Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak: „Židovsko rodoslovlje na primjeru obitelji Miskolczy-Vukelić“, 5. 9. 2022.

U sklopu manifestacije MJESEC ŽIDOVSKE KULTURE dr. sc. Ljiljana Dobrovšak održala je 5. rujna 2022. na Filozofskom fakultetu u Osijeku predavanje „Židovsko rodoslovlje na primjeru obitelji Miskolczy-Vukelić“. U organizaciji Židovske općine Osijek, manifestacija je održana pod radnim motom OBNOVA a predavanje pod radnim naslovom “Obnova obiteljskih sjećanja”

Program Mjeseca židovske kulture – Obnova; Osijek, rujan 2022.

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak

Također provjeri

Projekt CROIDENT: Boka – izvor brojnih istraživanja dr. sc. Domagoja Vidovića, 11. 4. 2024.

U Domu kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi 11. travnja 2024. jezikoslovac i onomastičar dr.… Pročitaj više o Projekt CROIDENT: Boka – izvor brojnih istraživanja dr. sc. Domagoja Vidovića, 11. 4. 2024.