Dani psihologije u Zadru: Predstavljeni rezultati projekta Free Career Choice, 26.-28. 5. 2022.

Na Sveučilištu u Zadru održan je Međunarodni znanstveno-stručni skup 23. Dani psihologije u Zadru koji se više od 30 godina održava u organizaciji Odjela za psihologiju. Članovi projektnog tima Free Career Choice (projekt Slobodno odlučivanje o karijeri Hrvatske zaklade za znanost) zajedno s voditeljicom projekta dr. sc. Ivom Šverko održali su ukupno šest usmenih izlaganja čime su predstavili dosadašnje rezultate projekta široj znanstvenoj javnosti. Knjiga sažetaka

– Knjiga sažetaka: 23. Dani psihologije u Zadru, 26.-28. 5. 2022.

U izlaganjima su istraženi osnovni zaštitni i rizični faktori važni za razvoj autonomne karijerne motivacije (dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović), neke odrednice profesionalne adaptabilnosti (dr. sc. Mara Šimunović) te uloga rodnog stereotipiziranja u razvoju profesionalnih interesa (dr. sc. Mirta Blažev i dr. sc. Ivan Dević). Doktorandice na projektu Eta Krpanec i Dora Popović predstavile su preliminarne rezultate iz područja tema doktorskih disertacija koje izrađuju u okviru projekta, dok je dr. sc. Iva Černja Rajter izložila nalaze svog doktorskog istraživanja koje je izradila u okviru prethodnog HRZZ-ova projekta Profesionalni razvoj u adolescenciji. Oba projekta Hrvatske zaklade za znanost provode se u Institutu Pilar – Profesionalni razvoj u adolescenciji (2014. – 2017.) i Slobodno odlučivanje o karijeri (2020. – 2024.). – Više o izlaganjima

Projekt Free Career Choice

Projekt VDAACTM

Također provjeri

Dr. sc. Stipica Grgić i dr. sc. Ivan Hrstić na 27. kongresu European Committee for Sports History; Pariz, 4.-6. 5. 2024.

Dr. sc. Stipica Grgić i dr. sc. Ivan Hrstić predstavili su dio rezultata prikupljenih istraživanjem… Pročitaj više o Dr. sc. Stipica Grgić i dr. sc. Ivan Hrstić na 27. kongresu European Committee for Sports History; Pariz, 4.-6. 5. 2024.