Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na 25. Međunarodnoj konferenciji Metropolis; Berlin, 4.-9. 9. 2022.

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić sudjelovala je na 25. Međunarodnoj konferenciji Metropolis od 4. do 9. rujna u Berlinu. Zajedno s Anjom Ostermann iz THE CIVICS Innovation Huba prezentirala je na panelu “Tehnološki razvoj i budućnost rada”, raspravljajući s kolegama iz IQ mreže i iz Kanade o različitostima, digitalizaciji i održivosti na poslu

Konferenciju je organiziralo njemačko Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi u bliskoj suradnji s Metropolis Internationalom. Ključne teme ovogodišnje konferencije bile su utjecaj višestrukih kriza na migraciju i mobilnost uz teme tehnološkog razvoja i budućnosti rada, klimatskih promjena i implikacija na migracije, s posebnom pažnjom na uvjete koji su bitni za poštenu migraciju. Stručnjaci, kreatori javnih politika, istraživači, praktičari i poslovni lideri pridonijeli su višestrukim perspektivama i uvidima koji se tiču migracija, integracije, inkluzije i različitosti.

Dr Caroline Hornstein Tomić in the 25th International Metropolis Conference, 4th to 9th September in Berlin

Dr Caroline Hornstein Tomić participated in the 25th International Metropolis Conference, 4th to 9th September in Berlin. Together with Anja Ostermann from THE CIVICS Innovation Hub she presented at the panel “Technological development and the future of work”, discussing diversity, digitalisation and sustainability at work, with colleagues from the IQ Network and from Canada

The Conference was organised by the German Federal Ministry of Labour and Social Affairs in close collaboration with Metropolis International. Key themes at the conference this year were the impact of multiple crises on migration and mobility, along with technological developments and the future of work, climate change and the implications for migration, and the conditions which are essential for fair migration. Experts, policymakers, researchers, practitioners, and business leaders brought together multiple perspectives, insights and evidence concerning migration, integration, inclusion, and diversity.

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić

Također provjeri

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na međunarodnoj radionici “Rethinking the Volatility of Vulnerability…”; Mainz, 6.-7. 6. 2024.

Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović sudjelovala je na međunarodnoj radionici pod nazivom “Rethinking the Volatility… Pročitaj više o Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na međunarodnoj radionici “Rethinking the Volatility of Vulnerability…”; Mainz, 6.-7. 6. 2024.