Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović i dr. sc. Jadranka Švarc na 16. nacionalnoj konferenciji o beskućništvu; Osijek, 6. 10. 2022.

Istraživači Instituta Pilar, kao partneri na ESF-ovu projektu „Nova perspektiva za beskućništvo“, u sklopu 16. nacionalne konferencije o beskućništvu predstavili su 6. listopada 2022. u Osijeku svoje rezultate istraživanja

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović je nakon kratkog uvoda o uzorcima i kvalitativnim metodama korištenim u cjelokupnom istraživanju, koje je proveo tim iz Pilara, govorila o rezultatima istraživanja o osobama koje žive na ulici. Dr. sc. Jadranka Švarc predstavila je rezultate istraživanja o ljudima (npr. mladi, stariji i žene) koji žive u neadekvatnim i/ili nesigurnim životnim uvjetima. Cilj je projekta unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koje će pridonijeti povećanju socijalne uključenosti beskućnika u Republici Hrvatskoj.

Program

Dr Lynette Šikić Mićanović and Dr Jadranka Švarc participated at the 16th national conference on homelessness on 6th October 2022 in Osijek.

As part of the 16th national conference on homelessness researchers from the Ivo Pilar Institute presented their research findings in Osijek on 6th October 2022. As partners of an ESF project called “Nova perspektiva za beskućništvo”

Dr. Lynette Šikić Mićanovic after a brief introduction on samples and qualitative methods used in the overall research conducted by the Pilar team, presented research findings on people who have experiences of living on the street. Dr Jadranka Švarc presented research findings on people (e.g., youth, older and women) living in inadequate and/or insecure living conditions. The goal of this project is to improve cooperation and encourage the networking of civil society organizations, local and regional self-government units, and higher education and scientific institutions with the goal of developing evidence-based public policy guidelines that will contribute to increasing the social inclusion of people experiencing homelessness in the Republic of Croatia.

Program

Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije | Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion

Također provjeri

Objavljen 163. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je izašao 163. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (1/2024). Broj donosi 6 izvornih… Pročitaj više o Objavljen 163. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA