođenje višestranačja u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj
Promjena Ustava Socijalističke Republike Hrvatske
Božićni Ustav
Rezolucija o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ-a i o mogućem udruživanju u Savez Suverenih Republika
Rezolucija o zaštiti ustavnoga poretka
Referendum o suverenosti i samostalnosti
Pravni temelji suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske
Odluka o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ-a
Ustavne odrednice suvereniteta Republike Hrvatske
Stav međunarodne zajednice prema uspostavi suvereniteta Republike Hrvatske
Međunarodno priznanje Republike Hrvatske
IV. VELIKOSRPSKA POLITIKA, UVOD U ORUŽANU AGRESIJU, PRVA ETAPA DOMOVINSKOGA RATA
Glavne aktivnosti velikosrpske politike 1990. i prva etapa Domovinskoga rata 1991. u Republici Hrvatskoj
XIV. izvanredni kongres Saveza komunista Jugoslavije
Osnivanje Srpske demokratske stranke u Republici Hrvatskoj
Velikosrpski miting na Petrovoj gori
Prekinuta nogometna utakmica NK Dinamo – FK Crvena zvezda
Predsjedništvo SFRJ-a – inauguralni govor Borisava Jovića
Slučaj Miroslava Mlinara
Balvan-revolucija
Izjašnjavanje o autonomiji srpskoga puka u Hrvatskoj
Napadi na stanice javne sigurnosti u Petrinji i Podravskoj Slatini
Otkazivanje lojalnosti MUP-u RH milicajaca srpske nacionalnosti
Afera Špegelj – Virovitička skupina
Srpski mitinzi „solidarnosti“
Krvavi Uskrs
Blokada i okupacija Kijeva
Ubojstvo policajaca u Borovu Selu
Pokušaji uvođenja izvanrednoga stanja u Republici Hrvatskoj
Neizbor Stjepana Mesića na mjesto predsjednika Predsjedništva SFRJ-a
Okupacija hrvatskih naselja u svibnju, lipnju i srpnju 1991.
Okupacija hrvatskih naselja u kolovozu 1991.
Napad na Policijsku ispostavu i pokolj u Dalju
Prosvjed građana ispred Komande V. vojne oblasti JNA
Okupacija hrvatskih naselja u rujnu 1991.
Masakr u Balincima, Četekovcu i Čojlugu
Okupacija hrvatskih naselja u listopadu 1991.
Okupacija Vukovara i masakr na Ovčari
Pokolj Hrvata u Škabrnji i Nadinu
Masakr u Voćinu, Humu i Kraskoviću
V. TERITORIJALNI USTROJ REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Upravno-teritorijalni ustroj Republike Hrvatske 1991.-1997.
Nacionalna i konfesionalna struktura u Republici Hrvatskoj 1991.
Ustavno-pravni položaj Republike Srpske Krajine prema Ustavu RSK-a
Općina
Oblast
Srpska Oblast Slavonija, Baranja i Zapadni Srem
Srpska Oblast Zapadna Slavonija
Srpska Autonomna Oblast Krajina
Državnopravni subjektivitet RSK-a prema Konvenciji iz Montevidea
Velikosrpska politika nakon vojno-redarstvene operacije Oluja
VI. ZAKONODAVNA VLAST REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Legislativa
Ustavno-zakonodavna djelatnost u SFRJ-u i SR Hrvatskoj
Ustavno-zakonodavna djelatnost u Republici Hrvatskoj
„Ustavno-zakonodavna“ djelatnost pobunjenih Srba
Srpske autonomne oblasti
SAO Krajina
Djelovanje Ustavnoga suda RH protiv pobunjenih Srba na području SAO Krajine u razdoblju 1990.-1991.
Srpska Oblast Slavonija, Baranja i Zapadni Srem
Srpska Oblast Zapadna Slavonija
Državni koncept Republike Srpske Krajine
Normativna aktivnost u Republici Srpskoj Krajini
Karakter „ustavno-zakonodavne“ aktivnosti pobunjenih Srba
Konvalidacija propisa Republike Srpske Krajine
VII. SUDBENA VLAST REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Organizacija sudova RSK-a
Vrhovni sud RSK-a i njegova kadrovska struktura
Okružni sudovi u RSK-u i njihova kadrovska struktura
Kadrovska struktura opštinskih sudova u RSK-u
Republički sud za prekršaje RSK-a i njegova kadrovska struktura
Opštinski sudovi za prekršaje u RSK-u i njihova kadrovska struktura
Javna tužilaštva u RSK-u
Javno tužilaštvo RSK-a i njegova kadrovska struktura
Okružna javna tužilaštva u RSK-u i njihova kadrovska struktura
Opštinska javna tužilaštva u RSK-u i njihova kadrovska struktura
VIII. IZVRŠNA VLAST REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Pojam izvršne vlasti
Vlada SAO Krajine
Vlada SO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema
Oblasno vijeće SO Zapadne Slavonije
Prva Vlada RSK-a
Druga Vlada RSK-a
Treća Vlada RSK-a
Četvrta Vlada RSK-a
Peta Vlada RSK-a
Predsjednici RSK-a
Predsjednici Vlade RSK-a
IX. FISKALNI SUSTAV I FISKALNA VLAST REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Fiskalni prihodi
Pojam fiskalnoga suvereniteta
Javni prihodi Republike Srpske Krajine
Ratno financiranje javnih potreba u RSK-u
Fiskalna vlast i platni promet RSK-a
X. MONETARNA AKTIVNOST, MONETARNA VLAST I MONETARNA INTEGRACIJA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE SA SAVEZNOM REPUBLIKOM JUGOSLAVIJOM I REPUBLIKOM SRPSKOM
Monetarni suverenitet
Monetarni sustav
Monetarna unija
Monetarni sustav RSK-a
Novčanice Republike Srpske Krajine
Ratna monetarna unija Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine
Novčanice SRJ-a koje su cirkulirale na području hrvatskoga Podunavlja
Konverzija dinara SRJ-a
XI. VRELA FINANCIRANJA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Drugo izvješće Mortena Torkildsena Tužiteljstvu ICTY-a
Financiranje JNA 1991. i 1992.
Stvaranje monetarne federacije (unije) i njezin utjecaj na financiranje područja pod kontrolom Srba u Hrvatskoj i BiH
Služba društvenoga knjigovodstva
Primarna emisija i plaćanja
Siva emisija
Inflacija i vrijednost jugoslavenskoga dinara
Pomoć Republike Srbije okupiranim područjima Republike Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba
Pomoć SFRJ-a/SRJ-a okupiranim područjima Republike Hrvatske i BiH pod kontrolom pobunjenih Srba
Sažetak Torkildsenova Drugoga izvješća
XII. KAZNENO-PRAVNI ASPEKTI EGZISTIRANJA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Kaznena odgovornost osnivača RSK-a prema Krivičnom zakonu SFRJ-a
Međunarodni kazneno-pravni okvir ratnoga zločina u RSK-u
Tuzemni kazneno-pravni okvir ratnoga zločina u RSK-u
Amnestija i abolicija u Republici Hrvatskoj
Suđenje u odsutnosti počiniteljima kaznenih djela protiv čovječnosti i međunarodnoga prava
XIII. SLOBODAN MILOŠEVIĆ, UTEMELJITELJ REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Socijalno podrijetlo obitelj Milošević
Politička i poslovna karijera
Ubojstvo političkoga mentora i kuma Ivana Stambolića
Miloševićev kazneni progon i smrt
XIV. PUNI SUVERENITET REPUBLIKE HRVATSKE
Puni suverenitet Republike Hrvatske
Izvješće o stanju hrvatske države i nacije u 1997. godini
XV. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Zaključna razmatranja
Final reflections
Considérations finales
Abschliessende Bemerkungen
Заключительные размышления
Osservazioni conclusive
XVI. PRILOZI
Optužnica Vojnog tužiteljstva JNA pri VP 5027 Zagreb protiv Virovitičke skupine
Optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, broj: K-DO-28/11
Presuda Županijskog suda u Osijeku, broj: 4 K-Rz-5/11-24
Osnovna pitanja postupka ujedinjenja Republike Srpske Krajine i Republike Srpske
Popis autorskih fotografija u knjizi Paradržava Republika Srpska Krajina
Popis donatora i sponzora knjige Paradržava Republika Srpska Krajina
XVII. POPIS AKRONIMA
XVIII. LITERATURA
XIX. POPIS IMENA
PODATCI O AUTORU

Iz predgovora

Sadržaj ove knjige odnosi se na povijesno-pravni prikaz paradržave Republike Srpske Krajine koja je na okupiranom području Republike Hrvatske de facto egzistirala do 7. kolovoza 1995. godine, odnosno do okončanja vojno-redarstvene operacije kodnoga naziva Oluja. Međutim, velikosrpska ideja na hrvatskom državnom teritoriju konačno je pobijeđena 15. siječnja 1998. godine mirnom reintegracijom hrvatskoga Podunavlja u ustavnopravni sustav Republike Hrvatske.

Republika Srpska Krajina po svome karakteru bila je federativna „država“ s teritorijalnim diskontinuitetom, višerječna imena njezinih federativnih jedinica u cijeloj knjizi pisana su velikim početnim slovom jer su tako navedena u službenim krajinskim dokumentima iako bi pravopisno njihova imena trebalo pisati kombinirano, odnosno velikim i malim početnim slovima. S druge strane, prema sugestiji jezikoslovaca, tijekom pisanja ove knjige u njezinu tekstu nisam koristio kraticu tzv. ili prefiks kvazi kao dio složene riječi prigodom navođenja „državnopravnoga“ subjektiviteta Republike Srpske Krajine, ali sam samo u naslovu knjige Paradržava Republika Srpska Krajina odlučio, u morfološkom procesu slaganja riječi, koristiti grčku riječ para kao prvi dio imeničke složenice paradržava.

Sadržaj knjige in facto se odnosi na strukturu vlasti paradržave Republike Srpske Krajine, odnosno na hrvatsku pravnu povijest s kraja 20. stoljeća. Pravna znanja vrlo često za širu čitateljsku publiku nisu propria scientia, ona su professionalem scientia, zbog toga sam se, prije povijesne razrade i prikaza određene tematske cjeline, odlučio pravne institute i termine pojasniti u teorijskom obliku kako bi sadržaj knjige bio pristupačan širokoj čitateljskoj publici. Naime, objasnio sam pojam države, suvereniteta, momentalnoga suvereniteta, fiskalnoga suvereniteta, monetarnoga sustava, monetarne unije, sudbene, zakonodavne i izvršne vlasti i druge pojmove. Republiku Srpsku Krajinu odlučio sam obraditi s povijesno-pravne točke gledišta, a težište znanstvenoga istraživanja stavio sam na strukturu vlasti pobunjenih Srba na okupiranom državnom teritoriju Republike Hrvatske. Naime, obradio sam strukturu zakonodavne, sudbene, izvršne, fiskalne i monetarne vlasti Republike Srpske Krajine. Osim navedenih oblika vlasti, obradio sam sui generis ratnu monetarnu uniju Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine koja je egzistirala na području Republike Srbije, Republike Crne Gore te na okupiranim dijelovima Republike Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine, dviju suverenih, međunarodno priznatih država, punopravnih članica Ujedinjenih naroda, a koje su imale svoj monetarni sustav bez cjelovito uspostavljenoga monetarnog suvereniteta na okupiranim područjima…

Autor

Područni centar Osijek

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština