Stručni suradnik u znanosti Matija Krizmanić na studijskom putovanju „Homelessness and Social Work“ u Budimpešti, 7.-10. 6. 2022.

U okviru studijskog putovanja studenata na preddiplomskom studiju socijalnog rada u Baselu naslovljenog „Homelessness and Social Work“ u Budimpešti od 7. do 10. 6. 2022. stručni suradnik u znanosti Matija Krizmanić predstavljao je hrvatski istraživački tim CSRP projekta „Beskućništvo i putevi do socijalne inkluzije“

Tijekom četiri dana studijskog putovanja, studentima su predstavljene različite perspektive, istraživanja te primjeri iz prakse rada s ljudima u beskućništvu pri čemu je Matija Krizmanić, kao dio multidisciplinarnog tima stručnjaka iz Švicarske i Hrvatske, sa studentima prošao različite usluge, sadržaje, predavanja te diskusije o problemu beskućništva u Mađarskoj, Švicarskoj i Hrvatskoj. Švicarski tim predstavljali su Matthias Drilling i Zsolt Temesvary, inače i švicarski partneri u CSRP projektu „Beskućništvo i putevi do socijalne inkluzije“ te Sabrina Roduit, istraživačica na projektu beskućništva i neimaštine u Švicarskoj. Tijekom putovanja, studenti i stručnjaci su posjetili različite organizacije, fakultet Eötvös Loránd (ELTE) te proveli promatranje sa sudjelovanjem na javnim gradskim prostorima. Uspoređujući primjere, prakse, iskustva i znanja iz nacionalnih konteksta, studijsko putovanje doprinijelo je razumijevanju problematike beskućništva iz komparativne perspektive.

Program

Research assistant, Matija Krizmanić on a study trip to Budapest “Homelessness and Social Work”, 7th – 10th June 2022.

As part of a study trip with bachelor students of social work from Basel titled “Homelessness and Social Work” in Budapest from 7th to 10th June, 2022, Matija Krizmanić, research assistant, represented the Croatian team of the CSRP project “Homelessness and pathways to social inclusion”.

For the duration of this study trip, students were presented with different perspectives, research and practices in working with/for people experiencing homelessness. Matija Krizmanić as a research assistant was part of a multidisciplinary team of experts from Switzerland and Croatia. The Swiss team was represented by Matthias Drilling and Zsolt Temesvary as part of the Swiss CSRP team, as well as Sabrina Roduit, a researcher working on homelessness and destitution. Throughout this trip, students and experts visited various facilities and services as well as attended lectures and discussions about homelessness in Hungary, Switzerland and Croatia. During the trip, students and experts also visited the University of Eötvös Loránd and conducted participant observation at urban public places. By comparing research examples, practices, experiences and knowledge within particular national contexts, this study trip developed an understanding of comparative perspectives in research on homelessness.

Programme

Projekt Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije | Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion

Također provjeri

Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.

U sklopu 11. Festivala povijesti Kliofest organizirano je predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki… Pročitaj više o Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.